Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 25 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 10/07/2019-15:43:00 PM
Lựa chọn nhà thầu
(MPI) - Tôi công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị tôi được giao làm chủ đầu tư dự án và một trong các công việc là lựa chọn nhà thầu. Tôi có một tình huống thực tế gặp khó khăn nên rất mong được hướng dẫn thêm, như sau:

Năm 2019, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu X có giá 4,5 tỷ đồng, dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định. HSMT được lập theo đúng mẫu theo quy định, trong đó có yêu cầu thêm nội dung nhà thầu phải nộp tài liệu chứng minh số lao động tham gia BHXH bình quân năm 2018 (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

Tham dự thầu có 2 nhà thầu A và B, trong đó nhà thầu A có giá thấp hơn nhà thầu B 300 triệu đồng và thấp hơn giá gói thầu.

- Nhà thầu B có HSDT đầy đủ để chứng minh và qua đánh giá là đạt yêu cầu.

- Nhà thầu A có HSDT hợp lệ, tuy nhiên có 2 nội dung cần làm rõ gồm:

+ Tài liệu xác nhận số lao động tham gia BHXH bình quân năm 2018. (HSDT không có tài liệu này).

+ Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Nhà thầu có ghi trong HSDT tại biểu số 14 với nội dung “tài sản có khả năng thanh khoản cao” với số tiền 900 triệu đồng (HSMT yêu cầu tối thiểu 700 triệu đồng) và kèm theo hoá đơn giá trị gia tăng mua dàn giáo, cốp pha, gỗ, xe ô tô tải, máy bơm… (năm 2011, 2012).

- Xử lý tình huống: Bên mời thầu đã đề nghị nhà thầu A bổ sung làm rõ các nội dung trên, nhà thầu không bổ sung thêm được tài liệu.

- Tổ chuyên gia đánh giá đối với nhà thầu A:

+ Xét tư cách hợp lệ: Theo Khoản 2, Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP, thì A đáp ứng điều kiện doanh thu 2018 (30 tỷ đồng), điều kiện số lao động tham gia BHXH bình quân năm 2018 đối với DN nhỏ quy định không quá 100 người thì không xác định nên có thể xem xét bỏ qua điều kiện này vì A có giá thấp nhất nên A vẫn xét tiếp (chưa loại).

+ Xét nguồn lực tài chính cho gói thầu: Các tài sản: Giàn giáo, cốp pha, gỗ, xe ô tô tải, máy bơm… của A mua từ 2011 đến 2013 nên tính thanh khoản thấp nhất vì là hàng hoá, giá trị đã giảm đáng kể và không bán được nhanh chóng. Do đó không đáp ứng yêu cầu – Do đó nhà thầu A bị loại.

Việc loại nhà thầu A có giá thấp, dù sao cũng ảnh hưởng đến tâm lý của Tổ xét thầu vì suy nghĩ có thể gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Mặt khác sẽ phát sinh đến việc khiếu nại trong đấu thầu… Tôi rất mong được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến về cách đánh giá của Tổ chuyên gia như trên. Nếu chưa phù hợp, rất mong được hướng dẫn.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Ghi chú (8) Mục 2.1 Chương II Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 6 khoản 3) quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Khoản 2 Điều 6 và Khoản 2 Điều 8 Nghị định 39/2018/NĐ-CP, trường họp trong năm trước liền kề, nhà thầu có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: (i) tổng doanh thu không quá 50 tỷ đồng; (ii) tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng thì được coi là doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng.

Đối với trường hợp của Quý Trung tâm, việc lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp có giá 4,5 tỷ đồng thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp các thông tin mà nhà thầu kê khai trong hồ sơ dự thầu chưa đủ rõ để đánh giá hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (trong đó có nội dung số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm khi xác định cấp doanh nghiệp). Sau khi làm rõ, nếu nhà thầu không cung cấp được tài liệu chứng minh trong năm trước liền kề, nhà thầu có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người thì hồ sơ dự thầu không được xem xét tiếp./.


Cổng thông tin điện tử Chính phủ

    Tổng số lượt xem: 960
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.