Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 16/08/2019-17:17:00 PM
Hướng dẫn thực hiện về trình tự lập quy hoạch
Kiến nghị của tỉnh Nghệ An, thành phố Hải Phòng: Sớm có hướng dẫn thực hiện cụ thể về trình tự lập quy hoạch tỉnh, thành phố; tư vấn lập quy hoạch; điều kiện bố trí vốn và thanh quyết toán cho hoạt động lập quy hoạch;... để các địa phương có căn cứ triển khai xây dựng quy hoạch cho giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch vàĐầu tư cóý kiến như sau:

- Trình tự lập quy hoạch tỉnh, thực hiện theo Mục 1 Luật Quy hoạch; các nội dung liên quan đến xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thực hiện theo Mục 2 Nghị định 37/2019/NĐ-CP.

- Hướng dẫn về tư vấn lập quy hoạch thực hiện theo Điều 17 Luật Quy hoạch và Điều 4 Nghị định 37/2019/NĐ-CP.

Tuy nhiên việc lập quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch là công việc mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các tổ chức tư vấn, chuyên gia nghiên cứu xây dựng sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch. Đồng thời, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng khung chỉ dẫn lập quy hoạch để các địa phương tham khảo trong quá trình triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

a) Về điều kiện bố trí vốn lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: “Được sử dụng nguồn 10% dự phòng trên tổng mức vốn đã phân bổ cho các địa phương trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 hoặc nguồn vốn chi sự nghiệp kinh tế đã bố trí trong dự toán năm 2018 của cấp tỉnh để tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 ngay trong năm 2018 theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước. ”; khoản 6 Điều 3 Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12/11/2018 của Quốc hội về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 quy định "Cho phép sử dụng dự phòng để lại tại các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương để thực hiện nhiệm vụ lập, thẩm định, công bố các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch theo khoản 10 Điều 5 Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch quy định điều kiện chương trình, dự án được bố trì vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn có “Chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án lập quy hoạch. ”

Căn cứ các quy định nêu trên, nhiệm vụ quy hoạch đủ điều kiện sắp xếp, bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện quy hoạch, không phải phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư.

b) Việc thanh quyết toán cho hoạt động lập quy hoạch

Bộ Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện hạch toán, quyết toán ngân sách nhà nước. Đề nghị có văn bản gửi Bộ Tài chính để được hướng dẫn việc thanh quyết toán cho hoạt động lập quy hoạch./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 5064
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.