Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019
English
a A
Ngày 23/10/2018-09:22:00 AM
Phạm vi áp dụng của Luật Đấu thầu, quy định về chứng chỉ hành nghề đấu thầu
(MPI) – Qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi như sau:

1. Về phạm vi áp dụng của Luật Đấu thầu, PVcomBank là ngân hàng thương mại hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, trong đó có cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) chiếm 52% vốn điều lệ.

Tính đến thời điểm hiện nay, PVN là Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Hàng năm, PVcomBank đều thực hiện các hoạt động mua sắm thường xuyên (bao gồm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ và thuê sử dụng dịch vụ) bằng nguồn vốn tự có của PVcomBank (không phải vốn vay, không phải vốn cấp từ ngân sách Nhà nước, không phải vốn cấp trực tiếp từ PVN để mua sắm).

Theo Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu về phạm vi điều chỉnh quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp bao gồm:

“b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước;

c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án”.

Như vậy, đối chiếu với quy định được viện dẫn bên trên, hoạt động mua sắm thường xuyên của PVcomBank như được nêu trên có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không?

2. Về cá nhân cần chứng chỉ hàng nghề hoạt động đấu thầu, trong trường hợp hoạt động mua sắm thường xuyên của PVcomBank chịu sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu, chúng tôi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trường hợp sau đây:

Theo Khoản 2, Điều 16 Luật Đấu thầu về điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu quy định:

“2. Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu”.

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, “kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, các cá nhân khi tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu”.

Ngày 26/04/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2683/BKHĐT-QLĐT về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu. Tại Điểm c, Mục 1 của Công văn số 2683 có quy định các cá nhân thuộc đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu như sau: “c) Cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách (cơ quan, tổ chức thành lập ra đơn vị mua sắm tập trung để chuyên trách thực hiện việc mua sắm tập trung của cơ quan, tổ chức mình và hoạt động mua sắm mang tính thường xuyên, liên tục), trừ cá nhân nêu tại điểm c Mục 2 của văn bản này”.

Điểm c, Mục 2 của Công văn số 2683 có quy định về cá nhân không thuộc đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu như sau: “c) Cá nhân tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 trong mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục và không hoạt động chuyên nghiệp, chuyên trách trong lĩnh vực đấu thầu. Các cá nhân nêu trên khi tham gia vào hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu (không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu)”.

Hiện tại trong cơ cấu mô hình tổ chức của PVcomBank có Văn phòng là đơn vị có chức năng nhiệm vụ bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của ngân hàng. Trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng có Phòng Mua sắm - là đầu mối tiếp nhận nhu cầu đầu tư mua sắm trang thiết bị và tài sản, công cụ, dụng cụ của các đơn vị, chi nhánh; triển khai thực hiện mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, tài sản, công cụ dụng cụ theo kế hoạch và ngân sách được duyệt; hướng dẫn các đơn vị, chi nhánh thực hiện công tác mua sắm theo quy định.

Ngoài ra, Phòng Mua sắm còn thực hiện các nhiệm vụ khác là:

(i) Đầu mối, phối hợp với bộ phận quản trị thương hiệu thực hiện công tác thiết kế, thi công nội thất, kho quỹ, hệ thống mạng điện,… cho các chi nhánh, phòng giao dịch, ATM trên cơ sở quyết định về lựa chọn địa điểm hoặc nhu cầu cải tạo trụ sở của đơn vị, chi nhánh;

(ii) Phối hợp với Phòng Hành chính thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị và tài sản tại Hội sở chính và các đơn vị.

Tại Phòng Mua sắm hiện tại có 8 nhân sự, và các nhân sự này đều được phân công thực hiện tất cả các công việc của phòng theo từng địa bàn. Tức là ngoài việc thực hiện công tác mua sắm, còn thực hiện các công việc khác liên quan đến thiết kế, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý tài sản… Như vậy, đối với các cá nhân thuộc Phòng Mua sắm có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu hay chỉ cần có chứng chỉ đào tạo nghề đấu thầu?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 9189/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Quý Văn phòng đề nghị xem xét, xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến thương mại. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo tài liệu kèm theo Công văn số 9189/VPCP-ĐMDN của Quý Văn phòng thì ngày 19/7/2018, Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến thương mại đã có Văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thực hiện đăng ký lại doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không nhận được Văn bản nêu trên.

Theo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến thương mại đã được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/9/2018, đăng ký giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 19.000.000.000 đồng xuống còn 18.007.640.000 đồng do điều chỉnh phần vốn góp theo đúng giá trị thực tế theo Quyết định số 1448/QĐ-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 12/2/2015 (sao gửi kèm theo)./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 728
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.