Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 01/08/2019-17:03:00 PM
Tình huống trong đấu thầu
(MPI) - Đơn vị tư vấn chúng tôi đang đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Nhà đầu tư A có năng lực về tài chính đáp ứng hồ sơ mời sơ tuyển nhưng không có năng lực về kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự.

Trong Hồ sơ dự sơ tuyển, nhà đầu tư A có Biên bản thỏa thuận giao nhận thầu thi công với một đơn vị B và sẽ giao cho đơn vị B thi công nếu được trúng thầu trở thành nhà đầu tư của dự án. Nhà đầu tư A cung cấp năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự của nhà đầu tư B đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển.

Vậy lấy năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự của đơn vị B để đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển của Nhà đầu tư A có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 1 Luật Đấu thầu và khoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và Nghị định bao gồm dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và dự án đầu tư có sử dụng đất. Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP thì quy trình, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cũng như hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, trong trường hợp này, việc xác định kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng đất:

Theo hướng dẫn tại mục 2.2 Chương III thuộc Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển ban hành kèm Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT, kinh nghiệm của nhà đầu tư được thể hiện thông qua số dự án/hợp đồng trong lĩnh vực tương tự mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính và các dự án mà đối tác của nhà đầu tư đã thực hiện.

Quy định về việc kê khai kinh nghiệm của nhà đầu tư, đối tác đầu tư là nhằm khuyến khích, mở rộng đối tượng tham dự thầu. Nhà đầu tư (tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc thành viên trong liên danh) có thể bổ sung kinh nghiệm thông qua kinh nghiệm của các đối tác cùng thực hiện dự án. Tuy nhiên hệ số điểm đánh giá đối với các dự án tương tự của đối tác thấp hơn so với dự án tươngtự do nhà đầu tư trực tiếp thực hiện (theo hướng dẫn tại Ghi chú số 7 Mục 2.2 Chương III thuộc Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển).

- Trường hợp dự án đầu tư theo hình thức PPP:

Theo hướng dẫn tại mục 2.2 Chương III thuộc Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển ban hành kèm Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh nghiệm của nhà đầu tư được thể hiện thông qua số dự án/hợp đồng trong lĩnh vực tương tự hoặc lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ; công mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính.

Trong hai trường hợp trên, nhà đầu tư chỉ được trích dẫn kinh nghiệm thực hiện mỗi dự án tương tự một lần duy nhất (tham gia với tư cách độc lập hoặc thành viên của liên danh) dù có thể nắm giữ nhiều vai trò trong dự án được nói đến.

Hiện tại, nội dung câu hỏi chưa đề cập đến hình thức đầu tư của dự án. Do đó, đề nghị Ông căn cứ hình thức đầu tư dự án cũng như vai trò và vị trí tham gia của nhà đầu tư trong dự án để xác định cơ sở pháp lý áp dụng phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ thông tin được cung cấp./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 586
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.