Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 13/08/2018-22:12:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương

Nội dung kiến nghị:

Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành quan tâm giải quyết một số vướng mắc trong Dự án KCN Việt Hòa - Kenmark:

+ Dự án KCN Việt Hòa - Kenmark là tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kenmark tại Ngân hàng BIDV, Ngân hàng SHB và hiện nay đã được Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) ủy quyền cho BIDV đứng ra bán đấu giá theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điềm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án (cấp thay đổi lần 4 ngày 18/5/2010), Nhà đầu tư được hưởng một số ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như thuế suất 10% trong 15 năm lcể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm thuế 50% trong vòng 7 năm tiếp theo.

Khi nhà đầu tư trúng đấu giá tài sản đấu giá là Dự án KCN Việt Hòa - Kenmark có được áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư như đang áp dụng theo Giấy chứng nhận đầu tư nêu trên hay áp dụng như đối vói một dự án đầu tư mới?

+ Theo quy định của Luật đầu tư, nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, số tiền ký quỹ này sẽ được hoàn trả cho nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện Dự án. Dự án KCN Việt Hòa - Kenmark đã hoàn thành thủ tục thuê đất, đã hoàn thành về cơ bản việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng và đã đi vào hoạt động. Vậy nhà đầu tư trúng đấu giá Dự án KCN Việt Hòa - Kenmark khi tiếp nhận triển khai Dự án có phải nộp tiền ký quỹ hay không?

+ Về tiền thuê-đất đối vói diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng chung trong KCN:

Theo quy định tại Điều 149 Luật đất đai 2013: Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dụng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

Theo Hợp đồng thuê đất mà nhà đầu tư cũ đã ký vói UBND tỉnh Hải Dương có quy định: tổng diện tích đất cho thuê là 44Q.707m2, trong đó diện tích tính tiền thuê theo hợp đồng là 348.700m2. Diện tích xây dựng hệ thống thoát nước thải, đường giao thông ... trong KCN là diện tích sử dụng chung trong KCN do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kenmark xây dựng, nếu sau này công ty đưa vào sản xuất kính doanh hoặc thu phí thì phải nộp tiền thuê đất.

Nhà đầu tư trúng đấu giá và tiếp nhận Dự án KCN Việt Hòa - Kenmark có được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng chung trong KCN (khoảng 9,2ha, kể cả trường hợp nhà đầu tư có thu phí hạ tầng trên diện tích đất này đối với các doanh nghiệp trong KCN hay không?

Về việc bàn giao tài sản đâu giá:

Thực tế hiện nay trong KCN Việt Hòa — Kenmark còn một số tài sản của các đơn vị khác trong thời gian dài chưa được di dời (không phải là tài sản đấu giá). Các đơn vị có tài sản này cũng đã phát sinh tranh chấp, khiếu kiện đối với chủ đầu tư cũ. Ngân hàng BIDV (là bên bán đấu giá) có trách nhiệm phải di dời các tài sản này ra khỏi dự án để bàn giao dự án cho người trúng đấu giá tài sản, bao gồm việc giải quyết tất cả các tranh chấp phát sinh từ việc di dời đó.

Vậy cơ quan quản lý nhà nước (cụ thể là Ban quản lý dự án KCN tỉnh) có trách nhiệm trong việc quản lý, duy trì hiện trạng tài sản của các đon vị này đang để tại KCN hay không?

+ Về thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản:

Tài sản đấu giá là Dự án KCN Việt Hòa - Kenmark, trong đó bao gồm quyền sử dụng đất và các công trình, tài sản trên đất. Người trúng đấu giá sau khi nhận bàn giao tài sản phải thực hiện các thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản.

Việc ký lại hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các công trình, tài sản trên đất có thể tiến hành ngay sau khi người trúng đấu giá tiếp nhận tài sản hay phải chờ đến khi người trúng đấu giá được cấp giấy chứng nhận đầu tư?

Trả lời:

- Về quyền của nhà đầu tư trúng đấu giá tài sản bảo đảm trong việc tiếp tục hưởng ưu đãi đối với Dự án Khu công nghiệp Việt Hòa - Kenmark: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 2462/BKHĐT-PC ngày 17/4/2018 trả lời Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Hải Dương. Theo đó, trường hợp việc xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Việt Hòa - Kenmark thực hiện theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện theo theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 10 Nghị quyết số 42/2017/QH14 thì bên nhận chuyển nhượng dự án được kế thừa các quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án và tiến hành các thủ tục để tiếp tục thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng; trong đó có việc thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư và ký các biểu mẫu để thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Về thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án: Theo quy định tại Điều c Khoản 1 Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Do vậy, trên cơ sở rà soát tiến độ thực hiện Dự án Khu công nghiệp Việt Hòa – Kenmark và căn cứ quy định nêu trên, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.

- Ngoài ra, kiến nghị của cử tri về tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng chung trong Khu công nghiệp, việc bàn giao tài sản đấu giá và việc đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 737
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.