Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 16/08/2019-11:34:00 AM
Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 Vùng Đồng bằng sông Hồng (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 16/8/2019, tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 Vùng Đồng bằng sông Hồng dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng.

Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống Kê, Ban Quản lý Khu kinh tế, Khu công nghiệp của các tỉnh, thành phố Vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Hội nghị Vùng Đồng bằng sông Hồng được tổ chức tại thành phố Hải Phòng - “Thành phố Hoa Phượng Đỏ”, là Thành phố cảng biển phát triển năng động nhất của khu vực phía Bắc. Hội nghị được tổ chức tại thời điểm rất ý nghĩa và quan trọng khi các cấp, các ngành trong cả nước đang triển khai quyết liệt các giải pháp đề ra để tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2019 từ đó đưa ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; hướng tới hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng Bộ của các địa phương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tối ưu hóa các tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong sự phát triển chung của toàn Vùng

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, năm 2019 được xác định là năm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2010 - 2020. Đây cũng là năm hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 25/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ, phương hướng của cả nước, của các cấp, các ngành trong mọi lĩnh vực về điều hành kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cải cách thể chế, khơi thông nguồn lực, gắn kết phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, an sinh. Đồng thời, nâng cao đời sống của người dân, hoàn thiện khung khổ chính sách về môi trường, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phục vụ người dân và phòng chống tham nhũng, lãng phí cũng như tăng cường công tác an ninh, quốc phòng.

Chỉ thị yêu cầu việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, phải đánh giá sát, đúng thực chất tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, bao gồm: các mục tiêu, nhiệm vụ cũng như mức độ hoàn thành các giải pháp, đặc biệt là việc hoàn thiện các giải pháp trong Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ. Đồng thời, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế, trong đó phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan, các biện pháp khắc phục nhằm thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng, ổn định đời sống Nhân dân trong năm 2019, 2020.

Chỉ thị cũng yêu cầu việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 phải có tính hệ thống, đồng bộ, công bằng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, các cấp, các ngành và các địa phương, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Quán triệt tinh thần nêu trên cũng như theo tinh thần chung về điều phối vùng, tăng cường kết nối giữa các địa phương, các ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 04 Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 tại 04 Vùng trên cả nước với mục tiêu xây dựng kế hoạch năm 2020 theo hướng tiếp cận vùng, đảm bảo tập trung, hiệu quả, tiết kiệm và nâng cao sự phối hợp, chia sẻ giữa các địa phương trong công tác điều hành, xây dựng và triển khai kế hoạch.

Qua những Hội nghị này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ vọng sẽ tăng cường sự chia sẻ, kết nối các địa phương trong công tác xây dựng kế hoạch cũng như điều phối các nguồn lực về nhân lực, hạ tầng, khoa học, công nghệ…nhằm tối ưu hóa các tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong sự phát triển chung của toàn Vùng.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, vùng Đồng bằng sông Hồng là trung tâm về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả nước; thuận lợi trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, điện tử, phần mềm,…; là nơi tập trung các cơ sở sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ hiện đại với nhiều nhà máy của các Tập đoàn, Công ty hàng đầu trong và ngoài nước như Samsung, LG, Panasonic, Vinfast…;

Bên cạnh đó, Đồng bằng sông Hồng là vùng hội tụ nhiều lợi thế nhất, thuận lợi nhất trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực.

Theo đó, về kết cấu hạ tầng, Đồng bằng sông Hồng là vùng có hệ thống giao thông kết nối tốt nhất của cả nước và ngày càng hoàn thiện hơn gồm đường bộ, đường biển, đường sông, đường hàng không, đường sắt đã tạo động lực để liên kết thúc đẩy và chuyển dịch kinh tế của Vùng.

Về nguồn nhân lực, đây là trung tâm hàng đầu về cung ứng nguồn nhân lực, không chỉ nguồn nhân lực chất lượng cao của các trường đại học mà còn cả nguồn nhân lực lao động phổ thông.

Và đặc biệt, về thể chế, với lợi thế là Vùng có Thủ đô Hà Nội, trung tâm về chính trị của cả nước nên Vùng Đồng bằng sông Hồng có nhiều thuận lợi trong việc thí điểm những cơ chế, chính sách mới cũng như đề xuất với Chính phủ, Quốc hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số chỉ số của Vùng còn hạn chế, đặc biệt là những chỉ số về thu hút FDI, phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm… Đây là những vấn đề còn hạn chế của việc kết nối giữa các khu vực và giữa các địa phương trong Vùng. Do vậy, với tinh thần tiếp cận theo vùng, điều phối vùng, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng mong muốn Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung theo tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg, đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ của năm 2020.

