Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 12/12/2018-08:53:00 AM
Kiến nghị về việc: Thời điểm đăng báo mời thầu
(MPI) – Qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi như sau:

Ngày đăng tải thông báo mời thầu ngày 01/10/2018 thứ 2. Ngày 03/10/2018 thứ 4 duyệt hồ sơ mời thầu. Ngày phát hành hồ sơ mời thầu 07/10/0218 thứ 6 Theo quy định Luật Đấu thầu 43 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì thời điểm đăng thông báo mời thầu trước ngày duyệt hồ sơ mời thầu nhưng phát hành hồ sơ mời thầu sau khi có quyết định duyệt hồ sơ mời thầu. Đăng báo mời thầu trước như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật đấu thầu (Điều 7 khoản 1 điểm b và điểm c) quy định hồ sơ mời thầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi đáp ứng điều kiện sau: hồ sơ mời thầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác; thông báo mời thầu được đăng tải theo quy định của Luật này.

Đối với trường hợp của Quý Công ty, việc phát hành hồ sơ mời thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Hồ sơ mời thầu được phát hành sau tối thiểu 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên thông báo mời thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên Báo đấu thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu có thể trước hoặc sau khi đăng tải thông báo mời thầu nhưng phải bảo đảm nội dung trong thông báo mời thầu phù hợp với hồ sơ mời thầu được duyệt./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 222
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.