Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 27/06/2019-11:51:00 AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Họp báo thường kỳ quý II năm 2019 (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 27/6/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Họp báo thường kỳ quý II năm 2019 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Vũ Đại Thắng. Tham dự Họp báo có Người phát ngôn của Bộ Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.
Thứ trưởng Vũ Đại Thắng phát biểu tại họp báo. Ảnh: MPI

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng với sự hiện diện của đông đảo các phóng viên, cơ quan báo chí. Hôm nay, đúng sau một tuần Kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6, Thứ trưởng chúc các nhà báo luôn có sức khỏe, hạnh phúc, sắc bén trong ngòi bút, tiếp tục là các chiến sĩ trên mặt trận thông tin, tuyên truyền. Đồng thời, cảm ơn các nhà báo đã luôn đồng hành trong việc cung cấp thông tin tới độc giả, xã hội, góp phần tích cực làm cho xã hội, dư luận nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh…Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng, với tinh thần đổi mới, Bộ đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, đổi mới tư tưởng, phương pháp xây dựng kế hoạch, dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp về xây dựng thể chế.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn xác định tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo các cán bộ, công chức và thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt cơ chế cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí một cách đầy đủ, chính xác nhất liên quan đến lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ của Bộ. Với tinh thần đó, buổi họp báo có sự tham dự của thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và sẽ trực tiếp trả lời về các vấn đề thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ được báo chí quan tâm. Theo sự chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để cập nhật thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức họp báo thường kỳ theo quý.

Thông báo về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Người phát ngôn của Bộ Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân cho biết, căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với 4 trọng tâm chỉ đạo điều hành, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 186 nhiệm vụ cụ thể. Những giải pháp, chính sách này đã góp phần phát huy tác dụng và đạt được nhiều kết quả rất tích cực từ đầu năm.

Người phát ngôn của Bộ Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân phát biểu tại họp báo. Ảnh: MPI

Trên cơ sở theo dõi sát và kịp thời phân tích, đánh giá, dự báo tình hình trong nước và thế giới, Bộ đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế về quản lý quy hoạch và đầu tư công, chính sách huy động nguồn lực mang tính đột phá để phát triển đất nước.

Chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2020, Bộ đã báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2018 và tình hình triển khai Kế hoạch phát triển KTXH 5 tháng năm 2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 7 khóa XIV, trên cơ sở đó trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Bộ xây dựng Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2020 để các bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện.

Về quản lý vốn đầu tư phát triển năm 2019, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, ông Trần Quốc Phương cho biết, để triển khai điều hành kế hoạch đầu tư năm 2019 và công tác quản lý vốn đầu tư phát triển, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án giao chi tiết kế hoạch năm 2019 cho các bộ, ngành, địa phương và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách sử dụng 15.000 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020; dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư giai đoạn 2014-2016; dự án sử dụng vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 của các bộ, ngành; giao bổ sung và điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA giai đoạn 2016-2020 cho các dự án và báo cáo Quốc hội về việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ngay đầu tháng 6/2019, Bộ đã chủ trì thành lập một số đoàn công tác liên ngành do các đồng chí Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn làm việc tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, nhằm giám sát, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và nghiên cứu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, rà soát báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chuyển vốn từ đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp sang đơn vị có nhu cầu về vốn và tỷ lệ giải ngân cao, góp phần đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn cho giai đoạn tới theo quy định của pháp luật về đầu tư công, Bộ đã chủ động xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hiện Bộ đang tiếp tục hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị trong cuối tháng 6 năm 2019.

Về tăng cường quản lý hiệu quả nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài, để đảm bảo thực hiện hiệu quả nguồn vốn ODA và triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 05/10/2018, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài; đồng thời trình Thủ tướng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và hiện đang nghiên cứu, xây dựng Nghị định của Chính phủ về viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bám sát định hướng ưu tiên thu hút FDI đối với các dự án công nghệ tiên tiến, hiện đại, tập trung vào các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiêu hao ít năng lượng, Bộ đã triển khai tốt công tác xúc tiến đầu tư tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ giàu tiềm năng, lợi thế và hỗ trợ các địa phương tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư ở cả trong nước và nước ngoài; tham gia ý kiến thẩm định các dự án quy mô lớn, giải quyết nhiều vướng mắc của các dự án đầu tư nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030” và Đề án “Nghiên cứu tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: cơ hội, thách thức và giải pháp” .

Về quản lý đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhằm tăng cường công tác quản lý đấu thầu, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019-2025 . Đồng thời, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm ký ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP), trước đó, dự thảo Nghị định này đã được Bộ trình Chính phủ vào cuối năm 2018. Hiện Bộ đang nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực thi Điều ước quốc tế về đấu thầu.

Nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và sản phẩm đổi mới sáng tạo, Bộ đang nghiên cứu và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thù trong đấu thầu mua sắm công đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, để hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo hình thức PPP, Bộ đang tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư để báo cáo Chính phủ trong tháng 7 năm 2019 và trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10 năm 2019).

Về bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, ngay ngày đầu năm năm 2019, Bộ đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Triển khai công việc cụ thể Bộ đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững; dự thảo Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2030. Ban hành Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa , Thông tư hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên… Đánh giá mức độ thay đổi và tác động thực chất đối với doanh nghiệp của những cải cách, bãi bỏ đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh do các bộ, ngành thực hiện trong năm 2018; biên soạn và công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019; Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2018; Báo cáo 01 năm triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về đổi mới hoạt động quản lý doanh nghiệp nhà nước, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước. Hiện đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, hoàn thiện danh mục thoái vốn và cổ phần hóa theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Bộ cũng đang tập trung xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và ban hành theo thẩm quyền. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về đăng ký doanh nghiệp, Bộ đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, với hệ thống biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh được sửa đổi phù hợp những quy định mới của Nghị định số 108/2018/NĐ-CP theo hướng rõ ràng, minh bạch, thuận lợi hơn cho cả doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Về nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, hoàn thiện thể chế, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững. Theo đó, về hoàn thiện thể chế quản lý đầu tư công: Để tiếp tục hoàn thiện thể chế nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai Luật đầu tư công năm 2014, tăng cường phân cấp, tạo thuận lợi hơn nữa trong quá trình thực hiện, trên cơ sở Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật (Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 19/3/2019), Bộ đã hoàn thiện, trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV xem xét, thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) với tỷ lệ phiếu tán thành khá cao (90,7%).

