Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 14/10/2018-15:32:00 PM
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018 và những nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2018 tỉnh Vĩnh Long
Báo cáo số 266/TC-UBND ngày 9/10/2018 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, trong quý III, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm theo Nghị quyết số 104/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng ngành, lĩnh vực trong các tháng còn lại trong năm 2018, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế -xã hội trong 9 tháng:
1. Kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2018
a) Lĩnh vực phát triển kinh tế
Đến nay, đã thu hoạch dứt điểm vụ đông xuân và hè thu 2018. Sơ bộ qua 3 vụ sản xuất, diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt 161.858,7 ha, năng suất ước đạt 59,53 tạ/ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 963,5 nghìn tấn (trong đó số liệu vụ lúa thu đông là ước tính).Ước sản lượng sản phẩm thu hoạch từ cây lâu năm đạt 391 nghìn tấn, tăng 4,06% so với cùng kỳ năm trước. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 9 tháng năm 2018 đạt 94.298 tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 9/2018 tăng 2,34% so với tháng trước. Tính chung trong chín tháng năm 2018 tăng 9,17% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 7,65%, quý II tăng 9,18% và quý III tăng 9,15%).Dự báo chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cả năm 2018 tăng 9,51% so với năm 2017. Ước tăng0,01 điểm % so với kế hoạch năm.
Tính chung trong 9 tháng năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 348,8 triệu USD, tăng 12,59% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, xuất khẩu của tỉnh trong 9 tháng có nhiều chuyển biến tích cực và tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước, dự kiến đến cuối năm 2018 đạt 464,8 triệu USD.Tổng trị giá nhập khẩu trong chín tháng năm 2018, đạt 144,7 triệu USD, giảm 4,68% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung trong chín tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 34.115 tỷ đồng, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 11,77%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,85%, du lịch lữ hành tăng 16,38% và dịch vụ khác tăng 13,87%. Nếu loại trừ biến động giá (bình quân chín tháng năm 2018 tăng 4,93% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 7,22%.
- Tổng lượt khách du lịch đến Vĩnh Long trong 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt: 977.214 lượt, tăng 7% so cùng kỳ 2017 (năm 2017 là 916.925 lượt), trong đó: Khách quốc tế đạt: 60.435 lượt, tăng 18% so cùng kỳ 2017 (năm 2017 là 51.355 lượt); Khách nội địa đạt: 916.779 lượt, tăng 6% so cùng kỳ 2017(năm 2017 là 865.570 lượt). Doanh thu ước đạt: 293 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ 2017 (năm 2017 là 275 tỷ đồng).
- Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp:Tính đến ngày đến 15/9/2018, đã phát triển mới 234 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 3.366 tỷ đồng, cấp giấy phép hoạt động 96 chi nhánh và văn phòng đại điện. Thời gian đăng ký thành lập Doanh nghiệp mới trung bình 1,5 ngày. Đăng ký kinh doanh qua mạng 26 doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc, nâng tổng số đến thời điểm báo cáo là 615/2127 doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc, chiếm 28,9%; trong đó, doanh nghiệp thành lập mới đăng ký qua mạng là: 05 doanh nghiệp, nâng tổng số đến thời điểm báo cáo là 83/234 doanh nghiệp, chiếm 35,5%.
Trong 9 tháng, đã cấp chủ trương và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 20 dự án với tổng số vốn đăng ký tương đương 5.135,3 tỷ đồng; trong đó có 6 dự án FDI với số vốn đăng ký 95,96 triệu USD; so với cùng kỳ năm trước, tăng 9 dự án với tổng vốn đăng ký tăng 2.749 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần.
- Tổng thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng năm 2018 ước đạt 4.560 tỷ đồng, đạt 79,02% dự toán năm và giảm 7,03% so với cùng kỳ năm trước.Bên cạnh một số khoản thu đạt cao và có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước vẫn còn các khoản thu nội địa đạt thấp và giảm so với cùng kỳ như: thuxổ số kiến thiết được 1.037 tỷ đồng, đạt 74,37% dự toán năm, giảm 10,61%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 143 tỷ đồng, đạt 59,42% dự toán năm, giảm 1,45%; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh được 479 tỷ đồng, đạt 52,92% dự toán năm, giảm 2,13%;… Tổng chi ngân sách 5.494 tỷ đồng, đạt 65,77% dự toán.
- Về tín dụng ngân hàng: Cơ cấu dư nợ trung dài hạn từ đầu năm đến nay có xu hướng tăng trưởng khá, cơ cấu dư nợ ngắn hạn tăng thấp do một số khoản vay lớn đến hạn thanh toán nhưng chưa có nhu cầu vay lại.Ước tính đến cuối tháng 9/2018, nợ xấu trên địa bàn toàn tỉnh là 1.500 tỷ đồng, chiếm 6,32% trên tổng dư nợ cho vay, tăng 5,25 điểm phần trăm so với số đầu năm.
b) Lĩnh vực văn hóa-xã hội
Công tác giải quyết việc làm được thực hiện tốt, đã giải quyết việc làm cho 21.001 lao động, đạt 110,5% kế hoạch; trong đó đưa người đi lao động ở nước ngoài 1.354 người, đạt 90,26% kế hoạch, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2017.
