Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020
English
a A
Ngày 26/02/2019-15:52:00 PM
Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(MPI) – Ngày 20/02/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 212/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.

Kế hoạch yêu cầu việc tổng kết Nghị quyết phải tiến hành một cách toàn diện, các bộ, ngành, địa phương phải có báo cáo đầy đủ về công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết và thực trạng các loại hình hợp tác xã trong tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công thương, xây dựng, giao thông vận tải, tín dụng,… Việc tổng kết Nghị quyết phải tiến hành đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, đánh giá cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực và khảo sát tại các địa phương mang tính đại diện vùng, miền. Đồng thời, phải đưa ra được phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể cho những năm tiếp theo bảo đảm thực chất, tránh hình thức, từ đó có thể tác động tới nhận thức của xã hội về hợp tác xã, hoàn thiện thể chế kinh tế và khắc phục được những bất cập trong thực thi.

Theo Kế hoạch, thời gian tổ chức thực hiện việc tổng kết từ tháng 02/2019 đến tháng 9/2019. Trong đó, từ tháng 02/2019 đến cuối tháng 4/2019, các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Tỉnh ủy/Thành ủy 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành tổng kết và tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết của bộ, ngành, địa phương mình. Tỉnh ủy/Thành ủy 63 tỉnh, thành hoàn thiện và gửi báo cáo tổng kết Nghị quyết về Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15/5/2019, đồng thời gửi cho các bộ, ngành liên quan để tổng hợp. Các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện và gửi báo cáo tổng kết Nghị quyết, báo cáo chuyên sâu các chuyên đề liên quan về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15/6/2019.

Từ tháng 4 đến tháng 5/2019, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức một số đoàn đi nước ngoài nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế và phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã. Từ tháng 6 đến tháng 7/2019, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết.

Tháng 8/2019, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức các hội thảo, hội nghị để lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết và hoàn thiện dự thảo, báo cáo Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Trung tuần tháng 9/2019, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết tại Hà Nội. Đồng thời, hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương để thông qua và ban hành mới Nghị quyết Trung ương về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên cơ sở bổ sung, sửa đổi các nội dung cho phù hợp với thực tiễn./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2973
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.