Về hoàn thiện thể chế quản lý quy hoạch, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; rà soát, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Danh mục quy hoạch tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy định chuyển tiếp quy hoạch theo Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ (quy hoạch sản phẩm); tổng hợp, báo cáo Hội đồng Quy hoạch quốc gia về danh sách các quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng … Bên cạnh đó, Bộ đang triển khai hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia; hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, địa phương và các đơn vị/cơ quan liên quan cập nhật thông tin dữ liệu quốc gia về quy hoạch lên trang web “quyhoachquocgia.mpi.gov.vn” và ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.

Về triển khai các nội dung liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành cơ chế ưu đãi và thể chế vượt trội đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Đồng thời, Bộ đang tích cực nghiên cứu, xây dựng Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam (trong Chiến lược này có bao gồm nội dung “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực quốc gia đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”). Bên cạnh đó, Bộ cũng đã hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ; phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam 2019 (Vietnam Venture Summit 2019) nhằm thu hút các nhà đầu tư, quảng bá Việt Nam là điểm đến tiềm năng của đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, kết nối giữa các quỹ đầu tư của nước ngoài với cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trong đó, kết nối chặt chẽ hơn Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy các chính sách trao đổi, hợp tác giữa Chính phủ với các quỹ đầu tư trong tư vấn, tham mưu để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam trên các khía cạnh: đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ...

Về công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển KTXH phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII, với vai trò là cơ quan thường trực, giúp việc cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang tích cực chuẩn bị, phục vụ các công việc của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tổ Biên tập bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc được giao.

Về cơ bản các nhiệm vụ do Bộ thực hiện trong 6 tháng đầu năm chủ yếu liên quan đến các cơ chế, chính sách giúp Chính phủ điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tìm kiếm, nuôi dưỡng và thúc đẩy các động lực phát triển của đất nước.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: MPI

Về nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019, ông Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt phương châm chỉ đạo năm 2019 của Chính phủ và bám sát Chương trình hành động nhiệm kỳ 2016-2021, trong 6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, quyết liệt hành động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Kế hoạch phát triển KTXH năm 2019, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình KTXH trong và ngoài nước, tổng hợp, phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt khoảng 6,8% và tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân đạt dưới 4%.

Đồng thời, thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ (Tổ 1317), chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và quốc tế, việc thay đổi chính sách của các nền kinh tế chủ yếu, nhận diện rõ thời cơ, thách thức, dự báo các tác động, chủ động xây dựng các kịch bản để kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đối sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến đối với 02 dự án luật tại Kỳ họp thứ 8. Triển khai thực hiện đúng tiến độ với chất lượng tốt các đề án, báo cáo được phân công trong đó, tập trung: (i) Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (ii) Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể quốc gia; (iii) Đề án Phân vùng để tổ chức lập Quy hoạch vùng; (iv) Đề án hình thành và phát triển liên đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam; (v) Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực thi Điều ước quốc tế về đấu thầu; (vi) Xây dựng phương án huy động vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông thủy - bộ đồng bộ với phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam - Campuchia; (vii) Rà soát, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán, thiếu hiệu quả của hệ thống cơ chế, chính sách hiện hành đối với các xã biên giới đất liền; (viii) Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về cấp vốn cho doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực; (ix) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; (x) Nghiên cứu giải pháp thu hút FDI trong bối cảnh Hiệp định CPTPP được ký kết và đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với thu hút FDI vào Việt Nam thời gian tới…

Nội dung hỏi đáp tại Họp báo:

PV Lương Bằng (Báo Vietnamnet):

Vừa qua, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đồng ý ban hành Nghị quyết về chuyển tiếp thi hành quy hoạch và luật liên quan đến quy hoạch. Vậy việc chưa ban hành Nghị quyết này có ảnh hưởng đến việc triển khai một số dự án đầu tư như các bộ, ngành địa phương lo lắng?

PV Hiếu Công (Báo Điện tử zing.vn):

Vừa qua có nhiều tranh cãi liên quan đến nghị quyết về Luật Quy hoạch, phải chăng có nhiều bộ, ngành và địa phương có lợi ích từ sự chồng chéo về quy hoạch nên Nghị quyết vấp phải phản đối rất lớn khi được trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vậy việc chậm ban hành Nghị quyết có làm trì hoãn việc thực hiện Luật Quy hoạch hay không?

Ông Vũ Quang Các (Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch):

Quá trình chỉ đạo triển khai thi hành Luật quy hoạch hiện đang có một số vướng mắc đối với điều khoản chuyển tiếp. Vì vậy, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết giải quyết các vấn đề chuyển tiếp đối với các quy hoạch đã được xây dựng ở thời kỳ trước để tháo gỡ khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương. Do vậy, thông tin Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết xin dừng thi hành Luật quy hoạch là không đúng.

Về việc chưa ban hành các Nghị quyết có ảnh hưởng gì đến việc triển khai các dự án của các bộ, ngành, địa phương, trong quá trình xây dựng các quy hoạch trước đây chưa đáp ứng được yêu cầu về mặt chất lượng cho nên quá trình thực hiện phải điều chỉnh theo Luật quy hoạch dẫn đến các bộ, ngành, địa phương có những lúng túng trong việc triển khai.

