Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 21/05/2019-15:09:00 PM
Kiến nghị về việc: Áp dụng loại hợp đồng xây dựng đối với gói thầu tư vấn
(MPI) – Qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi như sau:

Trong quá trình triển khai thực hiện việc lựa chọn nhà thầu tư vấn cho gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, Ban QLDA giao thông Phú Thọ xác định giá gói thầu tư vấn gồm: Chi phí phần khảo sát (được xác định theo Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng) và chi phí thiết kế (được xác định theo định mức quy định tại Bảng số 3, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng).

Theo cách tính trên, chi phí tư vấn sẽ được xác định theo định mức được quy định nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT), trong khi đó chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chỉ được xác định cụ thể sau khi đã được lập thiết kế chi tiết, do đó giá gói thầu tư vấn tại thời điểm lựa chọn nhà thầu sẽ không chính xác.

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu quy định hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói.

Mặt khác, điều kiện áp dụng hợp đồng trọn gói được quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, hợp đồng trọn gói được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng và đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng yêu cầu của hợp đồng xây dựng.

Ban QLDA giao thông Phú Thọ xin được hỏi: Các gói thầu tư vấn như trên áp dụng loại hợp đồng trọn gói có hợp lý không? Nếu không hợp lý thì áp dụng loại hợp đồng nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật đấu thầu (Điều 62 Khoản 1 Điểm c và Điều 73 Khoản 1) quy định người có thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng loại hợp đồng quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản phải áp dụng hợp đồng trọn gói. Đối với dịch vụ tư vấn không đơn giản, có thế áp dụng các loại hợp đồng khác theo quy định tại Điều 62 Luật đấu thầu (hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian).

Ngoài ra, liên quan đến quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2017/TT-BXD, Quyết định số 79/QĐ-BXD đề nghị ông tham khảo ý kiến của Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản 3550/VPCP-ĐMDN ngày 02/5/2019 của Văn phòng Chính phủ/.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 894
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.