Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 20/08/2019-15:45:00 PM
Đăng ký bổ sung quy hoạch các dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật quy hoạch
Kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế: Đối với một số dự án trọng điểm, cấp bách, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương chưa có quy hoạch đề nghị Chính phủ sớm có hướng dẫn để các địa phương đăng ký bổ sung quy hoạch các dự án (theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật quy hoạch nghiêm cấm việc điều chỉnh quy hoạch ngành).

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Ngoài các danh mục quy hoạch hết hiệu lực chậm nhất đến 31/12/2018 theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật quy hoạch, các quy hoạch khác thuộc địa bàn tỉnh được tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030. Đề nghị địa phương cần khẩn trương lập và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung các dự án cần thiết, cấp bách phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thực tiễn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị quyết và ngày 12/8/2019, Chính phủ đã có Tờ trình số 322/TTr-CP trình ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban hành Nghị quyết giải thích một số quy định của Luật quy hoạch. Trong dự thảo Nghị quyết có nội dung:

Trong quá trình thực hiện, các quy hoạch đã được phê duyệt trước ngày Luật quy hoạch có hiệu lực mà theo Luật quy hoạch sẽ phải tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nhưng chưa được phê duyệt thì được điều chỉnh nội dung để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch phải tích hợp được phê duyệt. Việc điều chỉnh thực hiện theo quy định của các luật có liên quan trước ngày Luật quy hoạch có hiệu lực.

Sau khi Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành sẽ là cơ sở để địa phương triển khai thực hiện.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 4381
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.