Bên cạnh đó, việc ban hành Nghị định hướng dẫn Luật quy hoạch chậm so với thời điểm của Luật dẫn đến quá trình triển khai thực hiện các điều chỉnh gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, chưa có Nghị quyết để tháo gỡ những khó khăn cụ thể ít nhiều ảnh hưởng đến các bộ, ngành, địa phương. Chính vì vậy, Chính phủ đang cố gắng hoàn thiện Nghị quyết này để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới.

Trong quá trình thực hiện Luật quy hoạch không có tư tưởng trì hoãn việc thực hiện mà chỉ giải quyết các vấn đề vướng mắc về chuyển tiếp. Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch đã giao nhiệm vụ, Quyết định 950, Quyết định 1226/QĐ-TTg ngày 24/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập hội đồng quy hoạch quốc gia đã phân công các bộ, ngành, địa phương triển khai hoạt động các quy hoạch ngành, quy hoạch của các địa phương, quy hoạch tổng thể quốc gia. Vì vậy, không có tư tưởng trì hoãn về thi hành Luật này. Trong thời gian tới cần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện điều khoản chuyển tiếp và Nghị quyết của Chính phủ hướng tới giải quyết các khó khăn đó cho các doanh nghiệp.

PV Tô Hà (Báo Nhân dân):

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết kết quả đánh giá qua 1,5 năm thi hành luật Hỗ trợ DNNVV và Bộ đánh giá thế nào về mục tiêu đạt được 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020?

Ông Nguyễn Hoa Cương (Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp):

Kể từ khi Luật Hỗ trợ DNNVV có hiệu lực vào ngày 01/01/2018, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương và nhiều tổ chức hiệp hội tích cực triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để khẩn trương đưa các chính sách hỗ trợ DNNVV đi vào cuộc sống. Sau 1,5 năm triển khai thực hiện Luật, các nội dung hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật về cơ bản đã được thực hiện.

Cụ thể, ngay sau khi Luật được ban hành, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng các văn bản thi hành Luật và đã ban hành 4 Nghị định liên quan để triển khai Luật. Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 về tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV. Tiếp đó, ngày 20/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 5764/BKHĐT-PTDN đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV, nhiều địa phương đã rất khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hoặc đề án hỗ trợ DNNVV như Quảng Trị, Đắk Lắk, An Giang, Hà Nội, Sóc Trăng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Giang, Hà Tĩnh, ... Tính đến thời điểm này, đã có 35/63 địa phương đã xây dựng và ban hành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ DNNVV trên địa bàn. Trong đó một số địa phương đã rất quyết liệt trong công tác hỗ trợ DNNVV, bố trí kinh phí của địa phương ngay trong năm 2018 để triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV như Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đồng Tháp, … Có các địa phương đã chủ động xây dựng đề án trước để khi Luật có hiệu lực có thể áp dụng được ngay như UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Có một số địa phương đã rất chủ động và sáng tạo ban hành các chính sách đặc thù và bố trí ngân sách để hỗ trợ các đối tượng DNNVV khởi nghiệp sáng tạo hoặc DNNVV theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong ngành địa phương có thế mạnh.

PV Hiếu Công (Báo Điện tử zing.vn):

Năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Mạng lưới đổi mới sáng tạo rất thành công, kế hoạch năm nay của Bộ là như thế nào? Ngoài các mạng lưới đổi mới sáng tạo, các trung tâm đổi mới sáng tạo đang được thực hiện đến đâu?

Ông Nguyễn Hoa Cương (Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp):

Về Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, tại diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019 được tổ chức ngày 10/6/2019 tại Hà Nội và ngày 12/6/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chia sẻ 03 chương trình hành động chính trong quá trình nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp, công cụ hỗ trợ phục vụ sự phát triển của Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, đó là tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho nền kinh tế đổi mới sáng tạo; hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và khơi thông nguồn vốn cho các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam được thành lập năm 2018 với việc quy tụ hơn 100 tài năng công nghệ Việt Nam trên khắp thế giới sẵn sàng, kết nối, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, chuyên gia công nghệ trong nước và cộng đồng doanh nghiệp chính là để thực hiện chương trình hành động đầu tiên.

Năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến sẽ thực hiện một số hoạt động mới như: mở rộng thêm mạng lưới thông qua nhiều hình thức, dự kiến bao gồm việc giới thiệu chương trình học bổng để tuyển chọn và đưa các hạt giống nhân tài Việt Nam đi đào tạo tại các trường hàng đầu trên thế giới. Tăng cường thêm các hoạt động, tổ chức các sự kiện đào tạo, phổ biến thông tin, talkshow ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ở Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia sau khi được thành lập, ở các trường đại học để nuôi dưỡng các tài năng trong nước, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thông qua các câu chuyện, các bài học thành công và thất bại.

Đồng thời, kết nối mạng lưới với các tổ chức trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam để phát huy vai trò của yếu tố nhân lực công nghệ trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm thúc đẩy năng lực sáng tạo của Việt Nam và đóng góp vào bước chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế theo hướng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bản thân hệ sinh thái có rất nhiều yếu tố, không thể chỉ tập trung vào việc phát triển, đẩy mạnh một yếu tố riêng lẻ mà cần có sự kết nối, tổng hợp tất cả các yếu tố để đem lại sự hỗ trợ hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Về Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Dự thảo Quyết định thành lập Trung tâm đã được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Dự thảo Nghị định quy định về các chính sách áp dụng cho Trung tâm đã được Bộ Tư pháp tiến hành thẩm định cách đây một tuần, dự kiến sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét trong thời gian tới. Ngoài ra, Bộ cũng đang tiến hành các công việc chuẩn bị song song, dự kiến có thể đưa Trung tâm vào hoạt động vào thời điểm cuối năm 2019.

