Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 16 tháng 9 năm 2019
English
a A
Ngày 22/05/2019-14:05:00 PM
Hàn Quốc công bố "Kế hoạch tăng trưởng xanh 5 năm lần thứ ba"
Hàn Quốc lập nguồn vốn vay lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường, có quy mô 5.000 tỷ won trong 3 năm, để giúp các doanh nghiệp đầu tư cho thiết bị ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện với môi trường.