Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 04/01/2019-14:13:00 PM
Kiến nghị về việc: Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
(MPI) – Qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi như sau:

Kính đề nghị Quý cơ quan trả lời: Nếu chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì doanh nghiệp tư nhân đó sẽ hoạt động như thế nào? Doanh nghiệp có bị chấm dứt hoạt động không? Các hợp đồng đã ký kết có chấm dứt hiệu lực hay không?

Trường hợp người thừa kế đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân thì: Doanh nghiệp tư nhân đã thay đổi đó có được tiếp tục hoạt động theo các giấy chứng nhận cấp cho doanh nghiệp trước đây hay không (ví dụ: giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ,...)? Doanh nghiệp tư nhân đó có được tiếp tục thực hiện các hợp đồng trước đây đã ký kết hay không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Đối với hoạt động của doanh nghiệp tư nhân sau khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết:

Khoản 3 Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ. sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đồi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự”.

Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được thực hiện theo quy định tại Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015.

2. Về các giấy chứng nhận cấp cho doanh nghiệp trong trường hợp người thừa kế đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân:

Tại Điều 47 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định việc đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích.

Khoản 8 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định: “Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành”.

Do vậy, về các nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh, đề nghị quý Doanh nghiệp liên hệ với các cơ quan chuyên ngành để có hướng giải quyết theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Lê Đức, xin gửi quý Doanh nghiệp biết và thực hiện theo quy định pháp luật./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 233
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.