PV Lương Bằng (Báo Vietnamnet):

Liên quan đến thương mại, vừa qua chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng đã leo thang, vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tổng hợp số liệu cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc đổ sang Việt Nam để đầu tư nhằm né thuế cao từ Mỹ hay không? Và việc doanh nghiệp Việt tiếp tay cho doanh nghiệp Trung Quốc để tăng lượng xuất xứ hàng hóa chắc chắn sẽ để lại hậu quả lớn. Vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có khuyến nghị gì để ngăn chặn tình trạng này?

Nguyễn Nội (Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài):

Trong phần số liệu cung cấp tại Họp báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp số liệu về tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2019, trong đó có các biểu đồ về đầu tư của các khu vực có liên quan tới câu hỏi của phóng viên. Trong đó, đáng chú ý là đầu tư của khu vực châu Á có tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng 86% và tính lũy kế đến hết tháng 6 thì tăng 76%, đầu tư khu vực châu Á, trong đó có cả đầu tư của Trung Quốc. Theo số liệu trên Cổng thông tin về đầu tư nước ngoài, đầu tư của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 2,72 tỷ USD, đứng thứ 3/95 quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Lũy kế đầu tư của Trung Quốc đứng thứ 7. Chúng tôi nghĩ rằng từ thứ hạng thứ 3 lên hạng cao hơn thì cần nhiều thời gian hơn nữa, nên về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa thể kết luận chính thức.

Nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiểu rằng, trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ có sự chuyển dịch đầu tư. Khi Mỹ áp thuế cao đối với một số mặt hàng của Trung Quốc thì các nhà đầu tư sẽ chuyển dịch sang khu vực châu Á trong đó có Việt Nam, thị trường đầu tư rất hấp dẫn. Việt Nam sẽ đón nhận được những dự án đầu tư tốt hạn chế được các dự án chất lượng không cao. Trong đó có chuyện gian lận xuất xứ, các dự án có tác động không tốt đến môi trường, cũng như đảm bảo an ninh. Vấn đề này cũng đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trong Đề án tổng kết nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài và có thể sẽ có Nghị quyết về các giải pháp để giải quyết các vấn đề này và sau đó sẽ có các nghiên cứu, sửa đổi các nội dung liên quan tại Luật đầu tư.

PV Lương Bằng (Báo Vietnamnet):

Liên quan đến thương mại Mỹ - Việt Nam, Tổng thống Trump đã có bóng gió về thương mại với Việt Nam và không bác bỏ khả năng áp thuế đối với Việt Nam. Việt Nam xuất siêu rất lớn sang Mỹ. Vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có khuyến nghị như thế nào để chúng ta có thể tránh được khả năng bị phía Mỹ áp thuế?

Ông Lương Văn Khôi (Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia):

Về khả năng Việt Nam có thể bị áp thuế từ Mỹ, khi Mỹ thực hiện việc áp thuế đối với Việt Nam thì Mỹ sẽ đưa Việt Nam vào danh sách thao túng tiền tệ. Nhưng hiện nay, có 3 tiêu chí của Mỹ đưa ra những nước gọi là thao túng tiền tệ: thứ nhất, tiêu chí về thặng dư thương mại của nước đó với Mỹ là trên 20 tỷ USD, tiêu chí thứ 2 là thặng dư cán cân thanh toán lớn hơn 2% GDP và tiêu chí thứ 3 là can thiệp một chiều liên tục vào thị trường ngoại hối. Ví dụ: khối lượng mua ngoại tệ ròng là trên 2% GDP trong 12 tháng và mua đồng ngoại tệ ròng liên tục trong 6 tháng và trên 12 tháng. Và như vậy, chúng ta thấy rằng, với ba tiêu chí này thì Việt Nam đã phạm 2 tiêu chí, tuy nhiên với tiêu chí thứ 3 là can thiệp một chiều vào thị trường ngoại hối thì chúng ta không phạm tiêu chí này. Do vậy tôi nghĩ khả năng mà Mỹ áp thuế đối với Việt Nam sẽ không có. Theo như những năm gần đây, chúng ta dự trữ ngoại hối thì sẽ tương ứng với khoảng 14 tuần nhập khẩu và khuyến cáo của IMF thì phải trên 16 tuần nhập khẩu, nhưng chúng ta vẫn trong ngưỡng an toàn. Theo thông tin của chúng tôi được biết thì Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi.

Vấn đề thứ hai là căng thẳng Mỹ - Trung ảnh hướng đến Việt Nam như thế nào, việc nhà đầu tư lẩn trách hoặc chuyển hàng sang Việt Nam, thứ nhất chúng ta thấy rằng, Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung hiện giờ rất căng thẳng, trong ngắn hạn Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ lỗ hổng từ thị trường của Mỹ và Trung Quốc khi xuất khẩu sang những nước này, nhưng trong trung và dài hạn thì sẽ tác động tiêu cực đến thương mại, thứ nhất tác động ảnh hưởng đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cũng như suy giảm nền kinh tế của hai nước. Do vậy, trong trung và dài hạn thì Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo tôi thấy rằng, ngoài những nguy cơ cạm bẫy của Việt Nam qua cuộc chiến tranh này, thì vấn đề không nằm ở thương mại mà nằm ở chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ và những yếu tố khác. Và giải pháp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ là thứ nhất, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát, điều chỉnh linh hoạt tỷ giá đồng Việt Nam để tránh tác động của đồng tiền Nhân dân tệ mất giá trong vấn đề nhập siêu của Việt Nam. Thứ hai, chúng ta phải tăng cường biện pháp phòng vệ thương mại, để ngăn cản hàng hóa Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam tràn vào Việt Nam. Thứ ba, nên kiểm soát chặt dòng vốn FDI vào Việt Nam để tránh những dự án với mục đích là lắp ráp và xuất khẩu sang Mỹ.

