Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 12/08/2019-16:15:00 PM
Chênh lệch chuỗi số liệu tăng trưởng qua các năm giữa Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh
Hiện nay, đang có sự khác nhau về số liệu giữa Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk; giữa tính toán của Cục Thống kê tỉnh với số liệu của các ngành trong tỉnh; chênh lệch số liệu của bản thân Cục Thống kê tỉnh khi công bố cùng một nội dung nhưng thời điểm khác nhau, về chênh lệch chuỗi số liệu tăng trưởng qua các năm giữa Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh gây khó khăn, bị động, lúng túng cho địa phương trong việc xây dựng, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

Được biết, Tổng cục Thống kê đã có Quyết định số 286/QĐ-TCTK ngày 10/4/2018 về ban hành kế hoạch thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2010-2017. Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê hướng dẫn cách xử lý số liệu; tổ chức hội thảo, tập huấn về cách thức xử lý, điều chỉnh quy mô GDRP có sự tham dự của Cục Thống kê tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, hướng dẫn cho địa phương về nội dung này.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Nội dung mục số 15, 16 và 17 tại Điều 3 của Luật Thống kê 2015 đã nêu rõ số liệu thống kê gồm ba loại số liệu thống kê chính thức, sơ bộ và ước tính. Theo đó:

Số liệu thống kê chính thức là số liệu thống kê phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả của hiện tượng kinh tế - xã hội đã diễn ra trong khoảng thời gian và không gian cụ thể, đã được xử lý, tổng hợp, thẩm định và khẳng định.

Sơ liệu thống kê sơ bộ là số liệu thống kê phản ánh kết quả của các hiện tượng hoặc quá trình kinh tế - xã hội diễn ra trong khoảng thời gian, không gian nhất định nhưng chưa được khẳng định, còn phải tiến hành thẩm định, hoàn chỉnh thêm.

Số liệu thống kê ước tính là số liệu thống kê dụ tính trước toàn bộ kết quả của các hiện tượng hoặc quá trình kinh tế - xã hội còn đang tiếp diễn, được tổng hợp từ số liệu của kỳ đã diễn ra, cập nhật theo thực tế và số liệu của kỳ sẽ diễn ra, sử dụng phương pháp chuyên môn để dụ tính.

Mỗi loại số liệu (ước tính sơ bộ và chính thức) được tính toán và công bố tại các thời điểm khác nhau, có ý nghĩa và giá trị sử dụng khác nhau. Cơ quan Thống kê Trung ương và địa phương tính toán và công bố các loại số liệu này để đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan quản lý các cấp, các ngành theo đúng quy trình sản xuất số liệu thông kê và thông lệ quốc tế. 

Thực hiện Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ năm 2017 đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trực tiếp biên soạn và công bố số liệu tong sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết gọn là GRDP). Cục Thống kê chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho Tổng cục Thống kê theo quy định; đồng thời cung cấp, phổ biến chỉ tiêu GRDP cho các cấp, các ngành và đối tượng dùng tin khác trên địa bàn tỉnh.

Chuẩn bị cho việc đánh giá tình hình và xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội các cấp, ngày 10/4/2018 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-TCTK về kế hoạch thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2010-2017. Kết quả đánh giá lại quy mô GDP đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ, trình Bộ Chính trị xem xét để kịp thời công bố đáp ứng yêu cầu đánh giá và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, các vụ Thống kê chuyên ngành của Tổng cục Thống kê đã phối hợp với các Cục Thống kê rà soát nguồn thông tin phục vụ việc đánh giá lại số liệu GRDP giai đoạn 2010-2018 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để sớm công bố và thống nhất sử dụng.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 343
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.