Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019
English
a A
Ngày 10/06/2019-10:45:00 AM
Kiến nghị về việc: Áp dụng quy định phê duyệt dự án đầu tư thiết bị phát thanh, truyền hình
(MPI) – Qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi như sau:

Tôi đang lập dự án đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị phát thanh, truyền hình, với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng (100% vốn đầu tư mua sắm thiết bị, không có cấu phần xây lắp) và trình Sở KH-ĐT thẩm định.

- Theo ý kiến của Sở KH-ĐT, căn cứ áp dụng lập dự án và phê duyệt là Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP; Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP.

Tôi xin hỏi?

- Các Nghị định trên đã hết hiệu lực chưa? Nếu hết hiệu lực thì áp dụng quy định nào để lập dự án đầu tư thiết bị chuyên dụng cho phát thanh, truyền hình (không có cấu phần xây lắp)?

- Dự án thiết bị (không có cấu phần xây lắp, đã lập chi tiết cấu hình, thẩm định giá thiết bị) và được UBND tỉnh phê duyệt chi tiết hạng mục, tổng mức đầu tư dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì đã đủ cơ sở pháp lý tổ chức thực hiện chưa? Hay phải thực hiện trình thêm một bước phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Do trong văn bản kiến nghị không nêu về nguồn vốn thực hiện Dự án, nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư không trả lời cụ thể về trình tự, thủ tục đầu tư Dự án.

- Trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công đề nghị thực hiện theo quy định Luật Đầu tư công và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ.

- Trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước ngoài vốn đầu tư công đề nghị thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ; Nghị định số 12/2000-NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và pháp luật liên quan. Trường hợp dự án sử dụng vốn của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước cần phải thực hiện theo quy định Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

- Trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn khác đề nghị nghiên cứu Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 279
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.