Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 16/08/2019-17:15:00 PM
Việc hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch
Kiến nghị của tỉnh Nghệ An: Đề nghị xây dựng phụ biểu chi phí gián tiếp chi tiết hơn để các địa phương có căn cứ thực hiện trong việc lập nhiệm vụ, lập quy hoạch tỉnh theo Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch vàĐầu tư cóý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, định mức cho hoạt động gián tiếp bao gồm (lựa chọn tổ chức tư vấn, tổ chức hội nghị, tổ chức thẩm định, công bố quy hoạch, khảo sát thực tế, quản lý chung, ...). Hiện nay định mức cho hoạt động gián tiếp được quy định tại nhiều văn bản khác nhau.

- Chi phí đấu thầu tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn lấy ý kiến theo quy định của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ tài chính và Bộ Khoa học công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

- Chi phí công bố quy hoạch: Căn cứ hình thức lựa chọn công bố quy hoạch theo quy định của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ tài chính và Bộ Khoa học công nghệ về hướng dẫn định mức xây dụng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Như vậy, địa phương trong quá trình thực hiện căn cứ vào yêu cầu về nội dung và khối lượng những hoạt động gián tiếp trong nhiệm vụ quy hoạch của từng tỉnh, vận dụng các văn bản hướng dẫn có liên quan để tính toán chi phí gián tiếp cho quy hoạch tỉnh đó. Nếu có phát sinh, vướng mắc đối với từng trường hợp cụ thể khi lập dự toán, đề nghị có văn bản gửi Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan để có hướng dẫn cụ thể làm cơ sở nghiên cứu thực hiện./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 117
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.