PV Đại Thanh (Báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh):

Liên quan đến Thủ Thiêm, cũng liên quan đến việc đổi đất lấy hạ tầng, từ trước đến nay các dự án BT, BOT phát sinh nhiều câu chuyện, trong đó có chuyện sử dụng đất đai, tài sản công. Nhưng theo tôi tìm hiểu thấy trong các hợp đồng đã được ký kết có điều khoản được gọi là bảo mật, tức là các bên ký hợp đồng không tự tiện cung cấp thông tin. Nhưng đã liên quan đến tài sản công thì dân cần phải được biết. Vậy trong dự thảo Luật PPP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo có khắc phục được việc này không? Liệu rằng, sau khi Luật PPP ra đời thì BOT, BT có còn tồn tại vấn đề này không? Trong dự thảo Luật có quy định người dân có quyền biết về tài sản công không?

Liên quan đến đường cao tốc Bắc – Nam, có đề xuất là Vingroup và Sungroup sẽ hợp tác với nhau để làm. Tại chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Trung Quốc, một số doanh nghiệp đề nghị cho họ tham gia. Vậy trước hai luồng ý kiến này, vậy quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như thế nào?

Ông Nguyễn Đăng Trương (Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu):

Trước hết về hợp đồng bảo mật, khi ký một hợp đồng PPP đổi đất lấy hạ tầng thì hiện nay các quy định về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đã được phân cấp. Việc ở Thủ Thiêm thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hồ Chí Minh. UBND Thành phố đã thành lập Ban quản lý Thủ Thiêm, là đại diện cơ quan có thẩm quyền để ký các hợp đồng BOT. Đối với nội dung bảo mật của dự án, chúng tôi cũng không có thông tin cụ thể. Tuy nhiên, về mặt hợp đồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, trong đó có quy định mẫu mời thầu và có mẫu mời thầu kèm theo. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi lựa chọn nhà đầu tư phải thực hiện theo đúng Thông tư và mẫu đó. Nếu các nội dung bảo mật, về mẫu hợp đồng liên quan đến sử dụng tài sản công, tài chính công, đất đai hay các nguồn lực của nhà nước về bảo mật thì phải xem xét lại xem có đúng với quy định không.

Đối với việc xây dựng Luật PPP, người dân có biết được các nội dung này không, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong dự thảo Luật PPP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến rộng rãi và đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định, cũng như gửi tất cả các bộ, ngành, địa phương. Dự thảo đã thiết kế một điều về công khai thông tin trong dự án Luật PPP bao gồm 02 nội dung: Công bố dự án PPP là cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi lập dự án PPP để các nhà đầu tư có thể tiếp cận, dự án phải được công bố trên Mạng đấu thầu quốc gia và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Thứ hai là công khai thông tin sau khi ký hợp đồng và tất cả các nội dung quan trọng của một hợp đồng đều sẽ được công khai; cơ chế xác định giá, phí như thế nào, có được điều chỉnh hay không, người dân bị tác động ra sao, thời gian thu phí như thế nào, những nội dung đó phải được công khai và là điều bắt buộc. Còn trừ trường hợp bảo mật, sẽ có một điều khoản về bảo mật, đó là liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại riêng của nhà đầu tư thì áp dụng theo Luật sở hữu trí tuệ, chứ không thể tự nhà đầu tư cho đó là quyền sở hữu bí mật của mình, điều đó không thể được xem xét chấp nhận.

Liên quan đến đường cao tốc Bắc - Nam, hiện nay về mặt phân cấp, cao tốc Bắc - Nam do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đang mời sơ tuyển các nhà đầu tư; phát hành các hồ sơ mời sơ tuyển theo từng giai đoạn của Dự án. Đến nay, theo thông tin chúng tôi cập nhật thì có khoảng 25 nhà đầu tư đang đăng ký tham gia thực hiện Dự án. Liên quan đến các nhà đầu tư nước ngoài, theo quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bất kỳ một nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, nếu đáp ứng được các tư cách hợp lệ, theo quy định của pháp luật về đấu thầu và có đầy đủ năng lực kinh nghiệm, có các giải pháp khả thi thì đều được mời tham gia. Đây là dự án quan trọng quốc gia, huyết mạch của đất nước thì quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là phải lựa chọn nhà đầu tư thực sự có năng lực, kinh nghiệm. Đối với những nhà đầu tư đến từ nước ngoài thì họ phải từng thực hiện dự án tương tự thành công ở một nước mà họ không mang quốc tịch.

PV Tư Giang (Báo Vietnamnet)

Liên quan đến Luật đầu tư công, vừa rồi Quốc hội thông qua Luật, trong đó Quốc hội sẽ phê chuẩn danh mục đầu tư công hằng năm. Theo tôi được biết, thông thường các bộ làm luật chẳng có ai cắt đi hết chức năng nhiệm vụ của mình liên quan đến luật, mà Luật đầu tư công là Luật quan trọng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Câu hỏi đặt ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ làm gì, khi việc quan trọng nhất này đã chuyển sang Quốc hội rồi, làm sao Bộ có thể giám sát được tình trạng giải ngân, cái hiệu quả bùng nổ trong thời gian trước đây hơn 10 năm để Luật đầu tư công ra đời? Bên cạnh đó, việc đưa Quốc hội thẩm định danh mục này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có khẳng định tỷ lệ giải ngân sẽ được thúc đẩy hay không, bởi vì đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sửa Luật? Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện vai trò quản lý nhà nước của mình trong Luật như thế nào khi tất cả các quyền hạn của mình đã chuyển sang Quốc hội?

