Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 18/07/2019-18:37:00 PM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn đồng hành, sát cánh cùng các địa phương
(MPI) – Trong chương trình làm việc của Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, chiều ngày 18/7/2019, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng chủ trì phiên thảo luận, hướng dẫn về công tác chuyên môn.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày và giải đáp các vấn đề được các địa phương quan tâm liên quan đến tư công; Định hướng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Các vấn đề về liên kết vùng; Tình hình giải ngân và các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công Kế hoạch năm 2019; Tình hình giải ngân vốn ODA; Đánh giá tình hình triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Giới thiệu một số nội dung cơ bản của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Giới thiệu các nội dung cơ bản của dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư và một số vấn đề liên quan đến công tác đấu thầu.

Đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ đã chủ trì thành lập một số Đoàn công tác do các đồng chí Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn đến trực tiếp làm việc tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, nhằm giám sát, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và nghiên cứu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, rà soát báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chuyển vốn từ đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp sang đơn vị có nhu cầu về vốn và tỷ lệ giải ngân cao, góp phần đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo về Kết quả của Đoàn công tác, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ Trần Duy Đông cho biết, các địa phương đã nghiêm túc triển khai công tác điều hành, chỉ đạo thúc đẩy giải ngân, ban hành các văn bản điều hành, phân công trách nhiệm cho Lãnh đạo tỉnh, các sở ban, ngành, UBND các cấp, các chủ đầu tư trong việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Tuy nhiên, tình hình giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 vẫn ở mức thấp, đặc biệt đối với 3 nguồn vốn: vốn ODA, CTMTQG, TPCP. Để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2019 được giao, các địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành công tác giải ngân.

Về tình hình giải ngân và các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công Kế hoạch năm 2019, Vụ trưởng Trần Duy Đông cho biết, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ giao sớm ngay từ đầu năm cho các địa phương với tổng số vốn NSNN đã được giao là 294.219,349 tỷ đồng, trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương chiếm 78,99% tổng vốn NSNN đã giao; Vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu chiếm 6,66%; Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) chiếm 6,11%; Vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) chiếm 3,29%; Vốn nước ngoài chiếm 4,94%. Số vốn NSTW kéo dài của kế hoạch năm 2018 sang thực hiện và giải ngân trong năm 2019 của các địa phương là 15.224 tỷ đồng.

Về triển khai kế hoạch đầu tư công 2019 của các địa phương, 63 tỉnh, thành phố đã thông báo toàn bộ số vốn được Thủ tướng Chính phủ giao nêu trên (294.219 tỷ đồng) cho từng chương trình mục tiêu và dự án. Tuy nhiên, tổng hợp từ các đoàn công tác thúc đẩy giải ngân và đối chiếu với số liệu của Kho bạc nhà nước, đến 31/5/2019 các địa phương đã giao vốn chi tiết đến từng dự án từ đầu năm khoảng 276.234 tỷ đồng, bằng khoảng 94% tổng vốn kế hoạch 2019 đã được thông báo. Số vốn còn lại khoảng 17.900 tỷ đồng các địa phương giao chậm hơn, chủ yếu là số vốn thuộc CTMTQG nông thôn mới và CTMTQG giảm nghèo bền vững. Một số địa phương đến 31/5/2019 mới giao hết số vốn CTMTQG nông thôn mới kế hoạch năm 2019 đến từng dự án.

Theo đánh giá của Đoàn công tác, các nguyên nhân và khó khăn dẫn tới tình trạng giải ngân thấp là do còn tâm lý chủ quan của một số địa phương về việc được kéo dài thời hạn giải ngân vốn đầu tư công trong 2 năm. Nhiều địa phương không thực hiện quy định về phân cấp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã (các CTMTQG nông thôn mới và CTMTQG giảm nghèo bền vững). Bên cạnh đó, nhiều dự án đầu tư nguồn vốn ODA kế hoạch 2019 gặp vướng mắc liên quan đến ký kết, gia hạn các hiệp định và thỏa thuận vay lại vốn ODA, thuế nhập khẩu, kiểm soát chi tại Kho bạc nhà nước, thủ tục ghi thu - ghi chi với Bộ Tài chính, thực hiện kế hoạch đấu thầu mua sắm tập trung.

Bên cạnh đó, các nguyên nhân, tồn tại trước đây vẫn chưa được xử lý triệt để như: chậm trễ trong công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đấu thầu; chậm triển khai các thủ tục và các vấn đề liên quan đến công tác giải ngân của các dự án; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài do thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương….

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công các tháng cuối năm, Đoàn công tác đã đưa ra các giải pháp cụ thể. Theo đó, về phân bổ nguồn vốn các CTMTQG năm 2019, khẩn trương hoàn thành việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ giao đến từng dự án, đặc biệt là vốn CTMTQG nông thôn mới và CTMTQG giảm nghèo bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp quản lý CTMTQG và các quy định liên quan đến quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các CTMTQG để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Đề nghị các địa phương chỉ đạo các Sở ban, ngành, các cấp chính quyền, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Bám sát tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công của từng dự án, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân giải ngân chậm để chỉ đạo kịp thời, giải quyết triệt các vướng mắc của từng dự án.

Thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân theo nhóm dự án: Dự án hoàn thành năm 2019 thì tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán, khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; dự án chuyển tiếp thì tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành,... gửi Kho bạc nhà nước làm cơ sở kiểm soát, thanh toán, không để dồn vào cuối năm.

Xử lý triệt để các nguyên nhân gây chậm trễ trong công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đấu thầu; chậm triển khai các thủ tục và các vấn đề liên quan đến công tác giải ngân của các dự án; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài do thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương.

Về điều chuyển vốn đầu tư các dự án, các địa phương chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đã được giao từ các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục giải ngân “Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành”; tháo gỡ khó khăn đối với các dự án ODA.

Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Trần Quốc Phương cho biết, một trong những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2019 liên quan đến công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật là việc Bộ Kế hoạch đầu tư đã trình Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi). Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 với tỷ lệ 90,7% số phiếu đồng ý. Việc thực thi Luật Đầu tư công (sửa đổi) sẽ tạo thuận lợi hơn cho quá trình chuẩn bị dự án, do việc đơn giản hóa thủ tục, phân cấp mạnh mẽ. Thực hiện Luật Đầu tư công (sửa đổi) cũng sẽ góp phần cải thiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn chậm trễ bao lâu nay. Các quy định mới tuy vẫn chặt chẽ để đảm bảo sử dụng hiệu quả từng đồng vốn đầu tư công quý giá, nhưng cũng tạo thuận lợi trong điều chỉnh kế hoạch để tăng tỷ lệ giải ngân, hạn chế kéo dài thời gian thực hiện, chuyển nguồn…

Trên cơ sở Luật Đầu tư công (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo, phân công các đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, các kết quả đầu tư công đã đạt được, khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện; các nguyên nhân khách quan và chủ quan và bài học kinh nghiệm; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, rà soát nhu cầu thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, số vốn ứng trước còn lại chưa bố trí thu hồi trong giai đoạn 2016-2020, số cần thiết bố trí cho các dự án chuyển tiếp chuyển sang giai đoạn 2021-2025.

Vụ trưởng Trần Quốc Phương cũng đã trả lời các vấn đề được các đầu cầu quan tâm liên quan đến một số vướng mắc trong thực hiện đầu tư công; về nguồn vốn dự phòng 10%; về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn;…

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, hoàn thiện thể chế

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Nguyễn Đăng Trương đã trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác đấu thầu qua mạng, dự án BT, cũng như việc xây dựng Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Cục trưởng Nguyễn Đăng Trương cho biết, Luật PPP được xây dựng nhằm thể chế hóa định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong việc thu hút tối đa nguồn lực của khu vực tư nhân; sử dụng hiệu quả nguồn lực này để bù đắp những thiếu hụt của ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia. Dự thảo Luật định hướng thiết lập những điều kiện thuận lợi, thông thoáng trong thủ tục đầu tư cũng như khẳng định sự hỗ trợ bằng vốn Nhà nước hoặc cơ chế bảo đảm từ phía Chính phủ dành cho các nhà đầu tư PPP.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai nghiên cứu, xây dựng, tổ chức các hội nghị tham vấn ý kiến các bộ, ngành, địa phương, nhà tài trợ và nhà đầu tư để hoàn thiện dự thảo và đã đăng tải công khai hồ sơ Luật theo đúng quy định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu nghiên cứu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định Hồ sơ Luật.

Cục trưởng Nguyễn Đăng Trương cũng làm rõ nội dung được đầu cầu Lào Cai, Lâm Đồng quan tâm liên quan đến vấn đề chuyển quyền sử dụng đất khi lựa chọn đấu thầu và cách tính giá trị đất khi đấu thầu.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trần Hào Hùng đã trao đổi về nội dung liên quan đến Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp. Đồng thời chia sẻ các vấn đề được các địa phương quan tâm liên quan đến sự chồng chéo giữa Luật đầu tư, Luật nhà ở; mối quan hệ giữa thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và đấu giá, đấu thầu;…

Vụ trưởng Trần Hào Hùng cho biết, nhằm thể chế hóa các Nghị quyết Trung ương và Bộ Chính trị về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư với nước ngoài đến năm 2030; thực hiện chủ trương của Chính phủ trong cải thiện môi trường đầu tư, huy động các nguồn lực của khu vực tư, xây dựng thể chế phục vụ, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể của Dự án Luật là hoàn thiện quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh, đồng thời cắt giảm một số ngành, nghề không cần thiết, bất hợp lý nhằm tiếp tục bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà Luật không cấm hoặc quy định phải có điều kiện.

Đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng, bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thành lập doanh nghiệp; cắt giảm chi phí, thời gian khởi sự kinh doanh và thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư kinh doanh; mở rộng, nâng cao quyền tự chủ của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh và quản lý doanh nghiệp; bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, thành viên của doanh nghiệp phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Phát triển doanh nghiệp Lê Mạnh Hùng cho biết, hiện số lượng DNNVV chiếm 98% số lượng doanh nghiệp cả nước. Công tác phát triển doanh nghiệp luôn được quan tâm, nhiều văn bản liên quan về doanh nghiệp đã được ban hành. Đặc biệt, năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Ngay sau khi Luật được ban hành, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng các văn bản thi hành Luật và đã ban hành đầy đủ các Nghị định liên quan để triển khai Luật.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 về tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV. Tiếp đó, ngày 20/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5764/BKHĐT-PTDN đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg và có công văn hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương xây dựng Đề án hỗ trợ DNNVV.

Đồng thời, các bộ, ngành đã tiến hành xây dựng và ban hành các Thông tư hướng dẫn một số chính sách về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ Bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong DNNVV, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn cho DNNVV…

Các địa phương ngày càng chú trọng nhiều hơn đến công tác phát triển doanh nghiệp, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ DNNVV trên địa bàn. Một số tỉnh, thành phố đã rất chủ động và sáng tạo ban hành các chính sách đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển DNNVV trên địa bàn.

Một số chính sách hỗ trợ DNNVV theo quy định của Luật đã có một số chuyển biến rõ rệt và tích cực liên quan đến hỗ trợ tiếp cận tín dụng, hỗ trợ thuế và kế toán, mặt bằng sản xuất, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp, các địa phương cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đồng bộ từ các khâu đề xuất nhiệm vụ, nội dung, tuyển chọn và quản lý kết quả của các nhiệm vụ, đề án, dự án để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các DNNVV tham gia các Chương trình, đề án hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời, chủ động cân đối và bố trí kinh phí thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp DNNVV trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các Bộ, ngành và địa phương; đề xuất các nội dung cần ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Hội nghị cũng được nghe Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng cập nhật về tình hình đầu tư nước ngoài (FDI), đồng thời đưa ra các ưu tiên, giải pháp trong thực hiện thu hút FDI.

Cục trưởng Đỗ Nhất Hoàng cho biết, trong thời gian qua, các địa phương nỗ lực, triển khai các hoạt động thu hút FDI ngày càng chuyên nghiệp, gắn kết, kịp thời hỗ trợ cho các nhà đầu tư. Vốn FDI giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2018; cả nước có 1.723 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới; tổng số vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,47 tỷ USD, bằng 90,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Về định hướng thu hút các dự án FDI trong thời gian tới, Cục trưởng Đỗ Nhất Hoàng nhấn mạnh, các địa phương bám sát định hướng ưu tiên thu hút FDI đối với các dự án công nghệ tiên tiến, hiện đại, tập trung vào các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiêu hao ít năng lượng. Trong quá trình thu hút các dự án FDI cần lưu ý đến các khâu như chuẩn bị đầu tư, chú trọng các vấn đề liên qua đến lao động, hạ tầng, ngành nghề định hướng kêu gọi đầu tư. Xây dựng bộ lọc để lựa chọn các dự án FDI, kiên quyết từ chối dự án lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, các dự án gian lận thương mại, đầu tư chui, đầu tư núp bóng…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án "Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030". Đề án đã được trình Bộ Chính trị và sắp tới sẽ có Nghị quyết về lĩnh vực này.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh Bùi Anh Tuấn cũng đã trình bày những nội dung liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh cũng như công tác gia nhập thị trường của Việt Nam và công tác đăng ký doanh. Đồng thời, làm rõ một số vấn đề được các đầu cầu quan tâm liên quan đến Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp,…

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ đề ra

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các nhóm vấn đề được tập trung thảo luận là những vấn đề quan trọng, đặc biệt trong đó có nội dung liên quan đến các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công Kế hoạch năm 2019, xây dựng Luật PPP, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp. Đây là những bộ luật có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cũng như sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của doanh nghiệp, của các khu vực kinh tế vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, thảo luận kỹ về đầu tư nước ngoài, các nội dung liên quan đến phát triển doanh nghiệp, đổi mới công tác đăng ký kinh doanh;…

“Mặc dù trong thời gian rất ngắn nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có đối thoại với các địa phương, những câu hỏi đã được tổng hợp và được lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ trả lời, tuy nhiên vì thời gian có hạn, do vậy các câu hỏi còn lại sẽ được tổng hợp và trả lời bằng văn bản. Đây cũng là một trong những nội dung được coi là hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ đối với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cục thống kê địa phương trên cả nước”, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng đánh giá cao các ý kiến của các đầu cầu, đồng thời mong muốn các địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị thuộc Bộ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng các địa phương để quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ đề ra, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1855
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.