Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 11/05/2019-16:35:00 PM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019 tỉnh Bắc Giang

Theo Báo cáo của Cục Thống kê, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 4 năm 2019 tiếp tục duy trì và phát triển.

Trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt phát triển thuận lợi do tháng 4/2019 chủ yếu tập trung chăm sóc lúa chiêm xuân và các loại cây màu vụ xuân; riêng tổng đàn lợn giảm do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2019 tăng 27,12% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 4/2019 ước đạt 2.204,2 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, nâng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ 4 tháng ước đạt 9.046,5 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2019 tăng 0,26% so với tháng trước, trong đó khu vực thành thị tăng 0,26%, khu vực nông thôn tăng 0,26%. Nhìn chung trong tháng tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và giữ vững… Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực trong tháng 4 năm 2019 cụ thể như sau:

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông nghiệp

Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 4/2019 chủ yếu tập trung chăm sóc lúa chiêm xuân và các loại cây màu vụ xuân; thời tiết diễn biến thuận, mưa nhiều tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay tình hình sâu bệnh phát sinh trên một số loại cây trồng nhưng ở mức độ nhẹ. Các huyện, thành phố đang tiến hành theo dõi, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng không để dịch bệnh lớn xảy ra.

Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đàn gia cầm phát triển khá, dịch tả lợn Châu Phi dần diễn biến phức tạp. Riêng tổng đàn lợn giảm do ảnh hưởng của dịch tả đã diễn ra trong tỉnh nên hiện nay việc tái đàn của các hộ dân cũng như các cơ sở kinh doanh còn cầm chừng; đàn trâu vẫn tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước do hiệu quả kinh tế không cao, diện tích chăn thả thu hẹp.

Sản xuất lâm nghiệp

Trong tháng tranh thủ thời tiết thuận, mưa nhiều chủ yếu tập trung vào công tác trồng rừng và chăm sóc rừng đã trồng đầu năm; ước tháng 4/2019 trồng mới đạt 1.065 ha, bằng 102,4% so với cùng kỳ, nâng tổng diện tích rừng trồng mới 4 tháng ước đạt 2.773 ha, bằng 101,8% so với cùng kỳ.

Sản xuất thủy sản

Tổng sản lượng thủy sản tháng 4/2019 ước tính đạt 3.310,5 tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; nâng tổng sản lượng thủy sản 4 tháng năm 2019 ước đạt 14.598,4 tấn, bằng 104,6% so với cùng kỳ.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2019 tăng 27,12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 16,62%; ngành chế biến, chế tạo tăng 28,28%; sản xuất và phân phối điện tăng 12,60%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 19,97%. Tính chung 4 tháng, IIP ước tính tăng 26,84% so với cùng kỳ năm trước,... Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất tháng 4/2019 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 34,52% so với cùng kỳ; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 58,01%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 34,60%; sản xuất thiết bị điện tăng 29,02%;… Tuy nhiên do ảnh hưởng của việc tăng giá điện và xăng dầu, nên khả năng những tháng tiếp theo sẽ gặp khó khăn trong việc giảm giá thành và duy trì tốc độ tăng trưởng chung của ngành.

3. Thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Vốn đầu tư thực hiện thuộc vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý dự tính trong tháng tiếp tục tăng so với cùng kỳ bởi thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiến độ, giải phóng mặt bằng, cụ thể: Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 4/2019 ước đạt 306,4 tỷ đồng, tăng 4,7% so với tháng trước, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng vốn đầu tư ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.016,7 tỷ đồng tăng 32,4% so với cùng kỳ.

4. Hoạt động dịch vụ

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 4/2019 ước đạt 2.204,2 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, nâng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ 4 tháng ước đạt 9.046,5 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Trong đó tổng mức bán lẻ tháng 4/2019 ước đạt 1.990,9 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ, nâng tổng mức bán lẻ 4 tháng ước đạt 8.180 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ; khu vực cá thể vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng mức bán lẻ, tháng 4/2019 ước đạt 1.327 tỷ đồng (chiếm 66,7%), tăng 11,3% so với cùng kỳ; khu vực tư nhân tổng mức bán lẻ tháng 4 ước đạt 605,9 tỷ đồng (chiếm 30,4%), tăng 18,8% so với cùng kỳ,…

Về vận tải

Doanh thu vận tải, kho bãi trong tháng ước đạt 390,7 tỷ đồng, bằng 115% so với cùng kỳ, nâng tổng doanh thu vận tải, kho bãi 4 tháng ước đạt 1.571,2 tỷ đồng, bằng 115,5% so với cùng kỳ

Về Bưu chính viễn thông

Trong tháng, các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, phát triển kinh tế - xã hội. Doanh thu bưu chính, viễn thông tháng 4/2019 ước đạt 175 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu cả 4 tháng đạt 705 tỷ đồng; tổng số thuê bao điện thoại phát triển mới trong tháng ước đạt 1.750 thuê bao.

Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2019 tăng 0,26% so với tháng trước, trong đó khu vực thành thị tăng 0,26%, khu vực nông thôn tăng 0,26%. Một số nhóm có chỉ số giá tăng và tương đương tháng trước: Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,78% do nhu cầu xây dựng tăng cao, mặt khác giá các mặt hàng như xi măng, sắt thép,… đều tăng; nhóm Giao thông tăng mạnh nhất 3,42% do đợt điều chỉnh giá xăng, tăng liên tiếp nên giá cước vận tải tăng theo để bù đắp chi phí tăng. Đáng lưu ý, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,67%, giảm chủ yếu do giá thực phẩm, đặc biệt là giá thịt lợn giảm bởi nhu cầu tiêu dùng thịt lợn giảm.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến 30/4/2019 tăng 0,52% so với tháng trước.

5. Tài chính, ngân hàng

Hoạt động tài chính

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 4 năm 2019 ước thực hiện 502,3 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt 2.359,2 tỷ đồng, bằng 34,4% kế hoạch dự toán năm, bằng 68,7% so với cùng kỳ... Tháng 4/2019 và 4 tháng đầu năm 2019 tình hình chi ngân sách của địa phương cơ bản đã đảm bảo được các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao.

Hoạt động ngân hàng

Trong tháng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tăng cường cải cách thủ tục ngân hàng, khuyến khích các tổ chức tín dụng duy trì huy động vốn bằng việc đa dạng hóa các hình thức huy động, khai thác tốt nhất từ khách hàng là doanh nghiệp và tổ chức kinh tế trên địa bàn.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến 30/4/2019 ước đạt 48.200 tỷ đồng, tăng 0,52% so với tháng trước; tổng dư nợ đến 30/4/2019 ước đạt 47.200 tỷ đồng, tăng 0,44% so với tháng trước. Công tác thu, chi tiền mặt trên địa bàn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để các ngân hàng Thương mại và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn nộp, lĩnh tiền thuận lợi.

6. Một số vấn đề xã hội

Về công tác văn hóa, giáo dục

Về giáo dục: Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non cho các bậc cha mẹ và cộng đồng; đánh giá trẻ cuối độ tuổi và cuối năm học; đã hoàn thành việc in hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia, phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp và phát cho các đơn vị theo số lượng đăng ký; hướng dẫn các kỳ xét hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS.

Đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bậc tiểu học.

Về văn hóa, thể thao và du lịch : Chỉ đạo tổ chức hoạt động văn hóa, thi đấu thể thao, chiếu phim, biểu diễn chương trình ca múa nhạc nhân kỷ niệm: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương; ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4); ngày Quốc tế Lao động (1/5);…

Đời sống dân cư và công tác an sinh xã hội

Nhìn chung trong tháng đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không có hiện tượng thiếu đói giáp hạt xảy ra. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm, chỉ đạo kịp thời.

Hoạt động y tế

Trong tháng không ghi nhận dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, nhìn chung các bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm và tương đương so với tháng trước và với cùng kỳ năm 2018. Triển khai giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và tiệc cỗ tại hộ gia đình, tiếp tục triển khai và tăng cường hoạt động truyền thông về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong tháng 4/2019, không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Ngành Y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

7. Công tác an ninh chính trị và trật tự xã hội

Về tai nạn giao thông: Tính từ 16/3/2019 đến ngày 15/4/2019, tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh là 34 vụ (giảm 15 vụ so với cùng kỳ năm trước); số người bị chết 17 người (giảm 08 người so với cùng kỳ), số người bị thương 28 người (giảm 08 người so với cùng kỳ). Tổng 4 tháng đầu năm xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông (tăng 06 vụ so với cùng kỳ năm trước); số người bị chết 64 người (tăng 02 người so với cùng kỳ năm trước); số người bị thương 118 người (tăng 27 người so với cùng kỳ năm trước).

Về an ninh chính trị: Nhìn chung trong tháng tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và giữ vững. Tình hình vi phạm môi trường tháng 4/2019 đã phát hiện và xử lý 11 vụ và xử phạt 411 triệu đồng, nâng tổng số vụ vi phạm môi trường 4 tháng là 84 vụ và xử phạt 1.431 triệu đồng./.


Website UBND tỉnh Bắc Giang

    Tổng số lượt xem: 340
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.