Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 18/06/2019-13:52:00 PM
Xác định nguồn vốn Nhà nước và phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Kiến nghị của ông Hồ Sỹ Công (theo văn bản số 4566/VPCP-ĐMDN ngày 29/5/2019 của Văn phòng Chính phủ).

Kính gửi: Cục Quản lý đầu thầu, Bộ Kế hoạch Đầu tư

Đơn vị chúng tôi đang thực hiện dự án có nguồn vốn hỗ trợ từ nguồn an sinh xã hội của doanh nghiệp có vốn Nhà nước, chúng tôi có một số thắc mắc kính mong Cục Quản lý đấu thầu hướng dẫn, cụ thể như sau:

A. Về xác định nguồn vốn có phải là vốn Nhà nước hay không:

2.1. Theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Khoản 44, Điều 4, Luật đấu thầu.

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 1, Luật đấu thầu, vốn Nhà nước bao gồm vốn ngân sách Nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

2.2. Theo Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13

Khoản 14, Điều 4, Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, “Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

2.3 Theo Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13.

Theo Khoản 8, Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 “Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm vốn từ ngân sách Nhà nước, vốn tiếp nhận có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước; vốn từ quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn khác được Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp”.

- Theo các căn cứ trên, Nguồn vốn do doanh nghiệp từ nguồn an sinh xã hội có phải là nguồn vốn Nhà nước?

B. Phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định quản lý Nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

a) Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn Nhà nước của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước;

c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

d) Mua sắm sử dụng vốn Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Mua sắm sử dụng vốn Nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

e) Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn Nhà nước;

g) Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn Nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập;

- Nếu nguồn vốn nói trên không thuộc nguồn vốn Nhà nước thì dự án trên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu có đúng không?

- Việc dự án nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu thì chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu như thế nào?

Trân trọng cảm ơn!

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật đấu thầu (Điều 1 khoản 1 điểm a, điểm b và điểm c) quy định một trong các trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này là dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với vấn đề của Quý Công dân, trường hợp dự án đầu tư phát triển do Ban Quản lý dự án trực thuộc tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư có sử dụng vốn nhà nước thì việc lựa chọn nhà thầu của dự án này phải tuân thủ theo quy định của pháp luật đấu thầu. Việc xác định có vốn nhà nước trong tổng mức đầu tư dự án hay không cần căn cứ vào quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật đấu thầu và thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 4566/VPCP-ĐMDN ngày 29/5/2019 của Văn phòng Chính phủ./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 181
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.