Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 02/04/2019-16:22:00 PM
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảoLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp.

Ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Email:trinhhang.mpi@gmail.com./.


File đính kèm:
1._To_trinh_Chinh_phu.docx
2._Du_thao_Luat.docx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 6238
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.