Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 12/06/2019-10:52:00 AM
Quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2019
(MPI) – Ngày 11/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 39/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Theo đó, Chính phủ kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2019, trong đó tăng trưởng GDP đạt 6,8%, kiểm soát lạm phát dưới 4%.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Để đạt được những mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, linh hoạt ứng phó kịp thời trước diễn biến tình hình quốc tế và trong nước, có kế hoạch cụ thể triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực quản lý; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng thể chế, chính sách; tiếp tục quyết liệt cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp, bảo đảm tiến độ đã đề ra, không để lợi ích nhóm chi phối; tăng cường phối hợp, không để xảy ra tình trạng chồng lấn, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, điều tra; cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, tìm động lực tăng trưởng mới của ngành, lĩnh vực, địa phương mình; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý; chú trọng thực hiện các giải pháp đã được nêu tại Diễn đàn kinh tế tư nhân; thí điểm tổ chức các mô hình mới, nhân rộng các mô hình đã được thực tiễn kiểm chứng hiệu quả.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới, điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ tạo nền tảng vững chắc chống chọi với cú sốc từ bên ngoài; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017; thực hiện tốt chức năng thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền của Việt Nam và cơ quan đầu mối phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan trong việc đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam.

Khẩn trương trình kế hoạch cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2019-2020

Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) thế hệ mới, trong đó lưu ý giải pháp gia tăng sự kết nối, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, tiếp tục thu hút FDI công nghệ cao. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2019 - 2020 của cả nước, trong đó có kế hoạch cổ phần hóa của thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 15/6/2019.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi Quốc hội thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi); chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan chuẩn bị xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 phục vụ Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh khai thác hiệu quả những cơ hội, thuận lợi từ Cuộc cách mạng công nghệ 4.0; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chuyển đổi mô hình kinh tế số, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ, mô hình kinh doanh mới, quản lý tài sản ảo, tiền ảo, thanh toán điện tử ... Các Bộ: Thông tin Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ phối hợp có giải pháp thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu thế giới, tạo điều kiện tiếp thu công nghệ mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam.

Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra và quyết liệt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý được phân công nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Quốc hội, có giải pháp quyết liệt xử lý các vấn đề bất cập, bức xúc mà Đại biểu Quốc hội, cử tri và người dân quan tâm như: xâm hại trẻ em, phụ nữ, bạo lực học đường, gian lận thi cử … Các Thành viên Chính phủ chủ động chuẩn bị tốt nội dung trả lời, giải trình các vấn đề mà Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri và Nhân dân đang quan tâm.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát phương án phân bổ khoản dự phòng 10% kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao (trong đó có danh mục dự án, mức vốn, giải trình cụ thể), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao kế hoạch vốn theo quy định.

Về Chương trình công tác và thực hiện nhiệm vụ, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ trình các đề án còn nợ đọng trong Chương trình công tác tháng 5/2019 trước ngày 15/6/2019. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra và quyết liệt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, các vấn đề dư luận quan tâm./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 175
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.