Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 03/06/2019-10:51:00 AM
Gần 54 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2019

(MPI) – Theo báo cáo số 83/BC-TCTK ngày 27/5/2019 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2019 có gần 54 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số lượng doanh nghiệp đăng ký cao nhất trong 5 năm qua. Nếu tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm, trong 5 tháng đầu năm 2019 ước tính các doanh nghiệp bổ sung vốn đăng ký cho nền kinh tế gần 1,7 triệu tỷ đồng.

Trong tháng 5/2019, cả nước có 10,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 127,3 nghìn tỷ đồng, giảm 28% về số doanh nghiệp và giảm 23,8% về số vốn đăng ký so với tháng 4/2019, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,9 tỷ đồng, tăng 5,9%, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 88,1 nghìn người, giảm 33%. Trong tháng, cả nước còn có 2.461 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 9,3% so với tháng 4/2019; 2.326 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 6,8%, có 2.089 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 9,7%, có 1.066 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 10,3%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 669,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% về số doanh nghiệp và tăng 29,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,4 tỷ đồng, tăng 25,6%. Bên cạnh đó, còn có 19,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng lên hơn 73,6 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 537,2 nghìn người, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo khu vực kinh tế, trong 5 tháng đầu năm có 752 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,4% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, có 14.722 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 27,3%, có 38.524 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,3%. Hầu hết các vùng kinh tế có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018: Vùng Đồng bằng sông Hồng có 16,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,9% (vốn đăng ký đạt 167,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 7,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,9% (vốn đăng ký 69 nghìn tỷ đồng, tăng 1%); Tây Nguyên 1,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,3% (vốn đăng ký 15,9 nghìn tỷ đồng, tăng 90,5%)...

Trong 5 tháng đầu năm 2019, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 19,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2018. Có 19.354 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải là 6.371 doanh nghiệp, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 5.755 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,3% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể), tăng 13,7%. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 2,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 40%), tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2018; công nghiệp chế biến, chế tạo có 682 doanh nghiệp (chiếm 10,7%), giảm 12,5%; xây dựng có 624 doanh nghiệp (chiếm 9,8%), tăng 4,2%./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 221
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.