Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 11/04/2019-16:30:00 PM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2019 tỉnh Bắc Giang

Theo Báo cáo của Cục Thống kê, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 3 và quý I năm 2019 tiếp tục duy trì và phát triển. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, năng suất các loại cây trồng đều bằng và tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Tuy nhiên trong quý I, ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch tả lợn Châu Phi đã làm giảm tổng đàn lợn cũng như giá đầu ra. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng, du lịch tạo bước đột phá. Trong quý I, tổng doanh thu vận tải tăng cao so với cùng kỳ (tăng 15,71%), hoạt động sản xuất công nghiệp 3 tháng qua đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá (chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 25,97% so với cùng kỳ),… Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực trong tháng 3 và quý I năm 2019 cụ thể như sau:

1. Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Tháng 3 và quý I/2019, thời tiết diễn biến thuận đảm bảo cho các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Tình hình chăn nuôi đã được các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm vắc xin phòng bệnh kịp thời đầy đủ cho đàn vật nuôi, đến nay không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Song tổng đàn lợn, trâu và bò trong tỉnh vẫn tiếp tục có xu hướng giảm do thị trường tiêu thụ không ổn định, dẫn đến việc tái đầu tư, tái đàn còn cầm chừng và ảnh hưởng lớn đến tâm lý người chăn nuôi trong việc mở rộng sản xuất.

Diễn biến dịch tả lợn Châu Phi trong 3 tháng đầu năm rất phức tạp, có sự lây lan nhanh chủ yếu ở các tỉnh phía bắc, nên giá bán lợn hơi giảm. Tuy nhiên sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng trong quý vẫn tăng 1,9% so với cùng kỳ; sản lượng thịt gà tăng 2,3% so với cùng kỳ. Tính chung quý I/2019, toàn ngành chăn nuôi tăng 2,0% so với cùng kỳ năm 2018.

Công tác trồng rừng đảm bảo hiệu quả tốt và đạt được kế hoạch giao. Quý I ước trồng đạt 725 ha, bằng 100,8% so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy rừng. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 03 vụ chặt phá rừng làm thiệt hại 2 ha; 02 vụ cháy rừng làm thiệt hại 1 ha.

Sản lượng thủy sản thu hoạch tháng 3 ước đạt 4.603,8 tấn, bằng 104% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng ước đạt 4.318,8 tấn, bằng 104,4% so với cùng kỳ, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 285 tấn, bằng 98,6% so với cùng kỳ; tổng sản lượng quý I ước đạt 11.271,9 tấn, bằng 104,5% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng ước đạt 10.448,9 tấn, bằng 105,1% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản khai thác đạt 823 tấn bằng 98,1% so với cùng kỳ.

2. Sản xuất công nghiệp

Nhìn chung tình hình sản xuất công nghiệp tháng 3 và quý I/2019 trên địa bàn cơ bản vẫn được duy trì và phát triển ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tháng 3 dự tính bằng 126,26% so với cùng kỳ và bằng 128,01% so với tháng trước, trong đó chỉ số ngành công nghiệp khai khoáng bằng 102,24% so với cùng kỳ và bằng 140,9% so với tháng trước; ngành công nghiệp chế biến bằng 128,19% so với cùng kỳ và bằng 127,29% so với tháng trước; ngành sản xuất và phân phối điện, nước bằng 111,26% so với cùng kỳ và bằng 136,38% so với tháng trước. Chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng bằng 125,97% so với cùng kỳ năm trước... Dự ước tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang vẫn có xu hướng tăng trưởng cao, bởi trên địa bàn tỉnh, tại các khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp có giá trị sản xuất lớn đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động.

3. Thực hiện vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn quý I ước thực hiện 7.988,5 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng chủ yếu là do công tác chuẩn bị hồ sơ, giải phóng mặt bằng được triển khai ngay từ đầu năm nên nguồn vốn vay ưu đãi được các ngân hàng giải ngân sớm; thực hiện việc quản lý vốn, tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng tiến độ; giá cả nguyên vật liệu và thị trường nhân công ổn định cũng tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư xây dựng.

4. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 3 ước đạt 2.010,9 tỷ đồng, giảm 1,38% so với tháng trước và tăng 11,56% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá quý I ước đạt 6.188,3 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu mua sắm các mặt hàng thực phẩm thiết yếu của người tiêu dùng vẫn tăng mạnh. Ảnh minh họa: BGP/Huyền Giang.

