Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021
English
a A
Ngày 02/07/2019-15:38:00 PM
Thủ tục hành chính về đầu tư
(MPI) - Chúng tôi, Chi nhánh Công Ty Luật TNHH Trí Minh tại thành phố Hồ Chí Minh, Giấy đăng ký hoạt động số giấy phép 41.06.1584/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/10/2011. Địa chỉ: Phòng 804, số 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình tư vấn và áp dụng pháp luật trong lĩnh vực đầu tư chúng tôi gặp phải vấn đề sau:

Khi nhà đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, thì khi thực hiện điều chỉnh, bổ sung mục tiêu dự án đầu tư đối với những ngành phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định theo Điểm đ Khoản 2 Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Cùng với đó Nghị định này cũng quy định Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời về nội dung được lấy ỷ kiến trong thời hạn quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này; quá thời hạn quy định mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý với nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình theo khoản 4 Điều 6 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Có thể thấy, Nghị đinh quy định khi phát sinh các vấn đề nêu trên cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến các Bộ liên quan và đối với việc lấy ý kiến này khi thời gian lấy ý kiến quá thời hạn quy định mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý với nội dung dự án đầu tư. Tuy nhiên, mặc dù Nghị định đưa ra vấn đề quá thời hạn quy định mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý với nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình nhưng lại không quy định thời gian trả lời vấn đề này là bao lâu, dẫn đến trong thực tế, các Sở Kế hoạch và Đầu tư trình ý kiến hỏi các Bộ liên quan và phải mất rất nhiều thời để nhận lại phản hồi (có trường hợp mất đến 4-5 tháng) gây rất nhiều khó khăn và ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Vì vậy, để bảo vệ môi trường đầu tư lành mạnh, tích cực, bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần nỗ lực cải cách hành chính, Chính Phủ kiến tạo. Do đó, bằng văn bản này chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn giải đáp về thời gian trả lời của các Bộ liên quan đến hoạt động đầu tư, đặc biệt là Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư và Bộ Công Thương khi gặp phải trường hợp nêu trên.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm đ Khoản 2 Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa, có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định.”

Về nguyên tắc, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời về nội dung được lấy ý kiến trong thời hạn quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này (Khoản 4 Điều 6 Nghị định 118/2015/NĐ-CP). Trên thực tế đối với những ngành dịch vụ chưa được cam kết cũng như chưa có quy định tại pháp luật Việt Nam thì dựa vào tính phức tạp của ngành nghề đó, các Bộ ngành sẽ cần thời gian xem xét. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về thời hạn để các Bộ ngành có ý kiến trong trường hợp nêu trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của Doanh nghiệp và sẽ xem xét trong quá trình sửa đối Luật Đầu tư./.


Cổng thông tin điện tử Chính phủ

    Tổng số lượt xem: 410
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.