Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021
English
a A
Ngày 09/07/2019-15:42:00 PM
Có thể bổ sung điều khoản vào biểu mẫu hợp đồng tại E-HSMT
(MPI) - Tôi xin hỏi quý Cơ quan về việc liên quan giữa E-ĐKCT trong Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và hợp đồng sau thương thảo.

Công ty chúng tôi là chủ đầu tư, trong quá trình thực hiện lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT), thì việc hoàn thiện các nội dung liên quan đến E-ĐKCT là việc đương nhiên phải làm. Tuy nhiên, sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, việc đàm phán, thương thảo và hoàn thiện hợp đồng gặp một số vướng mắc như sau:

- Với biểu mẫu Hợp đồng tại E-HSMT chỉ có tổng là 08 điều và phụ lục. Khi hoàn thiện hợp đồng, chúng tôi cần bổ sung thêm các điều khoản cụ thể thì tổng số điều khoản trong hợp đồng là 19 điều. Vậy việc bổ sung thêm các điều khoản mà không làm thay đổi đơn giá, khối lượng và giá trúng thầu thì có hợp lý hay không?

- Trong trường hợp áp dụng nguyên mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu (chỉ có 08 điều khoản) thì có thể định nghĩa E-ĐKCT cũng là hợp đồng hay không?

- Trường hợp khác: Chúng tôi sử dụng nguyên mẫu hợp đồng của E-HSMT và thêm phần E-ĐKCT của hồ sơ mời thầu thành phụ lục của hợp đồng có hợp lý hay không?

Rất mong quý Cơ quan giải đáp để chúng tôi thực hiện việc lập hợp đồng được phù hợp với quy định.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Mẫu số 22 (mẫu hợp đồng) Chương VIII Mẫu E- HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT- BKHĐT, thành phần của hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý bao gồm: (1) văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục khác); (2) thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; (3) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; (4) E-ĐKCT; (5) E-ĐKC; (6) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của Nhà thầu trúng thầu (nếu có); (7) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT (nếu có); (8) Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

Theo đó, nếu gói thầu được tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT thì thành phần của hợp đồng đã bao gồm các nội dung nêu trên. Mẫu hợp đồng (Mẫu số 22) chỉ là văn bản hợp đồng bao gồm 8 Điều cho 8 nội dung cơ bản, còn các nội dung khác đã được nêu rõ trong E-ĐKC, E-ĐKCT, E-HSDT, E-HSMT và các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

Tuy nhiên, nếu gói thầu của Quý Công ty có tính chất đặc thù cần phải bổ sung thêm các nội dung, điều khoản mới so với Mẫu hợp đồng thì trong quá trình thương thảo, bên mời thầu và nhà thầu thống nhất các nội dung cần thiết phải bổ sung và phải bảo đảm việc sửa đổi, bổ sung đó là phù hợp, khoa học, chặt chẽ hơn, không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu. Biên bản thương thảo hợp đồng cũng là một trong các tài liệu thuộc thành phần của hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Mẫu số 22 nêu trên./.


Cổng thông tin điện tử Chính phủ

    Tổng số lượt xem: 869
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.