Ông Trần Quốc Phương (Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân):

Liên quan đến Dự án Luật đầu tư công, Trong phiên thảo luật về Luật đầu tư công sửa đổi trình Quốc hội xem xét thông qua, có các ý kiến của các đại biểu phát biểu liên quan đến vấn đề về thẩm quyền của Quốc hội hay Chính phủ trong việc quyết định danh mục dự án đầu tư trong trung hạn và Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng quyết định lấy phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội theo hai phương án, phương án 1: Quốc hội quyết định, phương án 2: Chính phủ quyết định, kết quả lấy phiếu cả 2 phương án đều ko quá bán nên không được chấp nhận. Trong quá trình tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo, Thường vụ Quốc hội chỉ đạo theo hướng hai phương án đều không không được tiếp thu thì sẽ giữ nguyên như Luật hiện hành. Vậy nếu như theo quy định của Luật hiện hành, việc quyết định giao kế hoạch bao gồm cả danh mục đầu tư công trung hạn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Vậy theo Luật mới thì giữ nguyên chỉ chỉnh lý về mặt thời gian, Quốc hội thời kỳ nào quyết định đầu tư công trung hạn thời kỳ đó. Do vậy chỉ điều chỉnh về mặt thời gian từ năm thứ năm của kế hoạch trung hạn giai đoạn trước sang năm đầu tiên của kế hoạch trung hạn giai đoạn sau, còn thẩm quyền thì giữ nguyên là Thủ tướng Chính phủ.

Ý thứ hai của nhà báo có chia sẻ, theo cách thức như hiện nay của Luật đầu tư công (sửa đổi) thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ làm gì khi đã phân cấp hoặc trao quyền và sửa đổi rất nhiều. Ông Trần Quốc Phương cho rằng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn rất nhiều và nặng nề, tuy nhiên đã chuyển từ cách tiếp cận tiền kiểm sang cách tiếp cận hậu kiểm, không những là cơ quan chủ trì tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội mà còn trực tiếp giao kế hoạch trung hạn và hằng năm. Đến nay, theo quy định của Luật đầu tư công (sửa đổi), Bộ Kế hoạch và Đầu tư không làm việc đó nữa, mà chuyển sang cách tiếp cận mới là cách tiếp cận hậu kiểm, có nghĩa là giám sát sau khi các bộ, ngành, địa phương đã quyết định đầu tư dự án và trong quá trình hậu kiểm đó có phát hiện ra những vấn đề phát sinh chưa đúng với quy định của pháp luật, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có thẩm quyền báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý với các vấn đề vi phạm, trách nhiệm khi thực hiện dự án để xảy ra sai phạm thì sẽ là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan bộ, ngành trung ương và địa phương. Như vậy, định hướng, quan điểm và mục tiêu khi xây dựng Luật đầu tư công đã được thể hiện rõ trong Luật lần này và có rất nhiều điểm mới trong đó phần phân cấp và tự chịu trách nhiệm của các cơ quan thực hiện dự án được đẩy mạnh.

Đối với câu hỏi về có khẳng định được tỷ lệ giải ngân tăng lên hay không? Ông Trần Quốc Phương cho biết, có hai nội dung về tỷ lệ giải ngân được Chính phủ rất quan tâm, đó là tốc độ giải ngân giữa đầu năm và cuối năm và tỷ lệ giải ngân của cả năm đấy. Trước hết, cố gắng làm sao để tốc độ giải ngân của đầu năm tương đối khá so với cuối năm, tuy nhiên đây là vấn đề khó, liên quan đến đặc thù của đầu tư công phải thực hiện trong thời gian dài mới có khối lượng thực hiện để giải ngân, do vậy việc khắc phục giải ngân đầu năm cao tương đương với các tháng cuối năm là vấn đề khá khó, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các giai đoạn trước thì đến đầu năm mới có khối lượng để chúng ta giải ngân.

Liên quan đến tỷ lệ giải ngân hằng năm, hằng năm chúng ta đang giải ngân xoay quanh con số 80% con số kế hoạch được giao, quyết tâm của Chính phủ là tỷ lệ giải ngân đạt 100%, tức là giao vốn thì phải giải ngân hết. Ở đây việc giải ngân hằng năm của một dự án phụ thuộc vào rất nhiều quy định, trong đó đầu tư công chỉ là một, ngoài ra còn có quy định Luật đất đai trong giải phóng mặt bằng, Luật xây dựng trong việc thiết kế, quy định của Luật đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu, quy định của Luật ngân sách nhà nước trong việc hồ sơ ra kho bạc giải ngân. Do vậy đối với vướng mắc của nhiều luật để giải quyết trong một luật là rất khó để khả thi, do vậy cần có sự đồng bộ. Tuy nhiên về về khía cạnh Luật đầu tư công cũng đã giải quyết tốt nhất để giải ngân cao hơn so với năm trước đây, đó là trong việc điều chỉnh kế hoạch, hiện nay theo Luật đầu tư công, trong kế hoạch đầu tư công hằng năm muốn điều chỉnh kế hoạch thì các bộ, ngành, địa phương phải trình cấp có thẩm quyền nếu điều chỉnh trong nội bộ ngành thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh giữa ngành nọ và ngành kia phải trình Thủ tướng Chính phủ và điều chỉnh từ bộ nọ sang bộ kia phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đối với mỗi lần trình lên cấp có thẩm quyền như vậy thời gian ký, xem xét, thẩm tra, phê duyệt mất nhiều thời gian. Luật đầu tư công mới đã linh hoạt hơn, đối với kế hoạch hằng năm, đối với việc điều chỉnh từ dự án này sang dự án kia để đảm bảo cuối năm giải ngân hết số vốn kế hoạch được giao do thẩm quyền của đồng chí thủ trưởng đơn vị quyết định, đó là người đứng đầu bộ cơ quan trung ương và chủ tịch UBND các cấp, được quyền điều chỉnh trong thẩm quyền của mình, trong số vốn được giao, trong dự án đã được quy định, làm sao để giải ngân hết. Theo quy định của Luật đầu tư công (sửa đổi), không giải ngân vốn đầu tư công hai năm mà chuyển sang giải ngân một năm, nếu không giải ngân hết sẽ bị thu hồi. Đây là sức ép để các bộ, ngành, địa phương phải chỉnh kế hoạch linh hoạt nhằm thúc đẩy giải ngân cao hơn.

