Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 12/12/2018-08:51:00 AM
Kiến nghị về việc: Thời điểm đăng tải thông báo mời thầu
(MPI) – Qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi như sau:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2013; căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; căn cứ Thông báo mời thầu trên trang điện tử http://muasamcong.mpi.gov.vn ngày 20/01/2016; căn cứ Thông báo mời thầu trên báo đấu thầu ngày 22 tháng 01 năm 2016; căn cứ Quyết định số 34/QĐ-BQL ngày 25/01/2016 của Ban Quản lý dự án về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Xây dựng mới trương tiểu học A; căn cứ thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2016 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 02 năm 2016.

Theo khoản 1 - Điều 7 Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2013 “Điều 7. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

1. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;

c) Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này;

d) Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;

đ) Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;

e) Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.

Theo Điểm b – Điều 12 Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 “Điều 12. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư”.

1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

b) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu”.

Theo Điểm b – Khoản 1 – Điều 8 Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu – Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu “Điều 8. Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

1. Trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

b) Đối với thông tin quy định tại các Điểm b và Điểm c (Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu) Khoản 1 Điều 8 (Thông tin về đấu thầu) của Luật Đấu thầu, bên mời thầu phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo thời gian quy định trong thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng nhưng bảo đảm tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên các thông tin này được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;”

Với các quy định nêu trên và các quy định về đấu thầu hiện hành không quy định thời điểm đăng tải thông báo mời thầu phải sau ngày hoặc cùng ngày phê duyệt hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư mà chỉ quy định điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu và thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên thông báo mời thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt.

Câu hỏi: Bên mời thầu đã đăng báo mời thầu trước ngày duyệt hồ sơ mời thầu nhưng phát hành hồ sơ mời thầu sau khi có quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu nêu trên là đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 7 khoản 1 điểm b và điểm c) quy định hồ sơ mời thầu của gói thầu chỉ được phát hành đề lựa chọn nhà thầu khi đáp ứng điều kiện sau: hồ sơ mời thầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; Yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác; thông báo mời thầu được đăng tải theo quy định của Luật này.

Đối với trường hợp của Quý Công ty, việc phát hành hồ sơ mời thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Hồ sơ mời thầu được phát hành sau tối thiểu 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên thông báo mời thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên Báo đấu thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu có thể trước hoặc sau khi đăng tải thông báo mời thầu nhưng phải bảo đảm nội dung trong thông báo mời thầu phù hợp với hồ sơ mời thầu được duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản 11302/VPCP-ĐMDN ngày 20/11/2018 và văn bản số 11268/VPCP-ĐMDN ngày 20/11/2018 của Văn phòng Chính phủ./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1713
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.