Bên cạnh đó, tập trung trao đổi về những vấn đề vướng mắc diễn ra trong thực tế điều hành của từng địa phương trong Vùng liên quan đến công tác của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê như quy hoạch, đầu tư, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, kinh tế hợp tác xã… Đồng thời, chia sẻ những cách làm mới, những việc làm hay, hiệu quả đã triển khai thành công tại địa phương trong thời gian qua và kiến nghị các giải pháp để triển khai thắng lợi hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trong những tháng cuối năm 2019 cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, nâng cao chất lượng kết quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời đánh giá, tình hình quốc tế khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại, các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng, căng thẳng thương mại, bất ổn chính trị diễn ra khắp khu vực. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang tác động mạnh mẽ tạo ra những thời cơ và thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Trong nước kinh tế tiếp tục có đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức với sự tăng trưởng chậm lại của các sản phẩm công nghiệp, những mặt hàng xuất khẩu chủ lực, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh nhất là dịch tả lợn Châu Phi đang diễn ra hết sức phức tạp.

Do vậy, theo ông Nguyễn Văn Thành, cần theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước, căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và những kết quả đã đạt được để xác định rõ yêu cầu mục đích xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Đồng thời, cần duy trì sự tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao nhất, triển khai quyết liệt, đồng bộ và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

Nhằm cụ thể hóa yêu cầu mục tiêu, định hướng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg. Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Thành đánh giá cao việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 tại 04 Vùng trên cả nước nhằm trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đặc thù như khu công nghiệp, khu kinh tế, đầu tư nước ngoài, ODA, phát triển doanh nghiệp, liên kết vùng và các vấn đề liên quan khác.

Đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế của cả nước

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế của cả nước.

Về công tác xây dựng thể chế, pháp luật tiếp tục được chú trọng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo đã tích cực nghiên cứu, hoàn thiện các dự thảo Luật để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua như Luật quy hoạch, Luật đầu tư công để phục vụ tốt hơn cho công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, trên cơ sở tổng kết 30 năm thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài, Bộ đã phối với các bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế chính sách để nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030” báo cáo Bộ Chính trị. Trong thời gian sắp tới, Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về Định hướng hoàn thiện thể chế chính sách để nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trong đó, khẳng định đầu tư nước ngoài là một bộ phận hợp thành quan trọng, bình đẳng, phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Đồng thời, đưa ra những định hướng chiến lược mới như chuyển thu hút đầu tư nước ngoài từ số lượng sang chất lượng, có giá trị gia tăng cao; chủ động thu hút có chọn lọc đầu tư nước ngoài, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, quản trị hiện đại, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.. đi cùng với yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp hoàn thiện các dự án luật quan trọng như Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp. Đây là những dự án Luật quan trọng, có nhiều điểm đổi mới và phạm vi tác động đến nhiều đối tượng, bao gồm cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và huy động hiệu quả nguồn vốn đầu tư của toàn nền kinh tế, nhất là vốn đầu tư từ khu vực tư nhân trong nước và nước ngoài.

Để đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Ngoài ra, Bộ cũng đã tham mưu nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh như trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư; Nghị quyết về giải pháp, khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững; rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh; biên soạn và công bố sách trắng doanh nghiệp…

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng các địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chính sách phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương. Thông qua việc phân cấp, các địa phương đã chủ động và thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tốc độ tăng trưởng, tăng thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người,… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phân cấp vẫn còn có những hạn chế nhất định như sự thiếu kết nối của chính sách phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng,… giữa các địa phương. Vì vậy, hiệu quả kinh tế mới chỉ phát huy ở phạm vi từng địa phương, chưa có tính lan tỏa, tính liên kết vùng. Đây là vấn đề mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như các địa phương đều nhìn nhận cần có sự thay đổi. Với cùng một nguồn lực như hiện nay, để sử dụng một cách hiệu quả hơn, các địa phương cần hợp tác với nhau, đưa ra phương án phát triển kinh tế - xã hội có lợi nhất cho các địa phương, có tính liên kết, lan tỏa, tạo động lực phát triển của Vùng để đạt được những kết quả phát triển kinh tế - xã hội nhảy vọt.