PV Hiếu Công (Báo Điện tử zing.vn)

Vừa qua các đại biểu Quốc hội đã nói rất nhiều đến việc cấp phép và thẩm định dự án tâm linh với diện tích hàng nghìn đến hàng chục nghìn hecta, tôi xin hỏi trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với việc này như thế nào?

Ông Tăng Ngọc Tráng (Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư):

Liên quan đến trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của địa phương trong việc thẩm định các dự án Khu du lịch tâm linh, hiện nay việc đầu tư các Khu du lịch tâm linh chủ yếu được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân và trình tự thủ tục đầu tư các Dự án này được quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo quy định tại các Điều 30, 31, 32, 33, 34 và 35 Luật Đầu tư và Điều 31, 32 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các Dự án này khi Dự án có ít nhất một trong các tiêu chí sau: Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác; Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên chưa nằm trong Quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong thời gian từ khi Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 tới nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không nhận được hồ sơ Dự án khu du lịch tâm linh nào của nhà đầu tư. Đối với các Dự án Khu du lịch tâm linh nếu có nhu cầu đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu và không thuộc diện quy định tại Điều 30 và Điều 31 Luật Đầu tư thì việc thẩm định chủ trương đầu tư các dự án này sẽ do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp tỉnh chủ trì thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Nội dung thẩm định được quy định tại Khoản 6 Điều 33 Luật Đầu tư. Cụ thể như sau: Thông tin về dự án gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án; Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có); Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có đề xuất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này.

PV Đại Thanh (Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh):

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề tư vấn luật, luật sư thì nói chỉ có họ mới làm việc đấy. Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh viện dẫn rất nhiều các quy định từ Luật luật sư cho đến các chỉ thị, nghị quyết cải cách tư pháp và cũng chỉ khẳng định một điều rằng chỉ có luật sư mới làm những chuyện đấy. Vậy quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vấn đề này như thế nào?

Ông Bùi Anh Tuấn (Cục trưởng Cục Quản Đăng ký kinh doanh):

Cảm ơn nhà báo đã quan tâm đến ngành nghề tư vấn pháp luật một cách rất chi tiết, cụ thể, vấn đề này gần đây được dư luận xã hội rất quan tâm. Báo pháp luật có đặt vấn đề liên quan đến quyền anh, quyền tôi những ở đây chỉ có một quyền đó là quyền tự do kinh doanh. Liên quan đến việc này hiện có hai quan điểm khác nhau. Một là, hoạt động tư vấn pháp luật chỉ có luật sư được làm và luật sư ở đây hoạt động theo Luật luật sư. Thứ hai là, trừ các hoạt động mang tính tham gia tố tụng là quy định trong Luật luật sư và các luật liên quan đến tố tụng như Luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng dân sự. Còn hoạt động liên quan khác ngoài luật sư ra thì các đối tượng khác không được làm.

Quan điểm của chúng tôi: Về mặt pháp lý, Luật luật sư quy định 4 nhóm hành nghề của luật sư gồm: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các hoạt động tư vấn pháp luật khác. Luật luật sư quy định luật sư được làm các việc đó nhưng không có quy định chỉ có luật sư mới được làm việc đó. Hiến pháp quy định rõ người dân được làm những gì pháp luật không cấm. Với quan điểm như vậy, chúng tôi cho rằng đối với hoạt động tư vấn pháp luật thì theo Luật luật sư không có quy định cấm các đối tượng khác tham gia hoạt động đó.

Về nguyên tắc thị trường, nếu quan điểm phạm vi hành nghề của luật sư, tất cả quy định của Luật luật sư chỉ có luật sư mới được làm, như vậy sẽ bó hẹp cách tiếp cận pháp lý của người dân và doanh nghiệp. Tư vấn pháp luật có diện rất rộng, ví dụ như tư vấn thuế, tư vấn thủ tục hành chính, đây cũng là tư vấn pháp luật. Nếu điều này bắt buộc chỉ có luật sư thì điều kiện cung cấp dịch vụ này sẽ rất hạn chế, rất hẹp và quyền tiếp cận các dịch vụ của người dân và doanh nghiệp sẽ bị hạn chế. Trong phạm vi hành nghề mà luật sư được làm theo Luật luật sư có quy định đại diện ngoài tố tụng. Nếu tất cả các hoạt động đại diện đang được điều chỉnh bởi Luật dân sự cũng chỉ có luật sư được làm sẽ tạo nên hệ lụy rất lớn đối với xã hội.

Hiện nay có các ý kiến khác nhau về ngành nghề kinh doanh này, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đang chuẩn bị báo cáo để báo cáo Lãnh đạo Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

PV Thúy Hằng (Bản tin Tài chính kinh doanh, VTV):

Liên quan đến giải ngân nguồn vốn ODA, có ý kiến cho rằng, một trong những nguyên nhân giải ngân chậm ODA là việc phân bổ chậm. Năm 2019 mới giao kế hoạch 48% so với kế hoạch vốn được Quốc hội giao. Tình trạng này dẫn đến rất nhiều các bộ, ngành, địa phương có không có vốn để giải ngân, thực hiện dự án cấp bách. Ý kiến của Bộ như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì xây dựng Nghị định về quản lý ODA. Vậy tiến độ dự kiến trình Chính phủ như thế nào để tháo gỡ tình trạng giải ngân chậm?