Vận tải

Do nhu cầu đi lại của dân cư và nhu cầu vận chuyển hàng hoá phục vụ cho sản xuất, xây dựng tăng nên kết quả trong quý, các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch khá, cụ thể: Tổng doanh thu vận tải quý I ước thực hiện 1.181,2 tỷ đồng, tăng 15,71% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu vận tải hàng hoá ước đạt 823,3 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 317,0 tỷ đồng, tăng 15,41% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2019 giảm 0,29% so với tháng trước và tăng 0,77% so với bình quân cùng kỳ, trong đó khu vực thành thị giảm 0,28% so với tháng trước, khu vực nông thôn giảm 0,29% so với tháng trước.

5. Hoạt động tài chính, ngân hàng

Hoạt động tài chính

Về thu: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quý I ước thực hiện 1.914,6 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch dự toán, bằng 74,1% so với cùng kỳ; trong đó một số lĩnh vực thu đạt khá như: Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 163,2 tỷ đồng, bằng 31,4% kế hoạch dự toán, bằng 133,5% so với cùng kỳ; thu từ khu vực Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 302,9 tỷ đồng, bằng 36,9% kế hoạch dự toán, bằng 185,2% so với cùng kỳ;...

Về chi: Quý I tình hình chi ngân sách của địa phương cơ bản đã đảm bảo được các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao.

Hoạt động ngân hàng

Quý I năm 2019, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc quy định chỉ đạo về lãi suất, áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động, thực hiện đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu; ước đến 31/3/2019 nợ xấu là 375 tỷ đồng, chiếm 0,81% trên tổng dư nợ.

Quý I năm 2019, các ngân hàng thương mại đã thực hiện nghiêm túc quy định chỉ đạo về lãi suất.

6. Việc làm và đời sống dân cư

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Trong 3 tháng đầu năm, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho 6.960 lao động, đạt 24,42% kế hoạch năm, bằng 145% so với cùng kỳ.

Công tác giải quyết việc làm

Trong quý, kết quả toàn tỉnh đã có 8.355 lao động được tạo việc làm mới (trong đó số người đi xuất khẩu lao động 900 người), đạt 28,8% so kế hoạch năm và tăng 5,98% so với cùng kỳ; hướng dẫn 127 lao động đi học định hướng và 56 lao động xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS; triển khai chương trình tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.

Đời sống dân cư

Tình hình đời sống dân cư trong quý I nhìn chung ổn định, hiện tượng thiếu đói giáp hạt trong nông dân không xảy ra.

7. Công tác văn hóa thông tin và thể dục thể thao

Công tác văn hoá thông tin

Hoạt động văn hoá thông tin quý I năm 2019 tập trung chủ yếu vào công tác thông tin tuyên tuyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 với nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.

Hoạt động thể dục thể thao

Trong quý, ngành văn hóa thể dục thể thao đã chỉ đạo các huyện, thành phố, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao "Mừng Đảng - Mừng xuân”, cụ thể: Tổ chức giải thể thao cấp tỉnh như: Cầu lông, Quần vợt, Golf đầu xuân; vô địch đẩy gậy tại Lễ hội Xuân Tây Yên Tử; vô địch Vật dân tộc - tự do tại Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm; vô địch Võ thuật tại Lễ hội Yên Thế; phối hợp với UBND huyện Yên Dũng tổ chức giải Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại” năm 2019 với 400 vận động viên từ các huyện, thành phố tham dự;…

8. Hoạt động y tế

Trong tháng 3 cũng như quý I/2019, ngành Y tế đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra, tăng cường công tác kiểm tra, truyền thông giáo dục sức khoẻ, đảm bảo an toàn thực phẩm nhất là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Thực hiện thường xuyên công tác vệ sinh môi trường, tổng kết công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh mùa xuân và công tác đảm bảo an toàn trong tiêm chủng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa y tế.

Chất lượng công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngày càng được nâng cao. Ảnh minh họa: BGP/Huyền Giang

9. Trật tự an toàn xã hội

Về hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Trong tháng, các ngành chức năng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021. Triển khai đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị ký chương trình phối hợp xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2019.

Về tai nạn giao thông

Tính từ 16/02/2019 đến ngày 15/3/2019, tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bản tỉnh là 26 vụ (bằng so với cùng kỳ năm trước); số người bị chết 11 người (giảm 03 người so với cùng kỳ), số người bị thương 25 người (tăng 06 người so với cùng kỳ). Tổng 3 tháng đầu năm xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông (tăng 21 vụ so với cùng kỳ năm trước); số người bị chết 47 người (tăng 10 người so với cùng kỳ năm trước); số người bị thương 90 người (tăng 35 người so với cùng kỳ năm trước).

Về an ninh chính trị

Nhìn chung trong quý, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và giữ vững. Tình hình vi phạm môi trường đã phát hiện và xử lý 73 vụ và xử phạt 1.390 triệu đồng./.


Website UBND tỉnh Bắc Giang

    Tổng số lượt xem: 150
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.