Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 16/01/2019-22:59:00 PM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đổi mới cả tư duy và hành động
(MPI) - Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: MPI

Tiên phong, đổi mới cả về tư duy và hành động

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng ngành Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có đóng góp lớn, quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của đất nước trong năm 2018. Bộ là một trong những bộ đi tiên phong, đổi mới cả về tư duy và hành động. Trong bối cảnh năm 2018, khối lượng công việc của Bộ tăng đột biến, độ khó và phức tạp tăng lên, trong điều kiện dư địa chính sách tài chính, tiền tệ cho tăng trưởng còn eo hẹp lại gặp nhiều thách thức lớn, vừa phải lo cho trước mắt, vừa lo cho trung hạn và lâu dài.

Trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong điều hành chính sách, kế hoạch tài chính. Các kịch bản điều hành giá giữa Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính tạo thuận lợi trong điều hành giá của Chính phủ, các bộ, địa phương theo sát kịch bản... Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng ghi nhận, năm 2018 Bộ có nhiều sáng kiến hơn, như đề xuất xây dựng Đề án về mô hình kinh tế chia sẻ, mạng lưới nhân lực thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là sự thay đổi lớn về tư duy khi chuyển Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) thành Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam (VRDF).

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng chỉ ra rằng, với vai trò là ngành tham mưu chiến lược thì mọi sự tồn tại của nền kinh tế đều có trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đó là những yếu kém trong triển khai đầu tư công cả về thể chế và thực hiện. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, không đạt kế hoạch, vấn đề phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân còn hạn chế, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, sắp xếp đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập chưa đạt yêu cầu đề ra, trong đó có nguyên nhân về thể chế, chính sách. Việc triển khai các thể chế kinh tế mới còn lúng túng. Năng lực tự chủ của nền kinh tế được cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu, khoảng cách giữa doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp trong nước vẫn còn xa. Còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa theo kịp tư duy đổi mới, thận trọng quá mức, sợ sai phạm không dám trình bày ý kiến của mình.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban kinh tế-xã hội xây dựng văn kiện Đại hội Đảng XIII tập trung triển khai xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, xây dựng Đề án về định hướng chính sách thu hút FDI, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về phát triển kinh tế tập thể, tiếp tục xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện các luật.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: MPI

Quyết tâm giữ vững ngọn cờ cải cách, đổi mới

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò, chức năng của một Bộ tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, gắn liền với những thành quả của nền kinh tế. Tất cả chúng ta đã phát huy được bản lĩnh, trí tuệ, vượt qua năm 2018 với nhiều điểm sáng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục giữ vững quyết tâm, lòng kiên trì, sự nỗ lực, cố gắng để bước tiếp những bước vững chắc trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta không được phép hài lòng với kết quả đạt được mà lơ là, chủ quan trước những thách thức và nguy cơ của năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình Chính phủ bổ sung phương châm “bứt phá” trong Nghị quyết số 01/NQ-CP, cụ thể hóa thêm phương châm xuyên suốt của Chính phủ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, quyết tâm bước thật nhanh, vững chắc, hiệu quả trên con đường đã chọn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra. Năm 2019, bối cảnh quốc tế dự báo sẽ phức tạp và khó khăn hơn năm 2018, cục diện quốc tế dự kiến có nhiều thay đổi, nhất là cục diện về thương mại, đầu tư và công nghệ, chúng ta cần nhanh nhạy, nắm bắt cơ hội và tạo ra cơ hội mới, chủ động, linh hoạt, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường tiềm lực kinh tế trong nước để đứng vững trước những thay đổi của thế giới và phát triển nhanh, bền vững, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại cần phải giải quyết nhanh chóng, chất lượng tăng trưởng cũng như năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh tuy đã có cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu, cùng với đó kết quả của sự đổi mới về thể chế, pháp luật, chính sách mới chỉ ở tầm cao mà chưa thực sự đi vào cuộc sống, chưa đi sâu xuống cấp dưới, xuống từng doanh nghiệp, tình trạng “trên nóng dưới lạnh”,“kinh tế 4.0 nhưng quản lý mới 1.0” còn chưa được khắc phục. Đối với ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm vụ đặt ra năm 2019 và những năm tiếp theo là rất nặng nề ở tất cả các lĩnh vực: tham mưu thể chế, pháp luật, chính sách; đổi mới, nâng cao hiệu quả các công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, nhất là về kế hoạch, chiến lược phát triển, kinh tế vĩ mô, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ quyết tâm giữ vững ngọn cờ cải cách, đổi mới, dũng cảm vượt qua chính mình, dám nghĩ, dám làm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, khát vọng đổi mới sáng tạo, khát vọng kiến tạo phát triển, khát vọng vươn lên, cống hiến; không ngừng củng cố bản lĩnh của một cơ quan đầu ngành trong quản lý nhà nước, tham mưu chiến lược cho Đảng và Chính phủ, giúp đất nước ngày một giàu mạnh, phát triển.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiên phong đi đầu, nâng cao nhuệ khí, hào hứng bắt tay vào công việc, trước tiên là quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời, triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ của Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ, nắm chắc cơ hội, thực hiện nhiệm vụ nhanh, chính xác, kịp thời, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra không chỉ của riêng ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà còn của cả nước./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 4993
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.