Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 14/12/2018-08:48:00 AM
Kiến nghị về việc: Trường hợp giao đất không thông báo đấu thầu
(MPI) – Qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi như sau:

Kính gửi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư!

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông có một câu hỏi cần được sự giải đáp của Bộ trưởng, cụ thể như sau:

Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông thì dự án lĩnh vực xã hội hóa (lĩnh vực giáo dục...) sử dụng đất tại các đô thị (bao gồm các dự án đầu tư tại các phường của thị xã Gia Nghĩa và các thị trấn trên địa bàn tỉnh) được giảm 50% tiền thuê đất.

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 15 năm sau thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Đắk Nông là địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Như vậy, thưa Bộ trưởng, trường hợp trên Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có được không?

Mọi sự giải đáp xin gửi về Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

- Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Email:nguyenbinh178@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 11067/VPCP-ĐMDN ngày 14/11/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến đối với kiến nghị của Bà về việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa sử dụng đất đô thị (theo nội dung trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ). Sau khi xem xét, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Nội dung đề nghị hướng dẫn của Bà trên cổng Thông tin điện tử của Chính phủ chỉ đề cập đến việc dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa (lĩnh vực giáo dục), chưa nêu rõ hình thức đầu tư của dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định (dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án ppp hoặc các hình thức khác). Vì vậy, đề nghị Bà xem xét, xác định rõ hình thức đầu tư của dự án để áp dụng quy định phù hợp trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

2. Về việc giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất: Các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo quy định pháp luật về đất đai. Đối với nội dung này, đề nghị Bà tham vấn ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.

3. Về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (Điều 1 Khoản 1) quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm: (i) dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và (ii) dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới; nhà ở thương mại; công trình thương mại và dịch vụ; tổ họp đa năng.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 4 Nghị đinh số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, giáo dục là lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích việc thực hiện đầu tư theo hình thức ppp. Vì vậy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể nghiên cứu triển khai các dự án trong lĩnh vực này theo hình thức ppp. Trong trường hợp này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần thực hiện các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đấu thầu. Trường hợp dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa, các chính sách về ưu đãi có liên quan cần được xác định cụ thể tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi cũng như hồ sơ mời sơ tuyển/hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư. Nhà đầu tư trúng thầu được hưởng các ưu đãi trong quá trình thực hiện dự án theo quy định.

Ngoài ra, trường hợp dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể chọn áp dụng quy định của Nghị định này. Khi chọn áp dụng, cơ quan nhà nước có thầm quyền phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Đấu thầu và Nghị định, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (Nghị định số 30/2015/NĐ- CP Điều 1 Khoản 2 điểm b).

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bà Nguyễn Thị Bình nghiên cứu, thực hiện theo quy định pháp luật./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 568
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.