Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 25 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 12/07/2019-15:45:00 PM
Điều kiện tham dự gói thầu
(MPI) - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Phòng (PCHP) là Công ty thành viên của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC).

PCHP là doanh nghiệp cấp III do EVN NPC là doanh nghiệp cấp II là chủ sở hữu nắm giữ 100% vốn điều lệ. PCHP là đơn vị hạch toán độc lập so với EVN NPC.

Hiện tại, EVN NPC có một số gói thầu về thí nghiệm hiệu chỉnh thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước. PCHP có đầy đủ năng lực thực hiện gói thầu thuộc diện này. Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu: "Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính đối với chủ đầu tư".

Căn cứ Khoản 4, Điều 4 Nghị định 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng Công ty Nhà nước: "Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên có tư cách pháp nhân; có vốn và tài sản riêng; có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận chung của tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nhà nước là chủ sở hữu vốn Nhà nước trực tiếp đầu tư tại công ty mẹ. Công ty mẹ là chủ sở hữu vốn do công ty mẹ đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết".

Căn cứ Khoản 4, Điều 4 Nghị định 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng Công ty Nhà nước: "Quản lý, điều hành thông qua các hình thức đầu tư, liên kết; thỏa thuận, hợp tác sử dụng dịch vụ chung trong toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty; thực hiện các quy chế, tiêu chuẩn, định mức chung trong toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty không trái với quy định pháp luật; sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau theo nguyên tắc thị trường".

Căn cứ Điểm b, Khoản 4, Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP :"Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

b) Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau";

Căn cứ Khoản 5, Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP: "5. Trường hợp đối với tập đoàn kinh tế Nhà nước, nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn và là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn thì tập đoàn, các công ty con của tập đoàn được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau. Trường hợp sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn và là duy nhất trên thị trường thì thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ".

Chúng tôi xin đề nghị làm rõ hơn về khái niệm "vốn góp" nêu tại Điểm b, Khoản 4, Điều 2, Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Trong trường hợp này, PCHP có được tham dự gói thầu thí nghiệm hiệu chỉnh thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước do EVN NPC làm chủ đầu tư hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật đấu thầu (Điều 6 khoản 2 điểm a) quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 2 khoản 5) quy định trường hợp đối với tập đoàn kinh tế nhà nước, nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn và là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn thì tập đoàn, các công ty con của tập đoàn được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau.

Đối với trường hợp nêu trong văn bản của Quý Công ty, nếu công việc thí nghiệm hiệu chỉnh là ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và là đầu ra của công ty con trong tập đoàn thì công ty con được phép tham dự thầu các gói thầu thí nghiệm hiệu chỉnh nêu trên do EVN hoặc các công ty con thuộc EVN làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi tham dự thầu công ty con vẫn phải tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 6 Luật đấu thầu và điểm d khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP./.


Cổng thông tin điện tử Chính phủ

    Tổng số lượt xem: 591
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.