Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 02/07/2019-15:37:00 PM
Chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình doanh nghiệp
(MPI) - Qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi như sau:

Hợp tác xã (HTX) Thái Dương thành lập từ năm 1986, trụ sở chính tại K2/87B, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ngành nghề hoạt động chính là sản xuất kinh doanh xuất khẩu hàng gốm mỹ nghệ truyền thống Biên Hòa-Đồng Nai.

Theo Luật hợp tác xã 2012 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013) và Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã thì mô hình hoạt động của Hợp tác xã Thái Dương không còn phù hợp với Luật hợp tác xã 2012, cũng không thể tổ chức lại được mà phải chuyển đổi mô hình hoạt động sang loại hình doanh nghiệp. Thời hạn chuyển đổi là 36 tháng kể từ ngày 01/7/2013, nhưng không có hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyến đổi như thế nào.

Cho nên, từ năm 2015 Hợp tác xã Thái Dương đã nhiều lần kiến nghị Cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi sang loại hình Công ty TNHH nhiều thành viên để bảo đảm tư cách pháp nhân của hợp tác xã trong quan hệ sản xuất kinh doanh và giao dịch với tổ chức, cá nhân.

Ngày 12/10/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai mới có công văn hướng dẫn tổ chức Đại hội chuyển đổi theo sổ tay hướng dẫn tổ chức lại hợp tác xã do Vụ Hợp tác xã phát hành. Theo hướng dẫn này, ngày 29/01/2018 HTX Thái Dương đã tổ chức Đại hội chuyển đổi và gửi đầy đủ các văn bản, tài liệu đã được Đại hội chuyển đổi thông qua về Sở Kế hoạch và Đầu tư để gửi tiếp về các Vụ hữu quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hướng dẫn tiếp (theo báo cáo số 2093/SKHĐT-ĐKKD ngày 05/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi UBND tỉnh Đồng Nai thì sau khi nhận được các tài liệu theo Sổ tay hướng dẫn tổ chức lại hợp tác xã của Hợp tác xã Thái Dương, Sở đã có công văn số 686/SKHĐT-ĐKKD ngày 01/3/2018 và công văn số 873/SKHĐT-ĐKD ngày 16/3/2018 gửi Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác xã và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, đề nghị tiếp tục có hướng dẫn thực hiện chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình doanh nghiệp nhưng chưa nhận được hướng dẫn về trình tự, thủ tục chuyển đổi hợp tác xã).

Ngày 15/6/2018, trước nhu cầu cấp thiết chuyển đổi của Hợp tác xã Thái Dương và một số hợp tác xã tương tự trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 6182/UBND-KT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn về trình tự, thủ tục chuyển đổi hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã sang loại hình doanh nghiệp, trong công văn có đề nghị “Cho phép UBND tỉnh Đồng Nai được phê duyệt phương án chuyển đổi Hợp tác xã Thái Dương sang hoạt động theo loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Công ty mới chuyển đổi được kế thừa các quyền và lợi ích của Hợp tác xã Thái Dương trước khi chuyển đổi. Hợp tác xã Thái Dương được tiếp tục sử dụng mã số thuế của hợp tác xã để làm mã số doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty do chuyển đổi từ Hợp tác xã”.

Công văn số 6182/UBND-KT cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến đối với nội dung kiến nghị trên bằng văn bản phản hồi cho địa phương trước ngày 10/7/2018, để UBND tỉnh có cơ sở chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện.

Trường hợp sau thời gian trên UBND tỉnh Đồng Nai không nhận được văn bản, hướng dẫn của quý Bộ, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện phê duyệt phương án chuyển đổi Hợp tác xã Thái Dương sang hoạt động theo loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời gian này, nếu Bộ, ngành Trung ương có quy định khác về quy định chuyển đổi, UBND tỉnh sẽ yêu cầu đơn vị bổ sung để phù hợp quy định.

Tuy nhiên sau ngày 10/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đề nghị chờ thêm vì cuối tháng 12/2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có hướng dẫn, hơn nữa không thể cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty chuyển đổi nếu chưa có hướng dẫn chuyển đổi cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vì không chuyển được mã số thuế của Hợp tác xã Thái Dương làm mã số doanh nghiệp.

Vì vậy đã gần giữa năm 2019, việc chuyển đổi của Hợp tác xã Thái Dương sang loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên vẫn trong tình trạng bị treo cùng với tình trạng treo tư cách pháp nhân của Hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và tình trạng pháp lý không rõ ràng này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khi ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại với khách hàng cũng như các giao dịch dân sự khác, ảnh hưởng tiêu cực đến việc vận động, tìm kiếm nguồn vốn phát triển sản xuất và đầu tư di dời vào Cụm gốm Tân Hạnh. Nếu tình trạng này càng kéo dài thì càng thiệt hại mọi mặt cho Hợp tác xã Thái Dương.

Do đó, Hợp tác xã Thái Dương đành xin mạo muội gửi văn bản này đến Văn Phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin được xem xét giải quyết. Kính mong quý vị lãnh đạo giúp đỡ, có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để Hợp tác xã sớm thực hiện được việc chuyển đổi, an tâm hoạt động và phát triển sản xuất kinh doanh.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Ngày 05/6/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 3763/BKHĐT-HTX hướng dẫn chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác. Đề nghị hợp tác xã Thái Dương thực hiện chuyển đổi theo theo nội dung hướng dẫn nêu trên (xin gửi kèm theo)./.


File đính kèm:
ChuyendoiHTXsangloaihinhtochuckhac.pdf

Cổng thông tin điện tử Chính phủ

    Tổng số lượt xem: 351
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.