Các chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 297 căn nhà (trong đó, xây dựng 222 căn, sửa chữa 75 căn) cho người có công, hội viên Hội cựu chiến binh với số tiền 12,5 tỷ đồng;triển khai hỗ trợ được 145 căn nhà đối với hộ nghèo, đạt 60,4% so với kế hoạch năm 2018.
- Về giáo dục, kết quả năm học 2017-2018: Bậc học mầm non tỷ lệ bé sạch, bé chăm, bé ngoan đạt yêu cầu cao; Bậc tiểu học đạt từ 99,89% về mức độ hình thành và phát triển năng lực, trên 99,90% về mức độ hình thành và phát triển phẩm chất; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,86%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 99,15% giảm 0,19% so với năm học 2016-2017; điểm trung bình kỳ thi THPT quốc gia đạt 5,217, xếp hạng 12/63 tỉnh thành trong cả nước, xếp thứ 2 các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
- Trong 9 tháng, tình hình dịch bệnh có chiều hướng giảm, một số loại bệnh có tỷ lệ giảm hơn so với cùng kỳ năm trước như: 1.463 ca tiêu chảy, giảm 28,6%; 551 ca sốt xuất huyết, giảm 50,67%; 1.052 ca hội chứng tay - chân - miệng, giảm 32,95%... so với cùng kỳ năm trước.Điều đáng chú ý, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm (cùng kỳ xảy ra 07 vụ).
- Các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao ....diễn ra sôi nổi, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
c)Lĩnh vực quốc phòng - an ninh
Đến ngày 15/9/2018, đã xảy ra 864 vụ vi phạm về trật tự an toàn xã hội, làm chết 111 người, bị thương 290 người, thiệt hại tài sản khoảng 19,6 tỷ đồng. So cùng kỳ năm 2017 tăng 108 vụ, chết giảm 11 người, bị thương tăng 05 người; thiệt hại tài sản tăng khoảng 8,3 tỷ đồng.
Trong 9 tháng năm 2018 (tính từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/9/2018): trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 184 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ làm chết 108 người và bị thương 155 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 20 vụ, số người chết tăng01, số bị thương giảm 24 người.
- 03 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm chết 02 người, thiệt hại tài sản khoảng 1.355 triệu đồng. So cùng kỳ năm 2017 tăng 01 vụ,số người chết không tăng giảm, thiệt hại tài sản tăng khoảng 1,33 tỷ đồng.
- Đã xảy ra 12 vụ cháy (tăng 06 vụ) và 02 vụ nổ (tăng 02 vụ) so với cùng kỳ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế như:
- Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng nhưng có xu hướng tăng chậm lại.
- Thu ngân sách đạt 79,02% dự toán, giảm 7,03% so với cùng kỳ năm trước.
- Tình hình thiên tai, sạt lở diễn biến bất thường gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
- Nợ xấu trên hệ thống của một số ngân hàng vẫn còn cao và khó đạt mục tiêu kiềm chế dưới 3%.
- Phát triển doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, khó đạt mục tiêu đề ra; khuyến khích chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp chưa có giải pháp thiết thực.
- Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, cháy nổ tăng so với cùng kỳ năm trước; trong đó, nổi lên tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và gia tăng số lượng các đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy.
2. Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong quý 4/2018
Qua 9 tháng năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu kinh tế có nguy cơ không đạt. Trong 3 tháng còn lại của năm 2018, tỉnhtập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Tiếp tục rà soát lại tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt và tổ chức có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của 3 tháng còn lại nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nghị quyết được giao năm 2018.Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được ký kết trong Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long.
- Tập trung chỉ đạo phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Triển khai tích cực, đồng bộ các nội dung thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; thực hiện quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2018 các xã nông thôn mới về đích theo kế hoạch đề ra.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình thủy lợi, tăng cường công tác phòng tránh lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ sản xuất; chuẩn bị thật tốt cho sản xuất lúa vụ Đông xuân 2018- 2019.
- Tăng cường quản lý thị trường, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu, đầu cơ tăng giá một số mặt hàng thiết yếu đặc biệt vào thời điểm cuối năm sức mua tăng, khuyến khích người Việt ưu tiên dùng hàng Việt.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của hệ thống y tế các cấp. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong cộng đồng, triển khai thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết, không để phát triển thành dịch; thực hiện có hiệu quả việc quản lý, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các hộ gia đình chính sách, người có công. Thực hiện tốt, chặt chẽ các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động bảo trợ, trợ giúp xã hội.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn đào tạo nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho người lao động, gắn kết cung - cầu lao động và đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm. Phát triển các hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn và chuyển dịch cơ cấu lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.
- Tăng cường chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông; ngăn chặn, kéo giảm các loại tội phạm, xây dựng kế hoạch bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm, kiên quyết không để xảy ra đột biến bất ngờ hoặc tạo thành “điểm nóng” về an ninh trật tự tại địa phương.
Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018, ngoài sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, còn có sự đóng góp tích cực, có hiệu quả của các cơ quan thông tin, truyền thông nhằm phản biện, cổ vũ, động viên các phong trào trong tỉnh. UBND tỉnh rất mong và sẵn sàng tiếp nhận, lắng nghe những thông tin từ các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh nhằm mục tiêu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hộicủa tỉnh trong 3 tháng cuối năm 2018./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

  • Tổng số lượt xem: 503
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.