Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019
English
a A
Ngày 10/06/2019-10:49:00 AM
Kiến nghị về việc: Lựa chọn nhà đầu tư
(MPI) – Qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi như sau:

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang ngày 30/7/2012, thực hiện đầu tư trực tiếp theo Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013.

Hiện nay Quỹ ĐTPT có gửi đề xuất dự án và văn bản đề nghị thực hiện dự án khu dân cư nông thôn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh để xin chủ trương đầu tư dự án nhưng được Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh trả lời là căn cứ theo Điểm b, Điều 1 Nghị định 30 "Dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Nghị định này để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới; nhà ở thương mại; công trình thương mại và dịch vụ; tổ hợp đa năng mà không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này" thì phải tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 của Luật Đấu thầu. Như vậy có đúng hay không?

Quỹ ĐTPT tự thỏa thuận với địa phương để đầu tư dự án thì có cần thông qua đấu thầu nhà đầu tư không? Nếu có thì Quỹ ĐTPT có cần phải đăng ký nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hay không? Và đăng ký như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về hình thức đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư

Khoản 3 Điều 1 Luật đấu thầu và Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư quy định phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu và Nghị định bao gồm: (i) dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và (ii) dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao.

Trường hợp dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư: Lĩnh vực Nhà nước khuyến khích thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Trường hợp dự án được xác định là dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao: Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, Sở chuyên ngành, cơ quan chuyên môn tương đương cấp sở hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất dự án sử dựng khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất.

Do đó, căn cứ quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm xác định hình thức đầu tư dự án để có cơ sở áp dụng quy định phù hợp. Trường hợp dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật đấu thầu và Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP thì quy trình, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của Luật đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Theo đó, nhà đầu tư phải thực hiện đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Luật đấu thầu, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật Đấu thầu, tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này được áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

(Để được hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tham khảo thông tin tại Hệ thống trên hoặc liên hệ Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia theo số điện thoại hỗ trợ khách hàng: 19006126)

2. Về xác định tư cách nhà đầu tư

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, một trong các nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu là nhà đầu tư tham dự thầu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau. Theo đó, trường hợp Quỹ Đầu tư phát triển địa phương có vốn điều lệ được bố trí từ ngân sách nhà nước chiếm trên 30% tham gia đấu thầu các dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chưa phù hợp quy định nêu trên. Do đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu cần xác định tư cách hợp lệ đối với trường hợp Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tham gia đấu thầu thực hiện dự án với tư cách là nhà đầu tư căn cứ quy định trên.

Ngoài ra, Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 không có quy định về việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao trực tiếp dự án cho Quỹ làm nhà đầu tư hình thức đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư./


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 702
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.