Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 04/01/2019-17:10:00 PM
“Ngày giao thầu” được hiểu như thế nào?
(MPI) – Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được yêu cầu của bạn đọc hỏi về các công việc liên quan trực tiếp đến lĩnh vực doanh nghiệp như sau:

Tại Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có nói như sau: “…Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng…”

Như vậy, Tôi muốn hỏi “ngày giao thầu” được định nghĩa như thế nào? Trong Luật Đấu thầu không có định nghĩa điều này. Nếu như trong Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư có nêu rõ: Tên gói thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu; chỉ định thầu rút gọn và hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định cho công ty A thực hiện. Vậy có phải ngày ra Quyết định là ngày giao thầu hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 56 khoản 1) quy định quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước: Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần được thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Theo đó, ngày giao thầu là ngày chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện ngay gói thầu./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 529
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.