Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 01/08/2019-17:04:00 PM
Góp ý dự thảo thông tư về chế độ báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phúc đáp văn bản số 1199/2019/HVN/D ngày 17/6/2019 của Công ty Honda Việt Nam về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung câu hỏi xem file đính kèm.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Trân trọng cám ơn quý Công ty đã có ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin tiếp thu ý kiến của quý Công ty để hoàn thiện Dự thảo Thông tư theo đúng quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước.

2. Đối với góp ý sửa đổi Điều 2, Điều 3 và Điều 7 của Dự thảo Thông tư về đối tượng thực hiện báo cáo: Dự thảo Thông tư quy định “Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà không phải là cơ quan hành chính Nhà nước” cũng là đối tượng tuân thủ các quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tuy nhiên, cá nhân, tổ chức chỉ thực hiện chế độ báo cáo được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo trong các chế độ báo cáo quy định tại Điều 9 Dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP./.


File đính kèm:
Noidungcauhoi.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 228
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.