Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 09/07/2019-15:41:00 PM
Đáp ứng tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu
(MPI) - Khoản 42 Điều 4 và Khoản 4 Điều 11 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày.

Điểm d Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đơn vị tham gia dự thầu gói thầu qua mạng, có các thông tin chính như sau:

- Thời điểm đóng thầu là: 21 giờ 00 phút ngày 20/4/2019.

- Thời gian hiệu lực của E-HSDT: ≥ 60 ngày.

- Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu là: 90 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu.

Đơn vị dự thầu đã nộp cùng E-HSDT một bảo đảm dự thầu do một tổ chức ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam phát hành, trong đó phần hiệu lực của bảo lãnh dự thầu ghi: “Thư bảo lãnh này có hiệu lực từ ngày 20/04/2019 đến hết giờ làm việc ngày 18/7/2019. Sau thời hạn này, Thư bảo lãnh hết hiệu lực dù bản gốc Thư bảo lãnh này được hay không được hoàn trả cho Ngân hàng”.

Đơn vị xin được hỏi: Với thời gian có hiệu lực của Bảo lãnh dự thầu như đã trích dẫn ở trên thì có bảo đảm hợp lệ theo yêu cầu của E-HSMT hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật đấu thầu (Điều 4 khoản 42) quy định thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 của Luật này, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày.

Đối với trường hợp của Quý Công ty, khi hồ sơ mời thầu quy định bảo đảm dự thầu phải có hiệu lực 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu (21 giờ ngày 20/4/2019) thì việc nhà thầu cung cấp bảo đảm dự thầu có hiệu lực từ ngày 20/4/2019 đến hết giờ làm việc ngày 18/7/2019 (ngày thứ 90 kể từ ngày có thời điểm đóng thầu) được coi là đáp ứng quy định về hiệu lực của bảo lãnh dự thầu theo quy định nêu trên./.


Cổng thông tin điện tử Chính phủ

    Tổng số lượt xem: 3638
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.