Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 31/10/2018-11:34:00 AM
13.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 năm 2018
(MPI) – Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 10/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 13.000 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 152.541 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2017, tăng 16,5% về số doanh nghiệp, tăng 27,9%% về số vốn đăng ký.

Trong tháng 10/2018, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 11,7 tỷ đồng, tăng 26,8%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 105.049 lao động, tăng 23,5% so với tháng 9/2018, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2017. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 3.453 doanh nghiệp, tăng 28,1% so với tháng 9/2018, tăng 159,8% so với cùng kỳ năm 2017. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng 10/2018 là 1.911 doanh nghiệp, tăng 2,9% so với tháng 9/2018 và tăng 28% so với cùng kỳ năm 2017. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.773 doanh nghiệp, giảm 43,6% so với tháng 9/2018. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục thể là 1.771 doanh nghiệp, giảm 26,2% so với tháng 9/2018 và tăng 67,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 10 tháng năm 2018, cả nước có 109.611 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.115.952 tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 9,2% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 4,7%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 924.791 lao động, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 3.161.090 tỷ đồng, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2017, bao gồm: 1.115.952 tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2017) và 2.045.138 tỷ đồng (tăng 44,6%) thông qua 35.838 lượt đăng ký tăng vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động (tăng 21,4%).

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đầu năm

(Từ năm 2014-2018). Nguồn MPI

Trong 10 tháng năm 2018, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 27.935 doanh nghiệp, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2017. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 24.467 doanh nghiệp, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân, Đồng bằng Sông Cửu Long đạt cao nhất là 11,7 tỷ đồng/doanh nghiệp, tiếp đến là Đông Nam Bộ đạt 10,9 tỷ đồng/doanh nghiệp, Đồng bằng Sông Hồng đạt 10,0 tỷ đồng/doanh nghiệp, khu vực Tây Nguyên có tỷ lệ thấp nhất, đạt 6,9 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là điểm tích cực trong bức tranh toàn cảnh về đăng ký doanh nghiệp trong 10 tháng năm 2018. Ở tất cả các vùng lãnh thổ đều có sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Ở mỗi vùng, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động xấp xỉ số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngoại trừ tại vùng Đông Nam Bộ, lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (11.569 doanh nghiệp) cao hơn đáng kể so với lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng (8.047 doanh nghiệp)...

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 19198
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.