Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 07/05/2019-16:06:00 PM
Kiến nghị về việc: Chứng chỉ hành nghề đấu thầu theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT
(MPI) – Qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi như sau:

Trước đây, Công ty chúng tôi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu tại Văn bản số 9836/BKHĐT-QLĐT ngày 29/11/2017 căn cứ theo Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. Nay, theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, cụ thể:

- Theo Khoản 1 Điều 11 Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cấp cho các cá nhân sau đây khi phải trực tiếp thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Đấu thầu:

a) Cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động tư vấn đấu thầu hoặc đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, cá nhân hoạt động tư vấn độc lập về đấu thầu;

b) Cá nhân thuộc ban quản lý dự án chuyên nghiệp: Là các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện công tác quản lý dự án chuyên nghiệp, quản lý cùng lúc nhiều dự án hoặc các dự án kế tiếp, gối đầu, hết dự án này đến dự án khác;

c) Cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách: Là đơn vị được thành lập để chuyên trách thực hiện việc mua sắm tập trung và hoạt động mua sắm mang tính thường xuyên, liên tục;

d) Cá nhân khác có nhu cầu.

- Theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019, các cá nhân quy định tại các điểm a, b, c Khoản 1 Điều này, khi tham gia trực tiếp vào các hoạt động sau đây phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:

a) Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

b) Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

- Theo Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019, các cá nhân sau đây không thuộc đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:

a) Cá nhân thuộc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện từng dự án cụ thể và ban quản lý dự án này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án;

b) Cá nhân thuộc các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập tham gia vào các công việc nêu tại Khoản 2 Điều này theo nhiệm vụ được giao, trừ cá nhân thuộc Khoản 1 Điều này;

c) Cá nhân tham gia vào các công việc nêu tại Khoản 2 Điều này trong mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục.

Tôi xin hỏi: Các cá nhân của Công ty Điện lực Bạc Liêu – Tổng công ty Điện lực miền Nam không thuộc đối tượng theo Khoản 1 Điều 11 nêu trên, nhưng không rõ có thuộc đối tượng theo Khoản 6 Điều 11 nêu trên không. Vậy khi tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 2 Điều 11 nêu trên có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Điều 11 Khoản 1 và Khoản 6) quy định các trường hợp được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và các đối tượng không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Theo đó, đề nghị Ông căn cứ quy định nêu trên để xác định các cá nhân trong Công ty điện lực Bạc Liêu thuộc hoặc không thuộc đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Trường hợp các cá nhân của Công ty điện lực Bạc Liêu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT nhưng trực tiếp tham gia vào hoạt động đấu thầu quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT song chỉ làm kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục thì không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 2682/VPCP-ĐMDN ngày 04/4/2019 của Văn phòng Chính phủ./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 613
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.