Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 18/07/2019-15:57:00 PM
Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 và tập huấn công tác Công đoàn (Xem tin ảnh)
(MPI) – Trong 3 ngày từ 18-20/7/2019, tại Quảng Ninh, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 và tập huấn công tác Công đoàn. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Bộ và Ủy viên Ban nữ công cơ quan.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Tính đến nay, Công đoàn Bộ trực tiếp chỉ đạo và quản lý 34 Công đoàn trực thuộc, trong đó có 14 Công đoàn cơ sở và 20 Công đoàn bộ phận với tổng số đoàn viên công đoàn là 2.067 người. Các đoàn viên công đoàn luôn tin tưởng và quyết tâm thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy cơ quan. Công đoàn Bộ phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo bầu không khí phấn khởi và quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tại Hội nghị, báo cáo kết quả công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, Công đoàn Bộ luôn bám sát Kế hoạch đã đề ra để triển khai các nội dung hoạt động. Tập thể Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Bộ luôn đoàn kết và nhất quán trong chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong mọi hoạt động của cơ quan, động viên cán bộ đoàn viên thi đua lao động giỏi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Luôn chủ động trong việc gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước để tạo dựng phong trào chung của cơ quan. Gắn nội dung phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” với nội dung các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giỏi về chuyên môn, vững vàng về chính trị. Chú trọng công tác phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh về mọi mặt, tạo điều kiện để Ban Nữ công và Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động các phong trào.

Các Công đoàn trực thuộc luôn có sự chủ động, phối hợp tốt với chính quyền trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Nhiều đơn vị đã phát huy thế mạnh của đơn vị, tổ chức những hoạt động riêng, góp phần vào thành công chung của Công đoàn Bộ, nhận thức của các đoàn viên công đoàn ngày càng được nâng cao, tích cực tham gia các hoạt động chung của Công đoàn Bộ.

Tuy nhiên, hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn một số tồn tại và khó khăn như: chất lượng hoạt động của một số công đoàn chưa cao, việc tham gia các hoạt động do Công đoàn Bộ tổ chức chưa đồng đều. Một số công đoàn còn chậm trong việc thực hiện chế độ báo cáo hoặc không thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo, thông tin về hoạt động công đoàn đến với các đoàn viên công đoàn còn chậm trễ. Một số Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ và Ban Chấp hành Công đoàn trực thuộc do bận công tác chuyên môn nên thời gian dành cho hoạt động công đoàn còn hạn chế.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thu Lan yêu cầu Công đoàn Bộ và các công đoàn trực thuộc tập trung vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt, tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên, tăng cường hoạt động xã hội của các cấp công đoàn. Tổ chức tuyên truyền chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 25 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ gắn với cụ thể hóa các tiêu chí thực hiện cuộc vận động Xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 01/NQ-CĐVC ngày 09/01/2014 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV về đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020...; đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các tiêu chí Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV của Công đoàn Bộ.

Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt các phong trào “Văn hóa công sở”, “Xanh - sạch - đẹp” tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động phối hợp công tác giữa công đoàn với các đơn vị trong Khối, tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Công đoàn Bộ qua các thời kỳ nhân Kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, tổ chức Lớp tập huấn về công tác Thanh tra Nhân dân và công tác công đoàn...

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2019, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố tiền đề, yêu cầu cần thiết đối với mỗi cán bộ làm công tác công đoàn, góp phần cho sự thành công của hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Trong những năm qua, Công đoàn Bộ luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn. Hằng năm, Công đoàn Bộ đều tổ chức các lớp tập huấn. Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động công đoàn trong điều kiện hiện nay và do nhiều đồng chí mới được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn, mới đảm nhận nhiệm công tác đoàn nên chưa cập nhật được các quy định mới, một số đơn vị Công đoàn còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh chia sẻ tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, các cán bộ công đoàn đã được nghe Ths.Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam chia sẻ về phương pháp hoạt động công đoàn, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn và Ths.Trần Thị Kim Anh, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật, Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng của công đoàn.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ công đoàn các cấp cập nhật các quy định, kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời nắm bắt được các quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, năm 2014 cũng như các kỹ năng phần mềm cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là các cán bộ công đoàn cơ sở từ đó đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng phù hợp và đạt hiệu quả cao. Trong khuôn khổ nội dung tập huấn, các cán bộ công đoàn đã tham gia các hoạt động giao lưu, thực tế để cán bộ công đoàn học hỏi và gắn kết hơn trong công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1309
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.