Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 18/01/2019-17:48:00 PM
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(MPI) - Thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, ngày 18/01/2019, Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị lấy Phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Bộ.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Trang (MPI)

Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban cán sự đảng, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, các đồng chí Thủ trưởng, Trưởng đơn vị thuộc Bộ, các đồng chí: Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan và các đồng chí đại diện: Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, để triển khai Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị, Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Hướng dẫn số 488-HD/BCSĐ ngày 04/12/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về nội dung lấy phiếu tín nhiệm, trên cơ sở đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, chấp hành sự phân công của tổ chức; tính trung thực, động cơ trong sáng, công bằng, công tâm, khách quan, giữ đúng nguyên tắc trong công việc, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và tự phê bình, phê bình; việc chống tham nhũng, trục lợi cá nhân; sự gương mẫu của bản thân và chấp hành các chính sách pháp luật của người thân; uy tín trong cán bộ đảng viên và Nhân dân.

Về năng lực thực tiễn, có 6 điểm cần đánh giá, gồm: Kết quả lãnh đạo cụ thể hóa các đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực được phân công; tính năng động, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành, năng lực dự báo, xử lý các tình huống khó, phức tạp trong phạm vi phụ trách; kết quả chất lượng tham mưu, đề xuất tại lĩnh vực được phân công phụ trách; khối lượng, chất lượng; kết quả lãnh đạo công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ của cơ quan, năng lực phát triển đào tạo người có đức có tài trong công việc; kết quả lãnh đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực phụ trách.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Trang (MPI)

Kết quả phiếu tín nhiệm sẽ được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ và làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách tổ chức cán bộ. Những đồng chí chiếm 80% số tín nhiệm thấp thì cần được xem xét đưa ra khỏi chính sách quy hoạch các chức vụ cao hơn khi rà soát, bổ sung quy hoạch và xem xét bố trí sắp xếp công tác phù hợp. Các đồng chí có 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên cần kịp thời xem xét, nếu xét thấy không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác không chờ hết nhiệm kỳ.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng hoàn toàn tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ sẽ có đánh giá chính xác, thể hiện mức độ tín nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo một cách công tâm, khách quan giúp cho Đảng có được cái nhìn chính xác về năng lực phẩm chất của từng cán bộ. Đồng thời, tin tưởng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trí tuệ và trách nhiệm, các đồng chí đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị cũng như các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo bỏ phiếu đúng và đạt được kết quả tốt./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 8803
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.