Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 04/01/2019-14:29:00 PM
Kiến nghị về việc: Giải đáp pháp luật về quy hoạch
(MPI) – Qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi như sau:

Công ty cổ phần thủy điện La Ngâu là Chủ đầu tư dự án thủy điện La Ngâu, công suất 46MW trên địa bàn xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Dự án thủy điện La Ngâu nằm trong quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 428/QĐ-TTg, ngày 18/03/2016 về việc “Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030” (gọi tắt là Quy hoạch điện VII điều chỉnh). Theo Luật Quy hoạch thì đây là Quy hoạch ngành quốc gia và là quy hoạch cấp quốc gia.

Ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Luật Quy hoạch và Luật Thủy lợi phê duyệt “Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đông Nam Bộ giai đoạn đến 2030 và định hướng đến năm 2050” (có văn bản kèm theo). Theo Luật Quy hoạch thì đây là Quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành cấp vùng. Trong Quy hoạch này có Dự án thủy lợi hồ La Ngà 3 chồng lấn với Dự án thủy điện La Ngâu.

Tại khoản 3 Điều 6 Luật Quy hoạch quy định:

- Quy hoạch vùng phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch tỉnh phải phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia.

- Trường hợp quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có mâu thuẫn với quy hoạch ngành quốc gia thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tổng thể quốc gia.

- Trường hợp quy hoạch vùng có mâu thuẫn với nhau, quy hoạch tỉnh có mâu thuẫn với nhau thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch cao hơn; trường hợp quy hoạch tỉnh có mâu thuẫn với quy hoạch vùng thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc gia.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch. Vậy, Công ty cổ phần thủy điện La Ngâu kính đề nghị quý Bộ hướng dẫn cho doanh nghiệp: Đối với trường hợp cụ thể nêu trên, Dự án thủy điện La Ngâu có bị ảnh hưởng khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt “Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đông Nam Bộ giai đoạn đến 2030 và định hướng đến năm 2050” hay không?

Doanh nghiệp rất mong nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn từ quý Bộ. Xin trân trọng cảm ơn!

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại văn bản số 8253/VPCP-NN ngày 31 tháng 8 năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Luật Quy hoạch và Luật Thủy lợi xem xét phê duyệt, điều chỉnh “Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đông Nam bộ giai đoạn 2030 và định hướng đến năm 2050” theo thẩm quyền được quy định tại Luật Thủy lợi.

Đề nghị của Công ty cổ phần thủy điện La Ngâu liên quan trực tiếp đến việc phê duyệt quy hoạch nói trên. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý văn phòng chuyển đề nghị trên của Công ty cổ phần thủy điện La Ngâu đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý theo thẩm quyền./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 518
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.