Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020
English
a A
Ngày 11/04/2019-16:26:00 PM
Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả những giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) – Tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kiên định mục tiêu tăng trưởng đề ra. Đồng thời, quan tâm giải quyết toàn diện các vấn đề xã hội, tập trung các giải pháp tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh.

Theo Nghị quyết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2019 đạt kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2019 ước tăng 6,79%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 2,63% so với cùng kỳ. Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 8,8%, thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 10,8 tỷ USD, tăng 86,2%, đạt kỷ lục về vốn đầu tư đăng ký trong 3 năm qua.

Bên cạnh những kết tích cực vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và những khó khăn, thách thức từ cả quốc tế và trong nước, tác động bất lợi đối với phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng thực chất, hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ. Đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả những giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng năm 2019, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Tăng cường tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm nhập siêu. Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các dự án lớn để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, nhất là những ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ, logistics, du lịch, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng. Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là một số văn bản quy định pháp luật đang gây vướng mắc, ảnh hưởng đến sự phát triển.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương cập nhật kịch bản tăng trưởng quý II, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2019 để các bộ, ngành, địa phương có giải pháp điều hành phù hợp. Khẩn trương hoàn thiện Đề án Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Đồng thời, dự thảo Nghị định hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình chậm trễ của các dự án đầu tư công, đề xuất biện pháp xử lý. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật quy hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

Các bộ, cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, công trình trọng điểm, có quy mô lớn, tạo sức lan tỏa để đóng góp cho tăng trưởng. Các bộ, cơ quan lập danh mục dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực quản lý, phân công lãnh đạo bộ, cơ quan phụ trách đôn đốc triển khai dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực quản lý. Các địa phương phân công Bí thư, Chủ tịch tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ từng dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, kể cả đầu tư công và đầu tư của doanh nghiệp.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi.

Về việc gửi nhận văn bản điện tử, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo bố trí nguồn lực, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ, phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước); thí điểm không gửi văn bản giấy đối với các văn bản điện tử đã ký số. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 03/4/2019 đến ngày 03/5/2019, báo cáo đánh giá tình hình triển khai, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 10/5/2019 để tổng hợp./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 531
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.