Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 17/05/2019-15:08:00 PM
Kiến nghị về việc: Vướng mắc khi thành lập gói thầu
(MPI) – Qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi như sau:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang (Ban Quản lý dự án) được giao quản lý các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Hiện nay đang thực hiện bước lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi có quyết định phê duyệt dự án (đã có đề xuất chủ trương đầu tư được duyệt) cho 01 dự án đầu tư công thực hiện 02 bước.

Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu căn cứ quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35 và Điều 36 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và các quy định khác về đấu thầu hiện hành.

Do tính cấp bách về tiến độ thực hiện dự án đầu tư công của tỉnh nhà, cần rút ngắn bước lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện khảo sát, lập dự án và khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình. Ban Quản lý dự án kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến hướng dẫn đối với trường hợp thành lập 01 gói thầu bao gồm 02 công tác: Khảo sát, lập dự án và khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình; tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án và khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình cho gói thầu này với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước (giá gói thầu lớn hơn 500 triệu đồng).

Việc lập kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thực hiện bước dự án và bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình như trên có vi phạm pháp luật về đấu thầu và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình không?.

Mong sớm nhận được phúc đáp của quý Bộ theo địa chỉ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang; số 1190 đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Email: bansccd@gmail.com.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Ngày 18/3/2019, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 200/QLĐT-CS phúc đáp văn bản số 83/BQLDA-DVTV ngày 11/3/2019 của Quý Ban với nội dung tương tự. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Ban thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 200/QLĐT-CS nêu trên.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy trong thời gian qua, Quý Ban đã gửi một số đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu với nội dung giống nhau đến đồng thời Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Trong thời gian tới, để giảm thời gian xử lý cùng một công việc của các cơ quan và nhằm nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu, trường hợp có đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu, đề nghị Quý Ban gửi tới Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được phúc đáp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào những thông tin được cung cấp tại văn bản số 3495/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 257
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.