Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 14/03/2019-17:06:00 PM
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
(MPI) – Ngày 13/3/2019, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương (BCĐTW) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐTDSVNO) năm 2019 để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các công việc chuẩn bị, sẵn sàng cho Tổng điều tra từ ngày 01/4/2019 và sẽ kéo dài trong 25 ngày.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về TĐTDSVNO năm 2019. Ảnh: VGP

TĐTDSVNO năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030. Phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của BCHTW Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết và cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Bích Lâm đã báo cáo vềtình hình thực hiện TĐT. Theo đó, công tác chuẩn bị cho TĐT được thực hiện chu đáo với nhiều công việc như: Công tác chuẩn bị nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin (Tổ chức các hội nghị tập huấn cấp tỉnh, huyện; Hoàn thiện phiếu hỏi TĐT; Hoàn thiện biên soạn các tài liệu hướng dẫn; Thiết lập mạng lưới thực hiện TĐT; Xây dựng các chương trình phần mềm ứng dụng và nâng cấp hạ tầng CNTT); Công tác tuyên truyền về TĐT được đẩy mạnh với các hình thức tuyên truyền đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử cấp tỉnh, xuất bản chuyên san, sản xuất pano, áp phích… Các Bộ: Quốc phòng, Công an và Ngoại giao cũng đã hoàn thành các công tác chuẩn bị cho TĐT theo kế hoạch riêng.

Tổng cục Thống kê đã nâng cấp máy chủ phục vụ Tổng điều tra nhằm bảo đảm việc sao lưu và xử lý số liệu điều tra trực tuyến và phiếu điện tử; giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 bao gồm kinh phí Tổng điều tra cho các Cục Thống kê cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thống kê.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, khoa học và bài bản với khối lượng công việc lớn của các cấp cho TĐTDSNO 2019. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền, BCĐ các cấp tiếp tục quán triệt mục đích, yêu cầu, các vấn đề liên quan đến bối cảnh, quy mô, đặc điểm của cuộc TĐTDSNO 2019. Từ đó, xác định trách nhiệm của BCĐTW, các bộ, ngành, chính quyền địa phương, BCĐ các cấp huyện, xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền TĐT, thực hiện các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, sâu rộng trong xã hội nhằm đạt hiệu quả cao nhất, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, các tổ chức đoàn thể, huy động toàn thể nhân dân tham gia tích cực trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác. BCĐ cấp địa phương cần chú trọng tổ chức tuyên truyền đến các địa bàn có khó khăn về địa lý, khó khăn do các yếu tố có tác động đến vấn đề ổn định, an ninh chính trị...

Về công tác chuẩn bị tại địa bàn, BCĐ cấp xã cần đặc biệt lưu ý các địa bàn điều tra có sự thay đổi địa giới hành chính và bố trí đầy đủ lực lượng phục vụ cho việc điều tra sử dụng máy tính bảng và điện thoại thông minh. BCĐ các cấp tại địa phương rà soát những khó khăn, vấn đề có thể phát sinh để xây dựng các phương án dự phòng rủi ro, đồng thời phối hợp với lực lượng công an, bộ đội xây dựng kế hoạch, đề án bảo vệ an toàn cuộc TĐT. Bộ Thông tin và Truyền thông cần bảo đảm thông suốt hệ thống thông tin và đường truyền trong quá trình thu thập thông tin TĐT ở tất cả các khâu.

Về công tác tổ chức thu thập thông tin, các bộ, ngành, địa phương đồng loạt tổ chức lễ ra quân vào sáng ngày 01/4/2019 theo hướng dẫn BCĐTW. BCĐ cấp xã tiến hành thu thập thông tin điều tra tại hộ dân cư từ ngày 01-25/4/2019. BCĐ của Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao thực hiện TĐT theo kế hoạch riêng của Bộ đã được phê duyệt.

Về công tác kiểm tra, giám sát, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy trình thực hiện điều tra, đảm bảo chất lượng thông tin TĐT. Bên cạnh đó, giám sát kiểm tra việc thực hiện quy chế tài chính, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, nhằm chi tiêu tài chính hiệu quả và tiết kiệm.

Về chế độ thông tin và báo cáo, để đảm bảo kế hoạch công bố các kết quả TĐT, chậm nhất vào ngày 26/4/2019, các BCĐ các tỉnh, thành phố báo cáo nhanh kết quả tổ chức TĐT tại địa phương, để BCĐTW tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. BCĐ các cấp nếu có vấn đề đột xuất phát sinh cần tháo gỡ cần có báo cáo nhanh, để kịp thời xử lý, nhất là những vấn đề liên quan đến CNTT. Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí cán bộ trực 24/24h trong thời gian diễn ra cuộc TĐT.

Trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng và kết quả Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Văn phòng Chính phủ phối hợp BCĐTW ban hành Báo cáo kết luận, gửi đến các bộ, ngành, cơ quan và BCĐ các cấp. Với sự quyết tâm của các cấp, các ngành và địa phương, Phó Thủ tướng tin tưởng cuộc TĐTDSNO 2019 được thực hiện thắng lợi, đạt được các mục đích, yêu cầu đặt ra./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 7208
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.