Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 22/08/2019-15:10:00 PM
Áp dụng các quy định của Luật đấu thầu
Kiến nghị của ông Võ Chí Công, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (theo Công văn số 7056/VPCP-ĐMDN ngày 08/8/2019 của Văn phòng Chính phủ).

Tôi Võ Chí Công hiện đang công tác tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum, qua theo dõi các dự án đầu tư của địa phương đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trong đó, có phê duyệt phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.

Xin được phép hỏi Quý cơ quan cách triển khai thực hiện phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với nội dung cụ thể như sau:

Theo Luật đấu thầu (Điều 25) quy định tự thực hiện: Tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Nội dung tự thực hiện theo Điều 25 Luật đấu thầu được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2014; trong đó tại Điều 61 quy định rõ điều kiện áp dụng: Việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 25 của Luật Đấu thầu và đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

2. Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu;

3. Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.

Như vậy, đối với phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầuđã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư có được tự thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật đấu thầu; Điều 61, 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ hay không?. Trường hợp không được tự thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật đấu thầu thì thực hiện theo quy định, hướng dẫn tại văn bản nào?.

Căn cứ nội dung hỏi trên, tôi rất kính mong được Quý cơ quan xem xét, giải đáp bằng văn bản để có cơ sở thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Luật đấu thầu, một trong các nội dung của văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: hoạt động của ban quản lý dự án, tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, khởi công, khánh thành, trả lãi vay và các công việc khác không áp dụng được các hình thức lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, các hạng mục thuộc phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu do không hình thành gói thầu nên không được áp dụng tự thực hiện. Trường hợp hạng mục công việc hình thành gói thầu và đủ điều kiện áp dụng tự thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật đấu thầu thì không thuộc phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 459
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.