Tiếp tục khẳng định vai trò là một trong hai đầu tàu kinh tế

Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ Trần Duy Đông phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2019, dự kiến năm 2020, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, Vùng Đồng bằng sông Hồng có hệ thống giao thông kết nối tốt nhất cả nước và ngày càng hoàn thiện hơn gồm đường bộ, đường biển, đường sông, đường hàng không, đường sắt đã tạo động lực liên kết phát triển và thúc đẩy chuyển dịch kinh tế của Vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô và vùng Trung du - miền núi phía Bắc với cả nước.

Vùng có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, tin học, phần mềm, công nghiệp phụ trợ và ngành dịch vụ cao cấp, dịch vụ du lịch, dịch vụ viễn thông, tài chính, ngân hàng, logistics lớn của cả nước. Vùng đi đầu trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết nhanh, gọn thủ tục hành chính…

Về kinh tế - xã hội dự kiến năm 2019, theo báo cáo của các địa phương, dự kiến toàn Vùng có 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết của HĐND các tỉnh, thành phố đề ra. Các chỉ tiêu đạt những kết quả tích cực như: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), Thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, xuất nhập khẩu, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới,... Vùng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong hai đầu tàu kinh tế, trung tâm công nghiệp, dịch vụ trọng điểm và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung cả nước.

Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục được cải thiện; công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được quan tâm, với nhiều giải pháp thiết thực. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt.

Các địa phương trong Vùng đã chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước để đảm bảo huy động cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Quan tâm phát triển nguồn nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Công tác an sinh và phúc lợi xã hội đạt kết quả quan trọng, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, tình hình trật tự giao thông cơ bản đảm bảo.

Tuy nhiên, Vùng vẫn còn những tồn tại những khó khăn vướng mắc như mặc dù đạt kế hoạch đề ra nhưng tăng trưởng GRDP 6 tháng của Vùng thấp hơn khá nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm 2018 (9,5%) do chịu ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp làm giảm năng suất và sản lượng cây trồng. Dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng; giảm sản lượng một số ngành công nghiệp; tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực (ô tô, xe máy, điện thoại, linh kiện điện tử,...).

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư trong nông nghiệp còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chủ yếu gia công, lắp ráp với giá trị gia tăng chưa cao.

Thu ngân sách 10/11 địa phương dự kiến vượt kế hoạch đề ra nhưng chưa chắc chắn do nhiều địa phương còn phụ thuộc vào khối doanh nghiệp FDI và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế đối với sản phẩm ô tô khi hội nhập như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương. Riêng thành phố Hà Nội bị hụt thu khoảng 5.858 tỷ đồng do ảnh hưởng tạm thời về nguồn thu từ một số công ty, doanh nghiệp và ngân hàng lớn trên địa bàn.

Vùng đã thu hút được nhiều dự án FDI quy mô lớn góp phần cải thiện cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên 65% số vốn FDI của Vùng đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực, ngành tận dụng nhân công giá rẻ, dệt may, giày dép, lắp ráp thiết bị và bất động sản nên việc lôi kéo các doanh nghiệp trong nước tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế, liên kết doanh nghiệp FDI và trong nước chưa cao, chưa có tính chất lan tỏa tích cực.

Mặc dù số doanh nghiệp đăng ký mới vẫn đứng thứ 2 cả nước nhưng xét về quy mô vốn thì các doanh nghiệp trong Vùng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Trong thời gian tới, căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-BKHĐT ngày 30/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong các tháng cuối năm 2019, các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công; chủ động hướng dẫn và báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển dịch trong nội ngành, xây dựng các sản phẩm chủ lực; phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, hiệu quả và sức cạnh tranh cao hơn.

Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư theo hình thức PPP có tác động lan tỏa, liên kết vùng; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước…

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 phải phù hợp với điều kiện thực tiễn

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Trần Quốc Phương hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các điểm mới của Luật đầu tư công. Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020.

Theo đó, đối với xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 phải vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời phải hướng tới mục tiêu nỗ lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, nhất là việc đặt mục tiêu của năm 2020. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, việc tổng hợp, báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cần làm sớm, do đó đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ báo cáo.

