Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 01/08/2019-08:22:00 AM
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ đạo chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX
(MPI) – Ngày 30/7/2019, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 264/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Thông báo, nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp có mối quan hệ mật thiết với nhau trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và khu vực nông thôn, miền núi. Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Việc tổng kết các nội dung này sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng văn kiện trình Trung ương và Đại hội Đảng toàn quốc. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổng kết sớm so với kế hoạch sẽ góp phần xây dựng khung khổ chính sách cho xây dựng nông thôn mới sau năm 2020 và lựa chọn các nội dung để đưa vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng các cấp. Đây là các nội dung quan trọng, giúp Trung ương, Chính phủ đúc kết được những thành tựu, hạn chế trong triển khai các chính sách thời gian qua, hoạch định chính sách trong giai đoạn tới nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực của Thường trực các Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tích cực, nỗ lực triển khai các nội dung theo kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo dự kiến, Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương được tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm 2019. Chủ trì Hội nghị là Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị tổ chức theo hình thức bán tập trung (trực tuyến và tập trung) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội; kết hợp tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể hợp tác xã, Lễ tôn vinh các hợp tác xã, cá nhân điển hình trong phong trào phát triển hợp tác xã và Triển lãm thành tựu phát triển hợp tác xã bên lề Hội nghị Tổng kết Nghị quyết.

Phó Thủ tướng cũng cơ bản đồng ý chủ trương công tác chuẩn bị, dự kiến tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 được tổ chức theo hình thức tập trung tại tỉnh Nam Định trong tháng 12/2019 và các hoạt động bên lề (Hội thảo chuyên đề, tổ chức thăm quan thực tế, triển lãm OCOP…).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục bám sát kế hoạch tổng kết tại Quyết định 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết. Đối với các bộ, ngành, địa phương chưa tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đôn đốc khẩn trương tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) và các cơ quan liên quan tổng hợp các tập thể, cá nhân có thành tích báo cáo Thủ tướng Chính phủ để đề xuất khen thưởng trong Hội nghị toàn quốc theo quy định…

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị sẽ được tổ chức tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 8/2019./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 343
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.