Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 09/08/2019-08:47:00 AM
Cộng dồn giá trị hợp đồng trong hồ sơ dự thầu
Nhà thầu có tham khảo Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc làm rõ hồ sơ phải bảo đảm không làm thay đổi bản chất, giá trị của gói thầu tham dự.

Tôi xin hỏi: Nhà thầu đứng đầu liên danh đảm nhận 37,14% công việc gói thầu (giá trị 4,941.934.000 đồng/13.307.549.000 đồng). Hợp đồng tương tự tương ứng với phần công việc đảm nhận trên không đủ (giá trị 3.460.000.000 đồng) nhà thầu có được phép cộng dồn giá trị hợp đồng trong hồ sơ dự thầu lại để đáp ứng phần công việc đảm nhận này không? Hoặc được bổ sung hợp đồng tương tự để đáp ứng thêm cho tương ứng % công việc đảm nhận?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 16 khoản 2) quy định trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

Đối với vấn đề nêu trong văn bản của Quý Công ty, sau thời điểm đóng thầu, nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của mình theo quy định nêu trên.

Liên quan đến việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, trường hợp trong hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên thì thành viên liên danh phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng có quy mô, tính chất tương tự với phần công việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với phần công việc đảm nhận (theo hướng dẫn tại ghi chú (10) khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)./.


Cổng thông tin điện tử Chính phủ

    Tổng số lượt xem: 491
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.