Đối với xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020, Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 về cơ bản bằng năm 2019, các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng phương án phân bổ kế hoạch chi chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua và tiến độ thực hiện các dự án. Trong đó, bố trí đủ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản còn lại chưa thanh toán, bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Ưu tiên bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; thu hồi các khoản vốn ứng trước còn lại của kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025; vốn cho các nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư. Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2020 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện: Đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đến ngày 31/10/2019 có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công. Đối với dự án chuẩn bị đầu tư phải có Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư đến ngày 31/10/2019. Bố trí kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cân đối trong NSNN cho các dự án bảo đảm theo tiến độ đã ký kết với nhà tài trợ, khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật đất đai, năng lực của chủ đầu tư chương trình, dự án và tiến độ thực hiện dự án.

Hội nghị được nghe ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Vương Đức Sáng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Đặng Ngọc Quỳnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm của các địa phương. Các ý kiến của các đại biểu cùng các tham luận của các địa phương tại Hội nghị sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong báo cáo phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước để trình Chính phủ, Quốc hội thông qua để làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất. Các ý kiến phát biểu cho thấy, cơ bản các địa phương nhất trí với cách làm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổ chức Hội nghị theo vùng. Điều này rất cần thiết, bởi nếu mỗi địa phương thực hiện xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn lực một cách độc lập mà không có sự chia sẻ, gắn kết với nhau sẽ tạo ra sự lãng phí.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Vùng Đồng bằng sông Hồng là Vùng động lực rất quan trọng của cả nước, có tốc độ tăng trưởng cao so với các vùng khác. Tuy nhiên, bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội tế của Vùng. Bên cạnh đó là những cản trở do dịch bệnh, thiên tai.

Theo Thứ trưởng Vũ Đại Thắng, vấn đề thể chế, trình tự thực hiện các thủ tục là rào cản, cản trở lớn nhất đến phát triển kinh tế - xã hội của Vùng, trong đó có liên quan đến thực hiện Luật đầu tư công, Luật đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, phát triển doanh nghiệp… với các trình tự thủ tục còn rườm rà. Bên cạnh đó là sự xung đột giữa các thủ tục khác nhau giữa Luật đấu thầu, Luật xây dựng, Luật đô thị, Luật nhà ở với Luật đầu tư. Do vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện thể chế này. Hiện nay, một số Luật đang trong quá trình sửa đổi như Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp nhằm hướng tới tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, cản trở nêu trên.

Liên quan đến Luật quy hoạch, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho rằng, đây là bộ Luật rất tiến bộ nhưng trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cho thấy có rất nhiều vấn đề phức tạp. Sau khi Luật quy hoạch được ban hành đã có tác động đến rất nhiều luật khác, do vậy quá trình triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, Chính phủ đã trình và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý ban hành Nghị quyết giải thích về một số điều của Luật quy hoạch để Luật này đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Khi Nghị quyết này được ban hành thì hầu hết các vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch chuyển tiếp sẽ được tháo gỡ.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao phụ trách rất nhiều mảng quan trọng của đất nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; đấu thầu; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê;… để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế của cả nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn đặt mục tiêu hàng đầu là phụng sự, xây dựng các khung khổ thể chế một cách thuận lợi nhất. Do vậy, Bộ mong muốn trong quá trình triển khai thực hiện các khung khổ chính sách này nếu vướng ở đâu thì sẽ nhận được sự trao đổi trên tinh thần cầu thị. Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn luôn lắng nghe, luôn cập nhật các ý kiến của các địa phương, báo cáo cơ quan cấp trên nhằm tìm cách tháo gỡ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

“Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 tại các Vùng mang ý nghĩa quan trọng không chỉ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cho các địa phương mà là cơ sở rất quan trọng để Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như hướng tới xây dựng quy hoạch phát triển vùng kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển Vùng, phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025”, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh./.

Vùng Đồng bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình với diện tích 21.259,6 km2, chiếm 6,4% diện tích cả nước, nhỏ nhất trong 6 vùng; dân số 22,98 triệu người, chiếm 22,8% dân số cả nước, đông nhất trong 6 vùng. Quy mô kinh tế của Vùng đứng thứ 2 cả nước, chiếm 35,8% GDP của cả nước, thu ngân sách chiếm trên 34%, xuất khẩu hàng năm chiếm gần 35%.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 10163
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.