Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019
English
a A
Ngày 11/01/2019-08:50:00 AM
Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) – Ngày 05/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030.

Theo Quyết định, Bộ tiêu chí là cơ sở để đánh giá chất lượng thống kê, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng và hiệu quả hoạt động thống kê Nhà nước, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng thống kê, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê Nhà nước. Bộ tiêu chí bao gồm 19 tiêu chí, chia làm 4 nhóm.

Trong đó, nhóm quản lý hoạt động điều phối, phối hợp và các tiêu chuẩn thống kê gồm: Quản lý hoạt động điều phối, phối hợp thực hiện các hoạt động thống kê; Quản lý mối quan hệ với các bên liên quan; Quản lý các tiêu chuẩn thống kê.

Nhóm quản lý môi trường thể chế cho các hoạt động thống kê gồm: Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Bảo đảm tính khách quan và tính công bằng; Bảo đảm tính minh bạch; Bảo đảm tính bảo mật và an ninh thông tin thống kê; Bảo đảm cam kết chất lượng thống kê; Bảo đảm đầy đủ các nguồn lực cho hoạt động thống kê.

Nhóm quản lý các quy trình thống kê gồm: Bảo đảm tính đúng đắn của phương pháp luận thống kê; Bảo đảm sự phù hợp giữa hiệu quả và chi phí; Bảo đảm tính đúng đắn của việc thực hiện các chương trình thống kê; Quản lý gánh nặng trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin.

Nhóm quản lý các kết quả đầu ra thống kê gồm các tiêu chí: Bảo đảm tính phù hợp; Bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy; Bảo đảm tính kịp thời và tính đúng hạn; Bảo đảm tính dễ tiếp cận, rõ ràng và dễ hiểu; Bảo đảm tính chặt chẽ và tính so sánh; Quản lý dữ liệu đặc tả thống kê.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030, bao gồm: Biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê Nhà nước theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030.

Bên cạnh đó, từ năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đánh giá độc lập chất lượng thống kê Nhà nước định kỳ 5 năm một lần và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả đánh giá chất lượng thống kê Nhà nước theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030. Từ năm 2026, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xây dựng và vận hành hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê Nhà nước trực tuyến áp dụng cho các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức Nhà nước. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn lực ngân sách hằng năm để triển khai thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, từ năm 2020, hằng năm các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước căn cứ vào số biên chế được giao, bố trí nhân lực thực hiện việc tự đánh giá chất lượng thống kê theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê thuộc phạm vi phụ trách. Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2019./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 315
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.