Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 04/01/2019-10:26:00 AM
Đơn vị quản lý dự án
(MPI) – Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được yêu cầu của bạn đọc hỏi về các công việc liên quan trực tiếp đến lĩnh vực doanh nghiệp như sau:

Một đơn vị tư vấn có được vừa lập báo cáo kinh tế kỹ thuật vừa là đơn vị lập HSMT đánh giá HSDT và vừa là đơn vị quản lý dự án được không ?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Điểm a Khoản 6 Điều 89 Luật đấu thầu quy định một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu, dự án do mình làm bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu, chủ đầu tư.

Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Trường hợp nhà thầu tư vấn đã làm đơn vị quản lý dự án thì việc xác định các dịch vụ tư vấn được làm tiếp theo phải căn cứ vào tình huống cụ thể. Do thông tin trong câu hỏi không đủ rõ nên Cục Quản lý đấu thầu không có cơ sở để trả lời./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 553
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.