Ông Lưu Quang Khánh (Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại):

Với phân bổ kế hoạch năm 2019, hiện chúng ta chưa phân bổ được 50% nguồn 60 nghìn tỷ Quốc hội đã giao. Ở đây có nhiều nguyên nhân nhưng có ba nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, thiếu vốn đối ứng. Khi các bộ, ngành, địa phương đăng ký vốn ODA năm 2019 theo nhu cầu thì có tính tới khả năng đáp ứng vốn đối ứng. Tuy nhiên, sau khi đăng ký lại thì rất nhiều cơ quan, đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải đã trả lời rằng, vốn đối ứng không có do vậy không thể tiêu dùng hết nguồn vốn nước ngoài. Hiện nay, đối với Bộ Giao thông vận tải có khoảng gần 9 nghìn tỷ trong số 14 nghìn tỷ là chưa sử dụng được do thiếu vốn đối ứng. Hai là, một số dự án có nhu cầu lớn nhưng đang ở giai đoạn làm thủ tục để tăng tổng vốn đầu tư. Khi phê duyệt tổng mức đầu tư tăng mới có cơ sở pháp lý để xác định rõ tư vấn nguồn vốn cấp phát là bao nhiêu và đây là cơ sở để phân bổ vốn năm 2019. Ba là thiếu kế hoạch vốn của các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Đối với nguồn vốn nước ngoài từ trước đến nay được thực hiện giải ngân theo tiến độ và theo khả năng của nhà tài trợ. Đây là một thói quen và chúng ta vẫn đưa thói quen đấy vào kế hoạch lần nay. Do vậy, khi các cơ quan không chú ý đến việc đăng ký vốn xác định tổng và chưa hiểu rõ tầm quan trọng của đầu tư công trung hạn và giải ngân theo kế hoạch, giải ngân theo dự toán. Do vậy, ngay từ khi đăng ký ban đầu để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn thì con số không phản ánh được nhu cầu đó hoặc là rất ít cơ quan đưa ra số xác thực nhu cầu của mình. Do vậy, trong quá trình đó bắt buộc phải có sự điều chỉnh theo cách: Một là điều chỉnh các dự án của cơ quan chủ quản nào đó không tiêu hết trong giai đoạn 2016-2020 thì điều chỉnh sang các dự án có nhu cầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ để tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kịp thời các dự án trong cùng cơ quan chủ quản. Nguồn để điều chỉnh bổ sung sử dụng 10% dự phòng tại cơ quan chủ quản và 10% dự phòng chung của cả nước. Cả hai nguồn dự phòng này, Quốc hội và Chính phủ chỉ cho phép đưa ra nhu cầu và xem xét xử lý trong năm 2019. Chính vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội xem xét sử dụng 10% dự phòng của Trung ương cũng như tại các cơ quan chủ quản. Do vậy, việc bổ sung nguồn lực cho các dự án còn thiếu kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Về xây dựng Nghị định để thay thế Nghị định 32 và Nghị định 16 về quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ phương pháp để xây dựng Nghị định thay thế hai Nghị định này, trong đó bám sát quy định của Luật đầu tư công (sửa đổi).

Tại Hội nghị giải ngân toàn quốc do Bộ Tài chính tổ chức ngày 26/6/2019 có sự tham gia của các đối tác phát triển để trao đổi về vấn đề vốn được giao nhưng không giải ngân được. Hơn 28 nghìn tỷ đã được giao trong đợt vừa rồi nhưng đến tháng 5/2019 thì mới giải ngân được khoảng 2 nghìn tỷ, khoảng 7% so với vốn đã giao. Nguyên nhân căn bản không phải là vấn đề giao vốn mà liên quan đến vấn đề chậm hoàn thiện các quy định về đấu thầu. Thứ hai là chưa xong thiết kế cơ sở. Ví dụ như Bệnh viện chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản hơn 2 năm chưa xong thiết kế cơ sở. Nếu thiết kế cơ sở chưa xong thì không thể phê duyệt các bước tiếp theo. Thứ ba là do chậm giải phóng mặt bằng. Đây là nguyên nhân “thâm căn cố đế” đối với các dự án đầu tư nói chung chứ không chỉ riêng dự án sử dụng vốn nước ngoài. Tiếp theo do chậm ký kết hợp đồng vay lại của Bộ Tài Chính. Hiện phần lớn các địa phương có phần cấp phát từ ngân sách Trung ương. Một cái là vay lại theo quy định của Nghị định 97. Tuy nhiên Bộ Tài chính và các đơn vị vay lại rất chậm trong việc ký hợp đồng vay lại. Mà không ký hợp đồng vay lại thì không xác định chính xác số vay lại bao nhiêu và số cấp phát từ ngân sách Trung ương là bao nhiêu. Do vậy ảnh hưởng đến việc theo yêu cầu của Bộ Tài chính là phải giải ngân đồng thời hai nguồn này cùng một lúc. Một khi hợp đồng vay lại chưa ký được thì khoản vay lại đó chưa thể lập kế hoạch của địa phương và chưa thể tiêu được hai nguồn này dẫn đến “dẫm chân tại chỗ”. Vậy trong Nghị định thay thế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đưa ra các giải pháp để xử lý căn bản năm nguyên nhân chủ yếu được Hội nghị đưa ra liên quan đến việc giải ngân chậm.

Ngoài ra, để hỗ trợ cho việc giải ngân, Luật đầu tư công (sửa đổi) cho phép điều chỉnh nội bộ giữa các dự án trong một cơ quan chủ quản thì Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh là người quyết định, không cần phải trình Thủ tướng Chính phủ. Bởi vì nếu trình Thủ tướng Chính phủ phải qua hàng loạt các thủ tục khác nhau và phải mất vài ba tháng mới điều chỉnh được một đợt. Việc điều chỉnh nội bộ thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan chủ quản sẽ làm cho nguồn vốn được linh hoạt hơn, đáp ứng được nhu cầu đẩy nhanh quá trình giải ngân.

Theo đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn cho thấy các bộ, ngành, địa phương không lưu tâm đến việc lập kế hoạch và không đưa ra các đề xuất đúng nhu cầu. Đây là việc căn cơ nhất để đảm bảo dự toán đúng, đủ nhu cầu giải ngân trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và thông qua đó là lập dự toán hằng năm. Đây là nguyên nhân căn bản nhất cần phải được xử lý trong thời gian tới./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3592
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.