Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 13/06/2019-10:57:00 AM
Quy trình, hồ sơ đối với gói thầu sửa chữa, nâng cấp
(MPI) - Qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi như sau:

Tôi là Hoàng Văn Tiến hiện đang công tác tại UBND xã Tiền Tiến xin được phép hỏi Chính phủ về quy trình, hồ sơ đối với những gói thầu sửa chữa, nâng cấp có giá trị dưới 100 triệu đồng và tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng sửa chữa, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất của cơ quan Nhà nước, với nội dung cụ thể như sau:

1. Điều 16. Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng có áp dụng cho các hợp đồng sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất các công trình của cơ quan Nhà nước có giá trị hợp đồng dưới 100 triệu đồng không? Nguồn kinh phí chi cho hợp đồng này thuộc nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm của ngân sách xã.

2. Quy trình thực hiện hợp đồng mua sắm, sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước thuộc nguồn kinh phí chi thường xuyên có giá trị dưới 20 triệu đồng được thực hiện theo quy định của điều, khoản, điểm của Luật, Nghị định, Thông tư nào do Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ban hành?

3. Mẫu hợp đồng thi công công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định nào của Chính phủ và Thông tư nào Bộ Xây dựng hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ khác?

4. Căn cứ vào các thủ tục quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 và Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 thì quy trình, thủ tục quá phức tạp, không phù hợp và đáp ứng được yêu cầu hoạt động thường xuyên của UBND cấp xã. Vì các công việc sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật tại xã thường xuyên phát sinh, do vậy, tôi đề xuất những công trình có giá trị dưới 100 triệu đồng không nên thực hiện tiền bảo đảm, bão lãnh thực hiện hợp đồng. Đối với công trình có giá trị dưới 20 triệu đồng không nên lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà chỉ cần bên mời thầu và nhà thầu thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

Căn cứ nội dung hỏi trên, tôi rất kính mong được quý cơ quan xem xét, giải đáp bằng văn bản để có cơ sở thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật đấu thầu (Điều 11 khoản 1 điểm a và Điều 66 khoản 1) quy định bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện và tham gia thực hiện của cộng đồng.

Theo đó, việc quy định về bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng đối với gói thầu sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất của cơ quan nhà nước được thực hiện theo quy định nêu trên.

Đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng thuộc dự toán mua sắm thường xuyên thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Ngoài ra, gói thầu có giá gói thầu không quá 50.000.000 đồng thuộc dự toán mua sắm thường xuyên thì được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại khoản 19 Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu. Theo đó, đối với gói thầu có giá trị dưới 20.000.000 đồng thuộc dự toán mua sắm thường xuyên, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của minh; không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

Liên quan đến quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 và Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2019 của Bộ Tài chính, đề nghị Ông liên hệ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 7784
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.