Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 13/08/2019-23:09:00 PM
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật quy hoạch
(MPI) - Tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 13/8/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết giải thích về một số điều của Luật quy hoạch. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham dự phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, triển khai thực hiện Luật quy hoạch, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch (các luật và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch) để có hiệu lực đồng thời với Luật quy hoạch từ ngày 01/01/2019.

Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 về triển khai thi hành Luật quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch và Nghị định hướng dẫn Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Tuy nhiên, do Luật quy hoạch quy định nhiều nội dung mới nên trong quá trình triển khai thực hiện còn có cách hiểu khác nhau về một số quy định trong Luật này. Để đảm bảo thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết để giải thích về một số điều của Luật quy hoạch.

Việc ban hành Nghị quyết giải thích một số điều của Luật quy hoạch nhằm đảm bảo thống nhất trong việc áp dụng pháp luật và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật quy hoạch.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng dựa trên các quan điểm như tuân thủ nguyên tắc giải thích pháp luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh cho thời kỳ 2021 - 2030. Đồng thời, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật quy hoạch, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của thực tế, tuy nhiên, không làm phát sinh cơ chế xin - cho và khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật. Bên cạnh đó, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Dự thảo Nghị quyết gồm 02 điều, trong đó: 01 điều giải thích quy định về mối quan hệ giữa các loại quy hoạch tại Điều 6; giải thích quy định chuyển tiếp tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 59 Luật quy hoạch và việc thẩm định và phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 đã tổ chức lập trước ngày 01/01/2019 theo khoản 2 Điều 59 Luật quy hoạch; 01 điều về hiệu lực thi hành của Nghị quyết.

Theo đó, để đảm bảo thống nhất cách hiểu khi lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030, dự thảo Nghị quyết giải thích theo hướng: Các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 được lập đồng thời, được quyết định hoặc phê duyệt độc lập theo quy định tại Luật quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch. Trường hợp sau khi được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn, các quy hoạch cấp dưới phải điều chỉnh theo quy hoạch cấp cao hơn.

Để thống nhất trong việc áp dụng pháp luật đối với các quy hoạch đã tổ chức lập nhưng chưa thẩm định và các quy hoạch đã lập và thẩm định nhưng chưa được quyết định hoặc phê duyệt quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật quy hoạch, dự thảo Nghị quyết giải thích theo hướng: Các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 trong hệ thống quy hoạch quốc gia quy định của Luật quy hoạch đã tổ chức lập nhưng chưa tổ chức thẩm định thì tiếp tục tổ chức thẩm định và quyết định hoặc phê duyệt theo quy định tại Luật quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch. Các quy hoạch đã tổ chức thẩm định nhưng chưa được quyết định hoặc phê duyệt thì tiếp tục thực hiện quyết định hoặc phê duyệt theo quy định tại Luật quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch. Trong quá trình tổ chức thẩm định và quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch chỉ thẩm định và quyết định hoặc phê duyệt về nội dung quy hoạch, không phải thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật quy hoạch.

Qua thảo luận, xem xét, 100% Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về giải thích một số điều tại Luật quy hoạch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế phối hợp với Ủy ban Pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ rà soát, hoàn chỉnh Nghị quyết để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1139
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.